1 Corinthians 7:6
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
3778 [e]τοῦτο
touto
ThisDPro-ANS
1161 [e]δὲ
de
nowConj
3004 [e]λέγω
legō
I sayV-PIA-1S
2596 [e]κατὰ
kata
by way ofPrep
4774 [e]συνγνώμην,
syngnōmēn
concession,N-AFS
3756 [e]οὐ
ou
notAdv
2596 [e]κατ’
kat’
by way ofPrep
2003 [e]ἐπιταγήν.
epitagēn
command.N-AFS

Greek Texts
ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 7:6 Greek NT: Nestle 1904
τοῦτο δὲ λέγω κατὰ συνγνώμην, οὐ κατ’ ἐπιταγήν.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 7:6 Greek NT: Westcott and Hort 1881
τοῦτο δὲ λέγω κατὰ συνγνώμην, οὐ κατ' ἐπιταγήν.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 7:6 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
τοῦτο δὲ λέγω κατὰ συνγνώμην, οὐ κατ' ἐπιταγήν.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 7:6 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Tοῦτο δὲ λέγω κατὰ συγγνώμην, οὐ κατ’ ἐπιταγήν.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 7:6 Greek NT: Greek Orthodox Church
τοῦτο δὲ λέγω κατὰ συγγνώμην, οὐ κατ’ ἐπιταγήν.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 7:6 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
τοῦτο δὲ λέγω κατὰ συγγνώμην, οὐ κατ’ ἐπιταγήν.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 7:6 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
τοῦτο δὲ λέγω κατὰ συγγνώμην, οὐ κατ’ ἐπιταγήν.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 7:6 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
τοῦτο δὲ λέγω κατὰ συγγνώμην οὐ κατ' ἐπιταγήν

1 Corinthians 7:6 Hebrew Bible
ואני אמר זאת בדרך עצה ולא בדרך מצוה׃

1 Corinthians 7:6 Aramaic NT: Peshitta
ܗܕܐ ܕܝܢ ܐܡܪ ܐܢܐ ܐܝܟ ܕܠܡܚܝܠܐ ܠܘ ܡܢ ܦܘܩܕܢܐ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
But this I say by way of concession, not of command.

King James Bible
But I speak this by permission, and not of commandment.

Holman Christian Standard Bible
I say the following as a concession, not as a command.
Treasury of Scripture Knowledge

by.

1 Corinthians 7:12,25 But to the rest speak I, not the Lord: If any brother has a wife …

2 Corinthians 8:8 I speak not by commandment, but by occasion of the forwardness of …

2 Corinthians 11:17 That which I speak, I speak it not after the Lord, but as it were …

Links
1 Corinthians 7:61 Corinthians 7:6 NIV1 Corinthians 7:6 NLT1 Corinthians 7:6 ESV1 Corinthians 7:6 NASB1 Corinthians 7:6 KJV1 Corinthians 7:6 Bible Apps1 Corinthians 7:6 Biblia Paralela1 Corinthians 7:6 Chinese Bible1 Corinthians 7:6 French Bible1 Corinthians 7:6 German BibleBible Hub
1 Corinthians 7:5
Top of Page
Top of Page