bə·‘ā·mə·ḏām
Englishman's Concordance
bə·‘ā·mə·ḏām — 3 Occurrences

Ezekiel 1:24
HEB: כְּק֣וֹל מַחֲנֶ֑ה בְּעָמְדָ֖ם תְּרַפֶּ֥ינָה כַנְפֵיהֶֽן׃
NAS: of an army camp; whenever they stood still, they dropped
KJV: of an host: when they stood, they let down
INT: the sound of an army stood dropped their wings

Ezekiel 1:25
HEB: עַל־ רֹאשָׁ֑ם בְּעָמְדָ֖ם תְּרַפֶּ֥ינָה כַנְפֵיהֶֽן׃
NAS: their heads; whenever they stood still, they dropped
KJV: that [was] over their heads, when they stood, [and] had let down
INT: over their heads stood dropped their wings

Ezekiel 10:17
HEB: בְּעָמְדָ֣ם יַעֲמֹ֔דוּ וּבְרוֹמָ֖ם
NAS: When the cherubim stood still, the wheels would stand still;
KJV: When they stood, [these] stood;
INT: stood still rise

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Hebrew 5975
525 Occurrences


‘ā·maḏ — 21 Occ.
‘ă·mā·ḏə·ḵā — 1 Occ.
‘ā·maḏ·tā — 1 Occ.
‘ă·maḏ·tem — 1 Occ.
‘ā·maḏ·tî — 7 Occ.
‘ā·mā·ḏū — 5 Occ.
‘ā·mə·ḏāh — 4 Occ.
‘ā·mə·ḏām — 2 Occ.
‘ā·mə·ḏe·ḵā — 1 Occ.
‘ā·mə·ḏî — 4 Occ.
‘ā·mə·ḏōw — 3 Occ.
‘ā·mə·ḏū — 11 Occ.
‘ă·mōḏ — 12 Occ.
‘ă·mō·ḏū — 1 Occ.
bə·‘ā·mə·ḏām — 3 Occ.
bə·‘ā·mə·ḏōw — 1 Occ.
’e·‘ĕ·mō·ḏāh — 1 Occ.
ha·‘ă·mêḏ — 1 Occ.
hā·‘ō·mêḏ — 8 Occ.
hā·‘ō·mə·ḏîm — 16 Occ.
hā·‘ō·mə·ḏō·wṯ — 2 Occ.
hă·ya·‘am·ḏū — 1 Occ.
hă·ya·‘ă·mōḏ — 1 Occ.
he·‘ĕ·maḏ·tā — 2 Occ.
he·‘ĕ·maḏ·tāh — 1 Occ.
he·‘ĕ·maḏ·tî — 3 Occ.
he·‘ĕ·maḏ·tî·ḵā — 1 Occ.
he·‘ĕ·mîḏ — 3 Occ.
‘im·ḏî- — 2 Occ.
‘im·ḏū — 4 Occ.
la·‘ă·mōḏ — 17 Occ.
lə·‘ā·mə·ḏāh — 1 Occ.
lə·ha·‘ă·mîḏ — 2 Occ.
lə·ha·‘ă·mî·ḏōw — 2 Occ.
ma·‘ă·mîḏ — 1 Occ.
mā·‘o·māḏ — 1 Occ.
na·‘am·ḏāh — 2 Occ.
na·‘ă·mōḏ — 1 Occ.
‘ō·mā·ḏeṯ — 1 Occ.
‘ō·mêḏ — 50 Occ.
‘ō·me·ḏeṯ — 7 Occ.
‘ō·mə·ḏîm — 28 Occ.
‘ō·mə·ḏō·wṯ — 1 Occ.
ta·‘ă·mōḏ — 18 Occ.
