Acts 2:34
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
3756 [e]Οὐ
ou
NotAdv
1063 [e]γὰρ
gar
forConj
1138 [e]Δαυὶδ
Dauid
DavidN-NMS
305 [e]ἀνέβη
anebē
ascendedV-AIA-3S
1519 [e]εἰς
eis
intoPrep
3588 [e]τοὺς
tous
theArt-AMP
3772 [e]οὐρανούς,
ouranous
heavens;N-AMP
3004 [e]λέγει
legei
he saysV-PIA-3S
1161 [e]δὲ
de
howeverConj
846 [e]αὐτός
autos
himself:PPro-NM3S
3004 [e]Εἶπεν
Eipen
SaidV-AIA-3S
3588 [e]‹ὁ›
ho
theArt-NMS
2962 [e]Κύριος
Kyrios
LordN-NMS
3588 [e]τῷ
toArt-DMS
2962 [e]Κυρίῳ
Kyriō
[the] LordN-DMS
1473 [e]μου
mou
of me,PPro-G1S
2521 [e]Κάθου
Kathou
SitV-PMM/P-2S
1537 [e]ἐκ
ek
atPrep
1188 [e]δεξιῶν
dexiōn
[the] right handAdj-GNP
1473 [e]μου,
mou
of Me,PPro-G1S

Greek Texts
ΠΡΑΞΕΙΣ 2:34 Greek NT: Nestle 1904
οὐ γὰρ Δαυεὶδ ἀνέβη εἰς τοὺς οὐρανούς, λέγει δὲ αὐτός Εἶπεν Κύριος τῷ Κυρίῳ μου Κάθου ἐκ δεξιῶν μου,

ΠΡΑΞΕΙΣ 2:34 Greek NT: Westcott and Hort 1881
οὐ γὰρ Δαυεὶδ ἀνέβη εἰς τοὺς οὐρανούς, λέγει δὲ αὐτός Εἶπεν Κύριος τῷ κυρίῳ μου Κάθου ἐκ δεξιῶν μου

ΠΡΑΞΕΙΣ 2:34 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
οὐ γὰρ Δαυεὶδ / Δαυὶδ ἀνέβη εἰς τοὺς οὐρανούς, λέγει δὲ αὐτός Εἶπεν [ὁ] Κύριος τῷ κυρίῳ μου Κάθου ἐκ δεξιῶν μου

ΠΡΑΞΕΙΣ 2:34 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Οὐ γὰρ Δαυὶδ ἀνέβη εἰς τοὺς οὐρανούς, λέγει δὲ αὐτός, Εἴπεν ὁ κύριος τῷ κυρίῳ μου, Κάθου ἐκ δεξιῶν μου,

ΠΡΑΞΕΙΣ 2:34 Greek NT: Greek Orthodox Church
οὐ γὰρ Δαυῒδ ἀνέβη εἰς τοὺς οὐρανούς, λέγει δὲ αὐτός· εἶπεν Κύριος τῷ Κυρίῳ μου, κάθου ἐκ δεξιῶν μου

ΠΡΑΞΕΙΣ 2:34 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
οὐ γὰρ Δαυεὶδ ἀνέβη εἰς τοὺς οὐρανούς, λέγει δὲ αὐτός, εἶπεν κύριος τῷ κυρίῳ μου, κάθου ἐκ δεξιῶν μου

ΠΡΑΞΕΙΣ 2:34 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
οὐ γὰρ Δαβὶδ ἀνέβη εἰς τοὺς οὐρανούς, λέγει δὲ αὐτός, Εἶπεν ὁ Κύριος τῷ Κυρίῳ μου, Κάθου ἐκ δεξιῶν μου,

ΠΡΑΞΕΙΣ 2:34 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
οὐ γὰρ Δαβὶδ ἀνέβη εἰς τοὺς οὐρανούς λέγει δὲ αὐτός Εἶπεν ὁ κύριος τῷ κυρίῳ μου Κάθου ἐκ δεξιῶν μου

Acts 2:34 Hebrew Bible
כי דוד לא עלה השמימה והנה הוא אמר נאם יהוה לאדני שב לימיני׃

Acts 2:34 Aramaic NT: Peshitta
ܠܐ ܗܘܐ ܓܝܪ ܕܘܝܕ ܤܠܩ ܠܫܡܝܐ ܡܛܠ ܕܗܘ ܐܡܪ ܕܐܡܪ ܡܪܝܐ ܠܡܪܝ ܬܒ ܠܟ ܡܢ ܝܡܝܢܝ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
"For it was not David who ascended into heaven, but he himself says: 'THE LORD SAID TO MY LORD, "SIT AT MY RIGHT HAND,

King James Bible
For David is not ascended into the heavens: but he saith himself, The LORD said unto my Lord, Sit thou on my right hand,

Holman Christian Standard Bible
For it was not David who ascended into the heavens, but he himself says: The Lord declared to my Lord, Sit at My right hand
Treasury of Scripture Knowledge

The Lord.

Psalm 110:1 The LORD said to my Lord, Sit you at my right hand, until I make …

Matthew 22:42-45 Saying, What think you of Christ? whose son is he? They say to him, …

Mark 12:36 For David himself said by the Holy Ghost, The LORD said to my Lord, …

Luke 20:42,43 And David himself said in the book of Psalms, The LORD said to my …

1 Corinthians 15:25 For he must reign, till he has put all enemies under his feet.

Ephesians 1:22 And has put all things under his feet, and gave him to be the head …

Hebrews 1:13 But to which of the angels said he at any time, Sit on my right hand, …

Links
Acts 2:34Acts 2:34 NIVActs 2:34 NLTActs 2:34 ESVActs 2:34 NASBActs 2:34 KJVActs 2:34 Bible AppsActs 2:34 Biblia ParalelaActs 2:34 Chinese BibleActs 2:34 French BibleActs 2:34 German BibleBible Hub
Acts 2:33
Top of Page
Top of Page