441. אַלּוּף (alluwph)
Englishman's Concordance
Strong's Hebrew: 441. אַלּוּף (alluwph) — 69 Occurrences

Genesis 36:15
HEB: אֵ֖לֶּה אַלּוּפֵ֣י בְנֵֽי־ עֵשָׂ֑ו
NAS: These are the chiefs of the sons
KJV: These [were] dukes of the sons
INT: These are the chiefs of the sons of Esau

Genesis 36:15
HEB: בְּכ֣וֹר עֵשָׂ֔ו אַלּ֤וּף תֵּימָן֙ אַלּ֣וּף
NAS: of Esau, are chief Teman,
KJV: [son] of Esau; duke Teman,
INT: the firstborn of Esau are chief Teman chief

Genesis 36:15
HEB: אַלּ֤וּף תֵּימָן֙ אַלּ֣וּף אוֹמָ֔ר אַלּ֥וּף
NAS: are chief Teman, chief Omar, chief
KJV: duke Teman, duke Omar, duke
INT: are chief Teman chief Omar chief

Genesis 36:15
HEB: אַלּ֣וּף אוֹמָ֔ר אַלּ֥וּף צְפ֖וֹ אַלּ֥וּף
NAS: chief Omar, chief Zepho, chief
KJV: duke Omar, duke Zepho, duke
INT: chief Omar chief Zepho chief

Genesis 36:15
HEB: אַלּ֥וּף צְפ֖וֹ אַלּ֥וּף קְנַֽז׃
NAS: chief Zepho, chief Kenaz,
KJV: duke Zepho, duke Kenaz,
INT: chief Zepho chief Kenaz

Genesis 36:16
HEB: אַלּֽוּף־ קֹ֛רַח אַלּ֥וּף
NAS: chief Korah, chief
KJV: Duke Korah, duke
INT: chief Korah chief

Genesis 36:16
HEB: אַלּֽוּף־ קֹ֛רַח אַלּ֥וּף גַּעְתָּ֖ם אַלּ֣וּף
NAS: chief Korah, chief Gatam, chief
KJV: Duke Korah, duke Gatam, [and] duke
INT: chief Korah chief Gatam chief

Genesis 36:16
HEB: אַלּ֥וּף גַּעְתָּ֖ם אַלּ֣וּף עֲמָלֵ֑ק אֵ֣לֶּה
NAS: chief Gatam, chief Amalek. These
KJV: Gatam, [and] duke Amalek:
INT: chief Gatam chief Amalek These

Genesis 36:16
HEB: עֲמָלֵ֑ק אֵ֣לֶּה אַלּוּפֵ֤י אֱלִיפַז֙ בְּאֶ֣רֶץ
NAS: These are the chiefs descended from Eliphaz
KJV: Amalek: these [are] the dukes [that came] of Eliphaz
INT: Amalek These are the chiefs Eliphaz the land

Genesis 36:17
HEB: בֶּן־ עֵשָׂ֔ו אַלּ֥וּף נַ֙חַת֙ אַלּ֣וּף
NAS: Esau's son: chief Nahath, chief
KJV: Esau's son; duke Nahath, duke
INT: son Esau's chief Nahath chief

Genesis 36:17
HEB: אַלּ֥וּף נַ֙חַת֙ אַלּ֣וּף זֶ֔רַח אַלּ֥וּף
NAS: chief Nahath, chief Zerah, chief
KJV: duke Nahath, duke Zerah, duke
INT: chief Nahath chief Zerah chief

Genesis 36:17
HEB: אַלּ֣וּף זֶ֔רַח אַלּ֥וּף שַׁמָּ֖ה אַלּ֣וּף
NAS: chief Zerah, chief Shammah, chief
KJV: duke Zerah, duke Shammah, duke
INT: chief Zerah chief Shammah chief

Genesis 36:17
HEB: אַלּ֥וּף שַׁמָּ֖ה אַלּ֣וּף מִזָּ֑ה אֵ֣לֶּה
NAS: chief Shammah, chief Mizzah. These
KJV: Shammah, duke Mizzah:
INT: chief Shammah chief Mizzah These

