2 Samuel 21:12
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
1980 [e]וַיֵּ֣לֶךְ
way-yê-leḵ
and wentConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3ms
1732 [e]דָּוִ֗ד
dā-wiḏ,
DavidN-proper-ms
3947 [e]וַיִּקַּ֞ח
way-yiq-qaḥ
and tookConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3ms
853 [e]אֶת־
’eṯ-
-DirObjM
6106 [e]עַצְמ֤וֹת
‘aṣ-mō-wṯ
the bonesN-fpc
7586 [e]שָׁאוּל֙
šā-’ūl
of SaulN-proper-ms
853 [e]וְאֶת־
wə-’eṯ-
andConj-w | DirObjM
6106 [e]עַצְמוֹת֙
‘aṣ-mō-wṯ
the bonesN-fpc
3083 [e]יְהוֹנָתָ֣ן
yə-hō-w-nā-ṯān
of JonathanN-proper-ms
1121 [e]בְּנ֔וֹ
bə-nōw,
his sonN-msc | 3ms
853 [e]מֵאֵ֕ת
mê-’êṯ
fromPrep-m | DirObjM
1167 [e]בַּעֲלֵ֖י
ba-‘ă-lê
the menN-mpc
3003 [e]יָבֵ֣ישׁ
yā-ḇêš
ofN-proper-fs
1568 [e]גִּלְעָ֑ד
gil-‘āḏ;
Jabesh GileadN-proper-fs
834 [e]אֲשֶׁר֩
’ă-šer
whoPro-r
1589 [e]גָּנְב֨וּ
gā-nə-ḇū
had stolenV-Qal-Perf-3cp
853 [e]אֹתָ֜ם
’ō-ṯām
themDirObjM | 3mp
7339 [e]מֵרְחֹ֣ב
mê-rə-ḥōḇ
from the streetPrep-m | N-fsc
  בֵּֽית־
bêṯ-
ofPrep
1052 [e]שַׁ֗ן
šan,
Beth SheanN-proper-fs
834 [e]אֲשֶׁ֨ר
’ă-šer
wherePro-r
  [תלום]
[tə-lūm
-Verb - Qal - Perfect - third person common plural :: third person masculine plural V-Qal-Perf-3cp | 3mp
 
ḵ]
 
8518 [e](תְּלָא֥וּם)
(tə-lā-’ūm
had hung them upV-Qal-Perf-3cp | 3mp
 
q)
 
  [שם]
[šām
-Adverb Adv
 
ḵ]
 
  [הפלשתים]
[hap-pə-liš-tîm
PhilistinesArticle :: Noun - proper - masculine plural Art | N-proper-mp
 
ḵ]
 
8033 [e](שָׁ֙מָּה֙)
(šām-māh
thereAdv | 3fs
 
q)
 
6430 [e](פְּלִשְׁתִּ֔ים)
(pə-liš-tîm,
the PhilistinesN-proper-mp
 
q)
 
3117 [e]בְּי֨וֹם
bə-yō-wm
afterPrep-b | N-ms
5221 [e]הַכּ֧וֹת
hak-kō-wṯ
had struck downV-Hifil-Inf
6430 [e]פְּלִשְׁתִּ֛ים
pə-liš-tîm
the PhilistinesN-proper-mp
853 [e]אֶת־
’eṯ-
-DirObjM
7586 [e]שָׁא֖וּל
šā-’ūl
SaulN-proper-ms
1533 [e]בַּגִּלְבֹּֽעַ׃
bag-gil-bō-a‘.
in GilboaPrep-b, Art | N-proper-fs

Hebrew Texts
שמואל ב 21:12 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיֵּ֣לֶךְ דָּוִ֗ד וַיִּקַּ֞ח אֶת־עַצְמֹ֤ות שָׁאוּל֙ וְאֶת־עַצְמֹות֙ יְהֹונָתָ֣ן בְּנֹ֔ו מֵאֵ֕ת בַּעֲלֵ֖י יָבֵ֣ישׁ גִּלְעָ֑ד אֲשֶׁר֩ גָּנְב֨וּ אֹתָ֜ם מֵרְחֹ֣ב בֵּֽית־שַׁ֗ן אֲשֶׁ֨ר [תְּלוּם כ] (תְּלָא֥וּם ק) [שָׁם כ] [הַפְּלִשְׁתִּים כ] (שָׁ֙מָּה֙ ק) (פְּלִשְׁתִּ֔ים ק) בְּיֹ֨ום הַכֹּ֧ות פְּלִשְׁתִּ֛ים אֶת־שָׁא֖וּל בַּגִּלְבֹּֽעַ׃

שמואל ב 21:12 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וילך דוד ויקח את־עצמות שאול ואת־עצמות יהונתן בנו מאת בעלי יביש גלעד אשר גנבו אתם מרחב בית־שן אשר [תלום כ] (תלאום ק) [שם כ] [הפלשתים כ] (שמה ק) (פלשתים ק) ביום הכות פלשתים את־שאול בגלבע׃

שמואל ב 21:12 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
וילך דוד ויקח את־עצמות שאול ואת־עצמות יהונתן בנו מאת בעלי יביש גלעד אשר גנבו אתם מרחב בית־שן אשר [תלום כ] (תלאום ק) [שם כ] [הפלשתים כ] (שמה ק) (פלשתים ק) ביום הכות פלשתים את־שאול בגלבע׃

שמואל ב 21:12 Hebrew Bible
וילך דוד ויקח את עצמות שאול ואת עצמות יהונתן בנו מאת בעלי יביש גלעד אשר גנבו אתם מרחב בית שן אשר תלום שם הפלשתים ביום הכות פלשתים את שאול בגלבע׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
then David went and took the bones of Saul and the bones of Jonathan his son from the men of Jabesh-gilead, who had stolen them from the open square of Beth-shan, where the Philistines had hanged them on the day the Philistines struck down Saul in Gilboa.

King James Bible
And David went and took the bones of Saul and the bones of Jonathan his son from the men of Jabeshgilead, which had stolen them from the street of Bethshan, where the Philistines had hanged them, when the Philistines had slain Saul in Gilboa:

Holman Christian Standard Bible
he went and got the bones of Saul and his son Jonathan from the leaders of Jabesh-gilead. They had stolen them from the public square of Beth-shan where the Philistines had hung the bodies the day the Philistines killed Saul at Gilboa.
Treasury of Scripture Knowledge

the bones of Saul

2 Samuel 2:5-7 And David sent messengers to the men of Jabeshgilead, and said to …

1 Samuel 31:11-13 And when the inhabitants of Jabeshgilead heard of that which the …

Beth-shan

Joshua 17:11 And Manasseh had in Issachar and in Asher Bethshean and her towns, …

Beth-shean

1 Samuel 31:10 And they put his armor in the house of Ashtaroth: and they fastened …

in Gilboa

2 Samuel 1:6,21 And the young man that told him said, As I happened by chance on …

1 Samuel 28:4 And the Philistines gathered themselves together, and came and pitched …

1 Samuel 31:1 Now the Philistines fought against Israel: and the men of Israel …

1 Chronicles 10:1,8 Now the Philistines fought against Israel; and the men of Israel …

Links
2 Samuel 21:122 Samuel 21:12 NIV2 Samuel 21:12 NLT2 Samuel 21:12 ESV2 Samuel 21:12 NASB2 Samuel 21:12 KJV2 Samuel 21:12 Bible Apps2 Samuel 21:12 Biblia Paralela2 Samuel 21:12 Chinese Bible2 Samuel 21:12 French Bible2 Samuel 21:12 German BibleBible Hub
2 Samuel 21:11
Top of Page
Top of Page