συνιστάνοντες
Englishman's Concordance
συνιστάνοντες (synistanontes) — 1 Occurrence

2 Corinthians 4:2 V-PPA-NMP
GRK: τῆς ἀληθείας συνιστάνοντες ἑαυτοὺς πρὸς
NAS: of truth commending ourselves
KJV: of the truth commending ourselves
INT: of the truth commending ourselves to

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page