Genesis 36:17
HEB: מִזָּ֑ה אֵ֣לֶּה אַלּוּפֵ֤י רְעוּאֵל֙ בְּאֶ֣רֶץ
NAS: These are the chiefs descended from Reuel
KJV: Mizzah: these [are] the dukes [that came] of Reuel
INT: Mizzah These are the chiefs Reuel the land

Genesis 36:18
HEB: אֵ֣שֶׁת עֵשָׂ֔ו אַלּ֥וּף יְע֛וּשׁ אַלּ֥וּף
NAS: wife Oholibamah: chief Jeush, chief
KJV: Esau's wife; duke Jeush, duke
INT: wife of Esau's chief Jeush chief

Genesis 36:18
HEB: אַלּ֥וּף יְע֛וּשׁ אַלּ֥וּף יַעְלָ֖ם אַלּ֣וּף
NAS: chief Jeush, chief Jalam, chief
KJV: duke Jeush, duke Jaalam, duke
INT: chief Jeush chief Jalam chief

Genesis 36:18
HEB: אַלּ֥וּף יַעְלָ֖ם אַלּ֣וּף קֹ֑רַח אֵ֣לֶּה
NAS: chief Jalam, chief Korah. These
KJV: Jaalam, duke Korah:
INT: chief Jalam chief Korah These

Genesis 36:18
HEB: קֹ֑רַח אֵ֣לֶּה אַלּוּפֵ֞י אָֽהֳלִיבָמָ֛ה בַּת־
NAS: These are the chiefs descended from Esau's
KJV: Korah: these [were] the dukes [that came] of Aholibamah
INT: Korah These are the chiefs Oholibamah the daughter

Genesis 36:19
HEB: עֵשָׂ֛ו וְאֵ֥לֶּה אַלּוּפֵיהֶ֖ם ה֥וּא אֱדֽוֹם׃
NAS: and these are their chiefs.
KJV: who [is] Edom, and these [are] their dukes.
INT: of Esau These are their chiefs he who Edom

Genesis 36:21
HEB: וְדִישָׁ֑ן אֵ֣לֶּה אַלּוּפֵ֧י הַחֹרִ֛י בְּנֵ֥י
NAS: These are the chiefs descended from the Horites,
KJV: and Dishan: these [are] the dukes of the Horites,
INT: and Dishan These are the chiefs the Horites the sons

Genesis 36:29
HEB: אֵ֖לֶּה אַלּוּפֵ֣י הַחֹרִ֑י אַלּ֤וּף
NAS: These are the chiefs descended from the Horites:
KJV: These [are] the dukes [that came] of the Horites;
INT: These are the chiefs the Horites chief

Genesis 36:29
HEB: אַלּוּפֵ֣י הַחֹרִ֑י אַלּ֤וּף לוֹטָן֙ אַלּ֣וּף
NAS: descended from the Horites: chief Lotan,
KJV: [that came] of the Horites; duke Lotan,
INT: are the chiefs the Horites chief Lotan chief

Genesis 36:29
HEB: אַלּ֤וּף לוֹטָן֙ אַלּ֣וּף שׁוֹבָ֔ל אַלּ֥וּף
NAS: chief Lotan, chief Shobal, chief
KJV: duke Lotan, duke Shobal, duke
INT: chief Lotan chief Shobal chief

Genesis 36:29
HEB: אַלּ֣וּף שׁוֹבָ֔ל אַלּ֥וּף צִבְע֖וֹן אַלּ֥וּף
NAS: chief Shobal, chief Zibeon, chief
KJV: duke Shobal, duke Zibeon, duke
INT: chief Shobal chief Zibeon chief

Genesis 36:29
HEB: אַלּ֥וּף צִבְע֖וֹן אַלּ֥וּף עֲנָֽה׃
NAS: chief Zibeon, chief Anah,
KJV: duke Zibeon, duke Anah,
INT: chief Zibeon chief Anah

Genesis 36:30
HEB: אַלּ֥וּף דִּשֹׁ֛ן אַלּ֥וּף
NAS: chief Dishon, chief
KJV: Duke Dishon, duke
INT: chief Dishon chief

Genesis 36:30
HEB: אַלּ֥וּף דִּשֹׁ֛ן אַלּ֥וּף אֵ֖צֶר אַלּ֣וּף
NAS: chief Dishon, chief Ezer, chief
KJV: Duke Dishon, duke Ezer, duke
INT: chief Dishon chief Ezer chief

