Acts 21:28
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
2896 [e]κράζοντες
krazontes
crying out,V-PPA-NMP
435 [e]Ἄνδρες
Andres
Men,N-VMP
2475 [e]Ἰσραηλῖται,
Israēlitai
Israelites,N-VMP
997 [e]βοηθεῖτε·
boētheite
help!V-PMA-2P
3778 [e]οὗτός
houtos
ThisDPro-NMS
1510 [e]ἐστιν
estin
isV-PIA-3S
3588 [e]
ho
theArt-NMS
444 [e]ἄνθρωπος
anthrōpos
manN-NMS
3588 [e]
ho
whoArt-NMS
2596 [e]κατὰ
kata
againstPrep
3588 [e]τοῦ
tou
theArt-GMS
2992 [e]λαοῦ
laou
peopleN-GMS
2532 [e]καὶ
kai
andConj
3588 [e]τοῦ
tou
theArt-GMS
3551 [e]νόμου
nomou
lawN-GMS
2532 [e]καὶ
kai
andConj
3588 [e]τοῦ
tou
theArt-GMS
5117 [e]τόπου
topou
placeN-GMS
3778 [e]τούτου
toutou
thisDPro-GMS
3956 [e]πάντας
pantas
all thoseAdj-AMP
3837 [e]πανταχῇ
pantachē
everywhereAdv
1321 [e]διδάσκων,
didaskōn
teaching;V-PPA-NMS
2089 [e]ἔτι
eti
besidesAdv
5037 [e]τε
te
andConj
2532 [e]καὶ
kai
alsoConj
1672 [e]Ἕλληνας
Hellēnas
GreeksN-AMP
1521 [e]εἰσήγαγεν
eisēgagen
he has broughtV-AIA-3S
1519 [e]εἰς
eis
intoPrep
3588 [e]τὸ
to
theArt-ANS
2411 [e]ἱερὸν
hieron
templeN-ANS
2532 [e]καὶ
kai
andConj
2840 [e]κεκοίνωκεν
kekoinōken
defiledV-RIA-3S
3588 [e]τὸν
ton
theArt-AMS
40 [e]ἅγιον
hagion
holyAdj-AMS
5117 [e]τόπον
topon
placeN-AMS
3778 [e]τοῦτον.
touton
this.DPro-AMS

Greek Texts
ΠΡΑΞΕΙΣ 21:28 Greek NT: Nestle 1904
κράζοντες Ἄνδρες Ἰσραηλεῖται, βοηθεῖτε· οὗτός ἐστιν ὁ ἄνθρωπος ὁ κατὰ τοῦ λαοῦ καὶ τοῦ νόμου καὶ τοῦ τόπου τούτου πάντας πανταχῇ διδάσκων, ἔτι τε καὶ Ἕλληνας εἰσήγαγεν εἰς τὸ ἱερὸν καὶ κεκοίνωκεν τὸν ἅγιον τόπον τοῦτον.

ΠΡΑΞΕΙΣ 21:28 Greek NT: Westcott and Hort 1881
κράζοντες Ἄνδρες Ἰσραηλεῖται, βοηθεῖτε· οὗτός ἐστιν ὁ ἄνθρωπος ὁ κατὰ τοῦ λαοῦ καὶ τοῦ νόμου καὶ τοῦ τόπου τούτου πάντας πανταχῇ διδάσκων, ἔτι τε καὶ Ἕλληνας εἰσήγαγεν εἰς τὸ ἱερὸν καὶ κεκοίνωκεν τὸν ἅγιον τόπον τοῦτον.

ΠΡΑΞΕΙΣ 21:28 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
κράζοντες Ἄνδρες Ἰσραηλεῖται / Ἰσραηλῖται, βοηθεῖτε· οὗτός ἐστιν ὁ ἄνθρωπος ὁ κατὰ τοῦ λαοῦ καὶ τοῦ νόμου καὶ τοῦ τόπου τούτου πάντας πανταχῇ διδάσκων, ἔτι τε καὶ Ἕλληνας εἰσήγαγεν εἰς τὸ ἱερὸν καὶ κεκοίνωκεν τὸν ἅγιον τόπον τοῦτον.

ΠΡΑΞΕΙΣ 21:28 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
κράζοντες, Ἄνδρες Ἰσραηλῖται, βοηθεῖτε. Οὗτός ἐστιν ὁ ἄνθρωπος ὁ κατὰ τοῦ λαοῦ καὶ τοῦ νόμου καὶ τοῦ τόπου τούτου πάντας πανταχοῦ διδάσκων· ἔτι τε καὶ Ἕλληνας εἰσήγαγεν εἰς τὸ ἱερόν, καὶ κεκοίνωκεν τὸν ἅγιον τόπον τοῦτον.

