Acts 14:12
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
2564 [e]ἐκάλουν
ekaloun
They began callingV-IIA-3P
5037 [e]τε
te
thenConj
3588 [e]τὸν
ton
- Art-AMS
921 [e]Βαρνάβαν
Barnaban
BarnabasN-AMS
2203 [e]Δία,
Dia
Zeus,N-AMS
3588 [e]τὸν
ton
- Art-AMS
1161 [e]δὲ
de
andConj
3972 [e]Παῦλον
Paulon
PaulN-AMS
2060 [e]Ἑρμῆν,
Hermēn
Hermes,N-AMS
1894 [e]ἐπειδὴ
epeidē
becauseConj
846 [e]αὐτὸς
autos
hePPro-NM3S
1510 [e]ἦν
ēn
wasV-IIA-3S
3588 [e]
ho
theArt-NMS
2233 [e]ἡγούμενος
hēgoumenos
leadingV-PPM/P-NMS
3588 [e]τοῦ
tou
- Art-GMS
3056 [e]λόγου.
logou
speaker.N-GMS

Greek Texts
ΠΡΑΞΕΙΣ 14:12 Greek NT: Nestle 1904
ἐκάλουν τε τὸν Βαρνάβαν Δία, τὸν δὲ Παῦλον Ἑρμῆν, ἐπειδὴ αὐτὸς ἦν ὁ ἡγούμενος τοῦ λόγου.

ΠΡΑΞΕΙΣ 14:12 Greek NT: Westcott and Hort 1881
ἐκάλουν τε τὸν Βαρνάβαν Δία, τὸν δὲ Παῦλον Ἑρμῆν ἐπειδὴ αὐτὸς ἦν ὁ ἡγούμενος τοῦ λόγου.

ΠΡΑΞΕΙΣ 14:12 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
ἐκάλουν τε τὸν Βαρνάβαν Δία, τὸν δὲ Παῦλον Ἑρμῆν ἐπειδὴ αὐτὸς ἦν ὁ ἡγούμενος τοῦ λόγου.

ΠΡΑΞΕΙΣ 14:12 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Ἐκάλουν τε τὸν μὲν Βαρνάβαν, Δία· τὸν δὲ Παῦλον, Ἑρμῆν, ἐπειδὴ αὐτὸς ἦν ὁ ἡγούμενος τοῦ λόγου.

ΠΡΑΞΕΙΣ 14:12 Greek NT: Greek Orthodox Church
ἐκάλουν τε τὸν μὲν Βαρνάβαν Δία, τὸν δὲ Παῦλον Ἑρμῆν, ἐπειδὴ αὐτὸς ἦν ὁ ἡγούμενος τοῦ λόγου.

ΠΡΑΞΕΙΣ 14:12 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
ἐκάλουν τε τὸν Βαρναβᾶν Δία, τὸν δὲ Παῦλον Ἑρμῆν, ἐπειδὴ αὐτὸς ἦν ὁ ἡγούμενος τοῦ λόγου.

ΠΡΑΞΕΙΣ 14:12 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
ἐκάλουν τε τὸν μὲν Βαρνάβαν, Δία· τὸν δὲ Παῦλον, Ἑρμῆν, ἐπειδὴ αὐτὸς ἦν ὁ ἡγούμενος τοῦ λόγου.

ΠΡΑΞΕΙΣ 14:12 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
ἐκάλουν τε τὸν μὲν Βαρναβᾶν Δία τὸν δὲ Παῦλον Ἑρμῆν ἐπειδὴ αὐτὸς ἦν ὁ ἡγούμενος τοῦ λόγου

Acts 14:12 Hebrew Bible
ויקראו לבר נבא בל ולפולוס קראו הרמיס באשר הוא ראש המדברים׃

Acts 14:12 Aramaic NT: Peshitta
ܘܫܡܝܘ ܗܘܘ ܠܒܪܢܒܐ ܡܪܐ ܐܠܗܐ ܘܠܦܘܠܘܤ ܗܪܡܝܤ ܡܛܠ ܕܗܘ ܡܫܪܐ ܗܘܐ ܒܡܠܬܐ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
And they began calling Barnabas, Zeus, and Paul, Hermes, because he was the chief speaker.

King James Bible
And they called Barnabas, Jupiter; and Paul, Mercurius, because he was the chief speaker.

Holman Christian Standard Bible
And they started to call Barnabas, Zeus, and Paul, Hermes, because he was the main speaker.
Treasury of Scripture Knowledge

Jupiter.

Acts 19:35 And when the town cleark had appeased the people, he said, You men of Ephesus…

Links
Acts 14:12Acts 14:12 NIVActs 14:12 NLTActs 14:12 ESVActs 14:12 NASBActs 14:12 KJVActs 14:12 Bible AppsActs 14:12 Biblia ParalelaActs 14:12 Chinese BibleActs 14:12 French BibleActs 14:12 German BibleBible Hub
Acts 14:11
Top of Page
Top of Page