Genesis 36:30
HEB: אַלּ֥וּף אֵ֖צֶר אַלּ֣וּף דִּישָׁ֑ן אֵ֣לֶּה
NAS: chief Ezer, chief Dishan. These
KJV: Ezer, duke Dishan:
INT: chief Ezer chief Dishan These

Genesis 36:30
HEB: דִּישָׁ֑ן אֵ֣לֶּה אַלּוּפֵ֧י הַחֹרִ֛י לְאַלֻּפֵיהֶ֖ם
NAS: These are the chiefs descended from the Horites,
KJV: Dishan: these [are] the dukes [that came] of Hori,
INT: Dishan These are the chiefs Hori to their chiefs

Genesis 36:30
HEB: אַלּוּפֵ֧י הַחֹרִ֛י לְאַלֻּפֵיהֶ֖ם בְּאֶ֥רֶץ שֵׂעִֽיר׃
NAS: descended from the Horites, according to their [various] chiefs in the land
KJV: [that came] of Hori, among their dukes in the land
INT: are the chiefs Hori to their chiefs the land of Seir

Genesis 36:40
HEB: וְ֠אֵלֶּה שְׁמ֞וֹת אַלּוּפֵ֤י עֵשָׂו֙ לְמִשְׁפְּחֹתָ֔ם
NAS: are the names of the chiefs descended from Esau,
KJV: And these [are] the names of the dukes [that came] of Esau,
INT: now these are the names of the chiefs Esau to their families

Genesis 36:40
HEB: לִמְקֹמֹתָ֖ם בִּשְׁמֹתָ֑ם אַלּ֥וּף תִּמְנָ֛ע אַלּ֥וּף
NAS: by their names: chief Timna,
KJV: by their names; duke Timnah,
INT: their localities their names chief Timna chief

Genesis 36:40
HEB: אַלּ֥וּף תִּמְנָ֛ע אַלּ֥וּף עַֽלְוָ֖ה אַלּ֥וּף
NAS: chief Timna, chief Alvah, chief
KJV: duke Timnah, duke Alvah, duke
INT: chief Timna chief Alvah chief

Genesis 36:40
HEB: אַלּ֥וּף עַֽלְוָ֖ה אַלּ֥וּף יְתֵֽת׃
NAS: chief Alvah, chief Jetheth,
KJV: duke Alvah, duke Jetheth,
INT: chief Alvah chief Jetheth

Genesis 36:41
HEB: אַלּ֧וּף אָהֳלִיבָמָ֛ה אַלּ֥וּף
NAS: chief Oholibamah, chief
KJV: Duke Aholibamah, duke
INT: chief Oholibamah chief

Genesis 36:41
HEB: אַלּ֧וּף אָהֳלִיבָמָ֛ה אַלּ֥וּף אֵלָ֖ה אַלּ֥וּף
NAS: chief Oholibamah, chief Elah, chief
KJV: Duke Aholibamah, duke Elah, duke
INT: chief Oholibamah chief Elah chief

Genesis 36:41
HEB: אַלּ֥וּף אֵלָ֖ה אַלּ֥וּף פִּינֹֽן׃
NAS: chief Elah, chief Pinon,
KJV: duke Elah, duke Pinon,
INT: chief Elah chief Pinon

Genesis 36:42
HEB: אַלּ֥וּף קְנַ֛ז אַלּ֥וּף
NAS: chief Kenaz, chief
KJV: Duke Kenaz, duke
INT: chief Kenaz chief

Genesis 36:42
HEB: אַלּ֥וּף קְנַ֛ז אַלּ֥וּף תֵּימָ֖ן אַלּ֥וּף
NAS: chief Kenaz, chief Teman, chief
KJV: Duke Kenaz, duke Teman, duke
INT: chief Kenaz chief Teman chief

Genesis 36:42
HEB: אַלּ֥וּף תֵּימָ֖ן אַלּ֥וּף מִבְצָֽר׃
NAS: chief Teman, chief Mibzar,
KJV: duke Teman, duke Mibzar,
INT: chief Teman chief Mibzar

Genesis 36:43
HEB: אַלּ֥וּף מַגְדִּיאֵ֖ל אַלּ֣וּף
NAS: chief Magdiel, chief
KJV: Duke Magdiel, duke
INT: chief Magdiel chief

