2100. εὐαρεστέω (euaresteó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2100. εὐαρεστέω (euaresteó) — 3 Occurrences

Hebrews 11:5 V-PNA
GRK: μεταθέσεως μεμαρτύρηται εὐαρεστηκέναι τῷ θεῷ
NAS: his being taken up he was pleasing to God.
KJV: he had this testimony, that he pleased God.
INT: taking up he was commended to have well pleased God

Hebrews 11:6 V-ANA
GRK: πίστεως ἀδύνατον εὐαρεστῆσαι πιστεῦσαι γὰρ
NAS: it is impossible to please [Him], for he who comes
KJV: [it is] impossible to please [him]: for
INT: faith [it is] impossible to well please [him] to believe indeed

Hebrews 13:16 V-PIM/P-3S
GRK: γὰρ θυσίαις εὐαρεστεῖται ὁ θεός
NAS: sacrifices God is pleased.
KJV: sacrifices God is well pleased.
INT: indeed sacrifices is well pleased God

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page