1 John 5:4
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
3754 [e]ὅτι
hoti
ForConj
3956 [e]πᾶν
pan
everyoneAdj-NNS
3588 [e]τὸ
to
- Art-NNS
1080 [e]γεγεννημένον
gegennēmenon
having been bornV-RPM/P-NNS
1537 [e]ἐκ
ek
ofPrep
3588 [e]τοῦ
tou
- Art-GMS
2316 [e]Θεοῦ
Theou
GodN-GMS
3528 [e]νικᾷ
nika
overcomesV-PIA-3S
3588 [e]τὸν
ton
theArt-AMS
2889 [e]κόσμον·
kosmon
world;N-AMS
2532 [e]καὶ
kai
andConj
3778 [e]αὕτη
hautē
thisDPro-NFS
1510 [e]ἐστὶν
estin
isV-PIA-3S
3588 [e]
theArt-NFS
3529 [e]νίκη
nikē
victoryN-NFS
3588 [e]
- Art-NFS
3528 [e]νικήσασα
nikēsasa
having overcomeV-APA-NFS
3588 [e]τὸν
ton
theArt-AMS
2889 [e]κόσμον,
kosmon
world:N-AMS
3588 [e]
theArt-NFS
4102 [e]πίστις
pistis
faithN-NFS
1473 [e]ἡμῶν.
hēmōn
of us.PPro-G1P

Greek Texts
ΙΩΑΝΝΟΥ Α΄ 5:4 Greek NT: Nestle 1904
ὅτι πᾶν τὸ γεγεννημένον ἐκ τοῦ Θεοῦ νικᾷ τὸν κόσμον· καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ νίκη ἡ νικήσασα τὸν κόσμον, ἡ πίστις ἡμῶν.

ΙΩΑΝΝΟΥ Α΄ 5:4 Greek NT: Westcott and Hort 1881
ὅτι πᾶν τὸ γεγεννημένον ἐκ τοῦ θεοῦ νικᾷ τὸν κόσμον. καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ νίκη ἡ νικήσασα τὸν κόσμον, ἡ πίστις ἡμῶν·

ΙΩΑΝΝΟΥ Α΄ 5:4 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
ὅτι πᾶν τὸ γεγεννημένον ἐκ τοῦ θεοῦ νικᾷ τὸν κόσμον. καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ νίκη ἡ νικήσασα τὸν κόσμον, ἡ πίστις ἡμῶν·

ΙΩΑΝΝΟΥ Α΄ 5:4 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Ὅτι πᾶν τὸ γεγεννημένον ἐκ τοῦ θεοῦ νικᾷ τὸν κόσμον· καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ νίκη ἡ νικήσασα τὸν κόσμον, ἡ πίστις ἡμῶν.

ΙΩΑΝΝΟΥ Α΄ 5:4 Greek NT: Greek Orthodox Church
ὅτι πᾶν τὸ γεγεννημένον ἐκ τοῦ Θεοῦ νικᾷ τὸν κόσμον· καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ νίκη ἡ νικήσασα τὸν κόσμον, ἡ πίστις ἡμῶν.

ΙΩΑΝΝΟΥ Α΄ 5:4 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
ὅτι πᾶς ὁ γεννάω ἐκ ὁ θεός νικάω ὁ κόσμος καί οὗτος εἰμί ὁ νίκη ὁ νικάω ὁ κόσμος ὁ πίστις ἡμᾶς

ΙΩΑΝΝΟΥ Α΄ 5:4 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
ὅτι πᾶν τὸ γεγεννημένον ἐκ τοῦ Θεοῦ νικᾷ τὸν κόσμον· καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ νίκη ἡ νικήσασα τὸν κόσμον, ἡ πίστις ἡμῶν.

ΙΩΑΝΝΟΥ Α΄ 5:4 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
ὅτι πᾶν τὸ γεγεννημένον ἐκ τοῦ θεοῦ νικᾷ τὸν κόσμον· καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ νίκη ἡ νικήσασα τὸν κόσμον ἡ πίστις ἡμῶν

1 John 5:4 Hebrew Bible
כי כל הנולד מאת האלהים מנצח את העולם ואמונתנו הנצחון המנצח את העולם׃

1 John 5:4 Aramaic NT: Peshitta
ܡܛܠ ܕܟܠ ܕܝܠܝܕ ܡܢ ܐܠܗܐ ܙܟܐ ܠܗ ܠܥܠܡܐ ܘܗܕܐ ܗܝ ܙܟܘܬܐ ܕܙܟܬܗ ܠܥܠܡܐ ܗܝܡܢܘܬܢ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
For whatever is born of God overcomes the world; and this is the victory that has overcome the world-- our faith.

King James Bible
For whatsoever is born of God overcometh the world: and this is the victory that overcometh the world, even our faith.

Holman Christian Standard Bible
because whatever has been born of God conquers the world. This is the victory that has conquered the world: our faith.
Treasury of Scripture Knowledge

whatsoever. See on ver.

1 John 5:1 Whoever believes that Jesus is the Christ is born of God: and every …

1 John 3:9 Whoever is born of God does not commit sin; for his seed remains …

overcometh.

1 John 5:5 Who is he that overcomes the world, but he that believes that Jesus …

1 John 2:13-17 I write to you, fathers, because you have known him that is from …

1 John 4:4 You are of God, little children, and have overcome them: because …

John 16:33 These things I have spoken to you, that in me you might have peace. …

Romans 8:35-37 Who shall separate us from the love of Christ? shall tribulation, …

1 Corinthians 15:57 But thanks be to God, which gives us the victory through our Lord Jesus Christ.

Revelation 2:7,11,17,26 He that has an ear, let him hear what the Spirit said to the churches; …

Revelation 3:5,12,21 He that overcomes, the same shall be clothed in white raiment; and …

Revelation 12:11 And they overcame him by the blood of the Lamb, and by the word of …

Revelation 15:2 And I saw as it were a sea of glass mingled with fire: and them that …

Links
1 John 5:41 John 5:4 NIV1 John 5:4 NLT1 John 5:4 ESV1 John 5:4 NASB1 John 5:4 KJV1 John 5:4 Bible Apps1 John 5:4 Biblia Paralela1 John 5:4 Chinese Bible1 John 5:4 French Bible1 John 5:4 German BibleBible Hub
1 John 5:3
Top of Page
Top of Page