Genesis 36:43
HEB: אַלּ֥וּף מַגְדִּיאֵ֖ל אַלּ֣וּף עִירָ֑ם אֵ֣לֶּה ׀
NAS: chief Magdiel, chief Iram. These
KJV: Magdiel, duke Iram:
INT: chief Magdiel chief Iram These

Genesis 36:43
HEB: עִירָ֑ם אֵ֣לֶּה ׀ אַלּוּפֵ֣י אֱד֗וֹם לְמֹֽשְׁבֹתָם֙
NAS: These are the chiefs of Edom
KJV: Iram: these [be] the dukes of Edom,
INT: Iram These are the chiefs of Edom to their habitations

Exodus 15:15
HEB: אָ֤ז נִבְהֲלוּ֙ אַלּוּפֵ֣י אֱד֔וֹם אֵילֵ֣י
NAS: Then the chiefs of Edom
KJV: Then the dukes of Edom
INT: Then were dismayed the chiefs of Edom the leaders

1 Chronicles 1:51
HEB: ס וַיִּהְיוּ֙ אַלּוּפֵ֣י אֱד֔וֹם אַלּ֥וּף
NAS: died. Now the chiefs of Edom
KJV: died also. And the dukes of Edom
INT: Hadad become now the chiefs of Edom were chief

1 Chronicles 1:51
HEB: אַלּוּפֵ֣י אֱד֔וֹם אַלּ֥וּף תִּמְנָ֛ע אַלּ֥וּף
NAS: of Edom were: chief Timna,
KJV: of Edom were; duke Timnah,
INT: now the chiefs of Edom were chief Timna chief

1 Chronicles 1:51
HEB: אַלּ֥וּף תִּמְנָ֛ע אַלּ֥וּף [עַלְיָה כ]
NAS: were: chief Timna, chief Aliah, chief
KJV: were; duke Timnah, duke Aliah, duke
INT: were chief Timna chief Aliah chief

1 Chronicles 1:51
HEB: (עַֽלְוָ֖ה ק) אַלּ֥וּף יְתֵֽת׃
NAS: chief Aliah, chief Jetheth,
KJV: duke Aliah, duke Jetheth,
INT: chief Aliah chief Jetheth

1 Chronicles 1:52
HEB: אַלּ֧וּף אָהֳלִיבָמָ֛ה אַלּ֥וּף
NAS: chief Oholibamah, chief
KJV: Duke Aholibamah, duke
INT: chief Oholibamah chief

1 Chronicles 1:52
HEB: אַלּ֧וּף אָהֳלִיבָמָ֛ה אַלּ֥וּף אֵלָ֖ה אַלּ֥וּף
NAS: chief Oholibamah, chief Elah, chief
KJV: Duke Aholibamah, duke Elah, duke
INT: chief Oholibamah chief Elah chief

1 Chronicles 1:52
HEB: אַלּ֥וּף אֵלָ֖ה אַלּ֥וּף פִּינֹֽן׃
NAS: chief Elah, chief Pinon,
KJV: duke Elah, duke Pinon,
INT: chief Elah chief Pinon

1 Chronicles 1:53
HEB: אַלּ֥וּף קְנַ֛ז אַלּ֥וּף
NAS: chief Kenaz, chief
KJV: Duke Kenaz, duke
INT: chief Kenaz chief

1 Chronicles 1:53
HEB: אַלּ֥וּף קְנַ֛ז אַלּ֥וּף תֵּימָ֖ן אַלּ֣וּף
NAS: chief Kenaz, chief Teman, chief
KJV: Duke Kenaz, duke Teman, duke
INT: chief Kenaz chief Teman chief

1 Chronicles 1:53
HEB: אַלּ֥וּף תֵּימָ֖ן אַלּ֣וּף מִבְצָֽר׃
NAS: chief Teman, chief Mibzar,
KJV: duke Teman, duke Mibzar,
INT: chief Teman chief Mibzar

1 Chronicles 1:54
HEB: אַלּ֥וּף מַגְדִּיאֵ֖ל אַלּ֣וּף
NAS: chief Magdiel, chief
KJV: Duke Magdiel, duke
INT: chief Magdiel chief