ta·‘ă·mō·ḏū — 4 Occ.
ū·ḵə·‘ā·mə·ḏōw — 1 Occ.
ū·lə·ha·‘ă·mîḏ — 2 Occ.
ū·ḇə·‘ā·mə·ḏām — 1 Occ.
wā·’a·‘ă·mîḏ — 3 Occ.
wā·’a·‘ă·mî·ḏāh — 2 Occ.
wā·’a·‘ă·mi·ḏêm — 1 Occ.
wa·‘ă·maḏ·tem — 1 Occ.
wa·‘ă·mōḏ — 1 Occ.
wā·’e·‘ĕ·mōḏ — 1 Occ.
way·ya·‘am·ḏū — 28 Occ.
way·ya·‘ă·mêḏ — 16 Occ.
way·ya·‘ă·mî·ḏe·hā — 2 Occ.
way·ya·‘ă·mi·ḏê·hū — 2 Occ.
way·ya·‘ă·mî·ḏêm — 3 Occ.
way·ya·‘ă·mî·ḏê·nî — 1 Occ.
way·ya·‘ă·mî·ḏū — 10 Occ.
way·ya·‘ă·mōḏ — 54 Occ.
way·ya·‘ă·mō·ḏū — 1 Occ.
way·ya‘·mōḏ — 1 Occ.
wan·na·‘ă·mîḏ — 1 Occ.
wat·ta·‘am·ḏūn — 1 Occ.
wat·ta·‘ă·mi·ḏê·nî — 2 Occ.
wat·ta·‘ă·mōḏ — 11 Occ.
wat·ta·‘ă·mō·ḏə·nāh — 5 Occ.
wə·‘ā·maḏ — 12 Occ.
wə·‘ā·maḏ·nū — 1 Occ.
wə·‘ā·maḏ·tā — 2 Occ.
wə·‘ā·maḏ·tî — 1 Occ.
wə·‘ā·mə·ḏāh — 1 Occ.
wə·‘ā·mə·ḏū — 5 Occ.
wə·‘ā·mōḏ — 1 Occ.
wə·ha·‘ă·maḏ·tā — 3 Occ.
wə·ha·‘ă·maḏ·tî·hū — 1 Occ.
wə·ha·‘ă·mêḏ — 1 Occ.
wə·ha·‘ă·mî·ḏe·hā — 1 Occ.
wə·he·‘ĕ·maḏ·nū — 1 Occ.
wə·he·‘ĕ·mîḏ — 9 Occ.
wə·he·‘ĕ·mi·ḏāh — 1 Occ.
wə·he·‘ĕ·mî·ḏōw — 1 Occ.
wə·‘im·ḏū — 1 Occ.
wə·la·‘ă·mōḏ — 3 Occ.
wə·‘ō·mêḏ — 3 Occ.
wə·ṯa·‘ă·mōḏ — 1 Occ.
wə·ya·‘am·ḏū — 1 Occ.
wə·ya·‘ă·mîḏ — 2 Occ.
wə·ya·‘ă·mōḏ — 2 Occ.
ya·‘am·ḏū — 16 Occ.
ya·‘ă·mîḏ — 1 Occ.
ya·‘ă·mi·ḏê·nî — 2 Occ.
ya·‘ă·mōḏ — 32 Occ.
ya·‘ă·mō·ḏə·nāh — 1 Occ.
ya·‘ă·mō·ḏū — 7 Occ.
yā·‘o·maḏ- — 1 Occ.
Additional Entries
‘ā·maḏ·tî — 7 Occ.
‘ā·mā·ḏū — 5 Occ.
‘ā·mə·ḏāh — 4 Occ.
‘ā·mə·ḏām — 2 Occ.
‘ā·mə·ḏe·ḵā — 1 Occ.
‘ā·mə·ḏî — 4 Occ.
‘ā·mə·ḏōw — 3 Occ.
‘ā·mə·ḏū — 11 Occ.
‘ă·mōḏ — 12 Occ.
‘ă·mō·ḏū — 1 Occ.
bə·‘ā·mə·ḏōw — 1 Occ.
’e·‘ĕ·mō·ḏāh — 1 Occ.
ha·‘ă·mêḏ — 1 Occ.
hā·‘ō·mêḏ — 8 Occ.
hā·‘ō·mə·ḏîm — 16 Occ.
hā·‘ō·mə·ḏō·wṯ — 2 Occ.
hă·ya·‘am·ḏū — 1 Occ.
hă·ya·‘ă·mōḏ — 1 Occ.
he·‘ĕ·maḏ·tā — 2 Occ.
he·‘ĕ·maḏ·tāh — 1 Occ.
Prev
Top of Page
Top of Page