Acts 2:19
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
2532 [e]καὶ
kai
andConj
1325 [e]δώσω
dōsō
I will showV-FIA-1S
5059 [e]τέρατα
terata
wondersN-ANP
1722 [e]ἐν
en
inPrep
3588 [e]τῷ
- Art-DMS
3772 [e]οὐρανῷ
ouranō
heavenN-DMS
507 [e]ἄνω
anō
above,Adv
2532 [e]καὶ
kai
andConj
4592 [e]σημεῖα
sēmeia
signsN-ANP
1909 [e]ἐπὶ
epi
onPrep
3588 [e]τῆς
tēs
theArt-GFS
1093 [e]γῆς
gēs
earthN-GFS
2736 [e]κάτω,
katō
below,Adv
129 [e]αἷμα
haima
bloodN-ANS
2532 [e]καὶ
kai
andConj
4442 [e]πῦρ
pyr
fireN-ANS
2532 [e]καὶ
kai
andConj
822 [e]ἀτμίδα
atmida
vaporN-AFS
2586 [e]καπνοῦ.
kapnou
of smoke.N-GMS

Greek Texts
ΠΡΑΞΕΙΣ 2:19 Greek NT: Nestle 1904
καὶ δώσω τέρατα ἐν τῷ οὐρανῷ ἄνω καὶ σημεῖα ἐπὶ τῆς γῆς κάτω, αἷμα καὶ πῦρ καὶ ἀτμίδα καπνοῦ.

ΠΡΑΞΕΙΣ 2:19 Greek NT: Westcott and Hort 1881
Καὶ δώσω τέρατα ἐν τῷ οὐρανῷ ἄνω καὶ σημεῖα ἐπὶ τῆς γῆς κάτω, αἷμα καὶ πῦρ καὶ ἀτμίδα καπνοῦ·

ΠΡΑΞΕΙΣ 2:19 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
Καὶ δώσω τέρατα ἐν τῷ οὐρανῷ ἄνω καὶ σημεῖα ἐπὶ τῆς γῆς κάτω, αἷμα καὶ πῦρ καὶ ἀτμίδα καπνοῦ·

ΠΡΑΞΕΙΣ 2:19 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Καὶ δώσω τέρατα ἐν τῷ οὐρανῷ ἄνω, καὶ σημεῖα ἐπὶ τῆς γῆς κάτω, αἷμα καὶ πῦρ καὶ ἀτμίδα καπνοῦ·

ΠΡΑΞΕΙΣ 2:19 Greek NT: Greek Orthodox Church
καὶ δώσω τέρατα ἐν τῷ οὐρανῷ ἄνω καὶ σημεῖα ἐπὶ τῆς γῆς κάτω, αἷμα καὶ πῦρ καὶ ἀτμίδα καπνοῦ·

ΠΡΑΞΕΙΣ 2:19 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
καὶ δώσω τέρατα ἐν τῷ οὐρανῷ ἄνω καὶ σημεῖα ἐπὶ τῆς γῆς κάτω, αἷμα καὶ πῦρ καὶ ἀτμίδα καπνοῦ·

ΠΡΑΞΕΙΣ 2:19 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
καὶ δώσω τέρατα ἐν τῷ οὐρανῷ ἄνω, καὶ σημεῖα ἐπὶ τῆς γῆς κάτω, αἷμα καὶ πῦρ καὶ ἀτμίδα καπνοῦ·

ΠΡΑΞΕΙΣ 2:19 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
καὶ δώσω τέρατα ἐν τῷ οὐρανῷ ἄνω καὶ σημεῖα ἐπὶ τῆς γῆς κάτω αἷμα καὶ πῦρ καὶ ἀτμίδα καπνοῦ·

Acts 2:19 Hebrew Bible
ונתתי מופתים בשמים ממעל ואתות בארץ מתחת דם ואש ותימרות עשן׃

Acts 2:19 Aramaic NT: Peshitta
ܘܐܬܠ ܐܬܘܬܐ ܒܫܡܝܐ ܘܓܒܪܘܬܐ ܥܠ ܐܪܥܐ ܕܡܐ ܘܢܘܪܐ ܘܥܛܪܐ ܕܬܢܢܐ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
'AND I WILL GRANT WONDERS IN THE SKY ABOVE AND SIGNS ON THE EARTH BELOW, BLOOD, AND FIRE, AND VAPOR OF SMOKE.

King James Bible
And I will shew wonders in heaven above, and signs in the earth beneath; blood, and fire, and vapour of smoke:

Holman Christian Standard Bible
I will display wonders in the heaven above and signs on the earth below: blood and fire and a cloud of smoke.
Treasury of Scripture Knowledge

Joel 2:30,31 And I will show wonders in the heavens and in the earth, blood, and …

Zephaniah 1:14-18 The great day of the LORD is near, it is near, and hastens greatly, …

Malachi 4:1-6 For, behold, the day comes, that shall burn as an oven; and all the …

Links
Acts 2:19Acts 2:19 NIVActs 2:19 NLTActs 2:19 ESVActs 2:19 NASBActs 2:19 KJVActs 2:19 Bible AppsActs 2:19 Biblia ParalelaActs 2:19 Chinese BibleActs 2:19 French BibleActs 2:19 German BibleBible Hub
Acts 2:18
Top of Page
Top of Page