1 Chronicles 1:54
HEB: אַלּ֥וּף מַגְדִּיאֵ֖ל אַלּ֣וּף עִירָ֑ם אֵ֖לֶּה
NAS: chief Magdiel, chief Iram. These
KJV: Magdiel, duke Iram.
INT: chief Magdiel chief Iram These

1 Chronicles 1:54
HEB: עִירָ֑ם אֵ֖לֶּה אַלּוּפֵ֥י אֱדֽוֹם׃ פ
NAS: Iram. These [were] the chiefs of Edom.
KJV: Iram. These [are] the dukes of Edom.
INT: Iram These the chiefs of Edom

Psalm 55:13
HEB: אֱנ֣וֹשׁ כְּעֶרְכִּ֑י אַ֝לּוּפִ֗י וּמְיֻדָּֽעִי׃
NAS: my equal, My companion and my familiar friend;
KJV: mine equal, my guide, and mine acquaintance.
INT: A man my equal my companion and my familiar

Psalm 144:14
HEB: אַלּוּפֵ֗ינוּ מְֽסֻבָּ֫לִ֥ים אֵֽין־
NAS: Let our cattle bear Without
KJV: [That] our oxen [may be] strong to labour;
INT: our cattle bear Without

Proverbs 2:17
HEB: הַ֭עֹזֶבֶת אַלּ֣וּף נְעוּרֶ֑יהָ וְאֶת־
NAS: That leaves the companion of her youth
KJV: Which forsaketh the guide of her youth,
INT: leaves the companion of her youth the covenant

Proverbs 16:28
HEB: וְ֝נִרְגָּ֗ seg type='small'>ן seg> מַפְרִ֥יד אַלּֽוּף׃
NAS: separates intimate friends.
KJV: separateth chief friends.
INT: whisperer separates intimate

Proverbs 17:9
HEB: בְ֝דָבָ֗ר מַפְרִ֥יד אַלּֽוּף׃
NAS: a matter separates intimate friends.
KJV: a matter separateth [very] friends.
INT: A matter separates intimate

Jeremiah 3:4
HEB: לִ֖י אָבִ֑י אַלּ֥וּף נְעֻרַ֖י אָֽתָּה׃
NAS: to Me, 'My Father, You are the friend of my youth?
KJV: unto me, My father, thou [art] the guide of my youth?
INT: bewray my Father are the friend childhood you

Jeremiah 11:19
HEB: וַאֲנִ֕י כְּכֶ֥בֶשׂ אַלּ֖וּף יוּבַ֣ל לִטְב֑וֹחַ
NAS: But I was like a gentle lamb led
KJV: But I [was] like a lamb [or] an ox [that] is brought
INT: I lamb A gentle led to the slaughter

Jeremiah 13:21
HEB: אֹתָ֥ם עָלַ֛יִךְ אַלֻּפִ֖ים לְרֹ֑אשׁ הֲל֤וֹא
NAS: had taught them -- Former companions to be head
KJV: thee? for thou hast taught them [to be] captains, [and] as chief
INT: had taught over companions to be head you will not

Micah 7:5
HEB: אַֽל־ תִּבְטְח֖וּ בְּאַלּ֑וּף מִשֹּׁכֶ֣בֶת חֵיקֶ֔ךָ
KJV: put ye not confidence in a guide: keep
INT: not trust A guide lies your bosom

Zechariah 9:7
HEB: לֵֽאלֹהֵ֑ינוּ וְהָיָה֙ כְּאַלֻּ֣ף בִּֽיהוּדָ֔ה וְעֶקְר֖וֹן
NAS: for our God, And be like a clan in Judah,
KJV: even he, [shall be] for our God, and he shall be as a governor in Judah,
INT: our God and be like A clan Judah and Ekron

Zechariah 12:5
HEB: וְאָֽמְר֛וּ אַלֻּפֵ֥י יְהוּדָ֖ה בְּלִבָּ֑ם
NAS: Then the clans of Judah will say
KJV: And the governors of Judah shall say
INT: will say the clans of Judah their hearts

Zechariah 12:6
HEB: אָשִׂים֩ אֶת־ אַלֻּפֵ֨י יְהוּדָ֜ה כְּֽכִיּ֧וֹר
NAS: I will make the clans of Judah
KJV: will I make the governors of Judah
INT: I will make the clans of Judah A firepot

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page