ū·ḇə·ṯō·w·rā·ṯə·ḵā
Englishman's Concordance
(ū·ḇə·ṯō·w·rā·ṯə·ḵā — 1 Occurrence

Jeremiah 32:23
HEB: [וּבְתֹרֹותֶךָ כ] (וּבְתֹורָתְךָ֣ ק) לֹא־
NAS: or walk in Your law; they have done
KJV: neither walked in thy law; they have done
INT: obey your voice bullock nothing walk

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Hebrew 8451
219 Occurrences


bat·tō·w·rāh — 6 Occ.
bə·ṯō·w·raṯ — 15 Occ.
bə·ṯō·w·rā·ṯî — 3 Occ.
bə·ṯō·w·rā·ṯōw — 1 Occ.
bə·ṯō·w·rō·ṯāw — 1 Occ.
ḵə·ṯō·w·rā·ṯe·ḵā — 1 Occ.
hat·tō·w·rāh — 48 Occ.
hat·tō·w·rōṯ — 1 Occ.
kə·ṯō·w·raṯ — 1 Occ.
lat·tō·w·rāh — 1 Occ.
lə·ṯō·w·rāh — 1 Occ.
mit·tō·w·rā·ṯe·ḵā — 3 Occ.
tō·w·rāh — 23 Occ.
tō·w·raṯ — 47 Occ.
tō·w·rā·ṯə·ḵā — 18 Occ.
tō·w·rā·ṯî — 11 Occ.
ṯō·w·rōṯ — 1 Occ.
tō·w·rō·ṯay — 1 Occ.
tō·w·rō·ṯāw — 3 Occ.
ū·lə·ṯō·w·rā·ṯōw — 1 Occ.
ū·mit·tō·w·rā·ṯə·ḵā — 1 Occ.
ū·ḇat·tō·w·rāh — 1 Occ.
ū·ḇə·ṯō·w·rā·ṯə·ḵā — 1 Occ.
ū·ḇə·ṯō·w·rā·ṯōw — 3 Occ.
wə·ḵat·tō·w·rāh — 2 Occ.
wə·hat·tō·w·rāh — 2 Occ.
wə·hat·tō·w·rōṯ — 1 Occ.
wə·ṯō·w·rāh — 5 Occ.
wə·ṯō·w·raṯ- — 2 Occ.
wə·ṯō·w·rā·ṯə·ḵā — 7 Occ.
wə·ṯō·w·rā·ṯî — 3 Occ.
wə·ṯō·w·rō·wṯ — 1 Occ.
wə·ṯō·w·rō·ṯāy — 2 Occ.
wə·ṯō·w·rō·ṯāw — 1 Occ.
Additional Entries
tō·w·rāh — 23 Occ.
tō·w·raṯ — 47 Occ.
tō·w·rā·ṯə·ḵā — 18 Occ.
tō·w·rā·ṯî — 11 Occ.
ṯō·w·rōṯ — 1 Occ.
tō·w·rō·ṯay — 1 Occ.
tō·w·rō·ṯāw — 3 Occ.
ū·lə·ṯō·w·rā·ṯōw — 1 Occ.
ū·mit·tō·w·rā·ṯə·ḵā — 1 Occ.
ū·ḇat·tō·w·rāh — 1 Occ.
ū·ḇə·ṯō·w·rā·ṯōw — 3 Occ.
wə·ḵat·tō·w·rāh — 2 Occ.
wə·hat·tō·w·rāh — 2 Occ.
wə·hat·tō·w·rōṯ — 1 Occ.
wə·ṯō·w·rāh — 5 Occ.
wə·ṯō·w·raṯ- — 2 Occ.
wə·ṯō·w·rā·ṯə·ḵā — 7 Occ.
wə·ṯō·w·rā·ṯî — 3 Occ.
wə·ṯō·w·rō·wṯ — 1 Occ.
wə·ṯō·w·rō·ṯāy — 2 Occ.
Prev
Top of Page
Top of Page