ΠΡΑΞΕΙΣ 21:28 Greek NT: Greek Orthodox Church
κράζοντες· Ἄνδρες Ἰσραηλῖται, βοηθεῖτε· οὗτός ἐστιν ὁ ἄνθρωπος ὁ κατὰ τοῦ λαοῦ καὶ τοῦ νόμου καὶ τοῦ τόπου τούτου πάντας πανταχοῦ διδάσκων· ἔτι τε καὶ Ἕλληνας εἰσήγαγεν εἰς τὸ ἱερὸν καὶ κεκοίνωκε τὸν ἅγιον τόπον τοῦτον·

ΠΡΑΞΕΙΣ 21:28 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
κράζοντες, ἄνδρες Ἰσραηλεῖται, βοηθεῖτε· οὗτός ἐστιν ὁ ἄνθρωπος ὁ κατὰ τοῦ λαοῦ καὶ τοῦ νόμου καὶ τοῦ τόπου τούτου πάντας πανταχῇ διδάσκων, ἔτι τε καὶ Ἕλληνας εἰσήγαγεν εἰς τὸ ἱερὸν καὶ κεκοίνωκεν τὸν ἅγιον τόπον τοῦτον.

ΠΡΑΞΕΙΣ 21:28 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
κράζοντες, Ἄνδρες Ἰσραηλῖται, βοηθεῖτε. οὗτός ἐστιν ὁ ἄνθρωπος ὁ κατὰ τοῦ λαοῦ καὶ τοῦ νόμου καὶ τοῦ τόπου τούτου πάντας πανταχοῦ διδάσκων· ἔτι τε καὶ Ἕλληνας εἰσήγαγεν εἰς τὸ ἱερόν, καὶ κεκοίνωκε τὸν ἅγιον τόπον τοῦτον.

ΠΡΑΞΕΙΣ 21:28 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
κράζοντες Ἄνδρες Ἰσραηλῖται βοηθεῖτε· οὗτός ἐστιν ὁ ἄνθρωπος ὁ κατὰ τοῦ λαοῦ καὶ τοῦ νόμου καὶ τοῦ τόπου τούτου πάντας πανταχοῦ διδάσκων ἔτι τε καὶ Ἕλληνας εἰσήγαγεν εἰς τὸ ἱερὸν καὶ κεκοίνωκεν τὸν ἅγιον τόπον τοῦτον

Acts 21:28 Hebrew Bible
ויצעקו לאמר אנשי ישראל עזרו זה הוא האיש המלמד את כל אדם אשר בכל הארץ סרה על העם הזה ועל התורה ועל המקום הזה וגם הביא אל המקדש אנשים יונים ויחלל את המקום הקדוש הזה׃

Acts 21:28 Aramaic NT: Peshitta
ܟܕ ܡܒܓܢܝܢ ܘܐܡܪܝܢ ܓܒܪܐ ܒܢܝ ܐܝܤܪܝܠ ܥܕܪܘ ܗܢܐ ܗܘ ܓܒܪܐ ܕܠܘܩܒܠ ܥܡܐ ܕܝܠܢ ܡܠܦ ܒܟܠ ܕܘܟܐ ܘܠܘܩܒܠ ܢܡܘܤܐ ܘܠܘܩܒܠ ܐܬܪܐ ܗܢܐ ܘܐܦ ܠܐܪܡܝܐ ܐܥܠ ܠܗܝܟܠܐ ܘܤܝܒܗ ܠܐܬܪܐ ܗܢܐ ܩܕܝܫܐ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
crying out, "Men of Israel, come to our aid! This is the man who preaches to all men everywhere against our people and the Law and this place; and besides he has even brought Greeks into the temple and has defiled this holy place."

King James Bible
Crying out, Men of Israel, help: This is the man, that teacheth all men every where against the people, and the law, and this place: and further brought Greeks also into the temple, and hath polluted this holy place.

Holman Christian Standard Bible
shouting, "Men of Israel, help! This is the man who teaches everyone everywhere against our people, our law, and this place. What's more, he also brought Greeks into the temple and has profaned this holy place."
Treasury of Scripture Knowledge

Men.

Acts 19:26-28 Moreover you see and hear, that not alone at Ephesus, but almost …

Acts 24:5,6 For we have found this man a pestilent fellow, and a mover of sedition …

This is.

Acts 21:21 And they are informed of you, that you teach all the Jews which are …

Acts 6:13,14 And set up false witnesses, which said, This man ceases not to speak …

Acts 24:5,6,18 For we have found this man a pestilent fellow, and a mover of sedition …

Acts 26:20,21 But showed first to them of Damascus, and at Jerusalem, and throughout …

brought.

Jeremiah 7:4 Trust you not in lying words, saying, The temple of the LORD, The …

Lamentations 1:10 The adversary has spread out his hand on all her pleasant things: …

Links
Acts 21:28Acts 21:28 NIVActs 21:28 NLTActs 21:28 ESVActs 21:28 NASBActs 21:28 KJVActs 21:28 Bible AppsActs 21:28 Biblia ParalelaActs 21:28 Chinese BibleActs 21:28 French BibleActs 21:28 German BibleBible Hub
Acts 21:27
Top of Page
Top of Page