Acts 25:18
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
4012 [e]περὶ
peri
concerningPrep
3739 [e]οὗ
hou
whom,RelPro-GMS
2476 [e]σταθέντες
stathentes
having stood up,V-APP-NMP
3588 [e]οἱ
hoi
theArt-NMP
2725 [e]κατήγοροι
katēgoroi
accusersN-NMP
3762 [e]οὐδεμίαν
oudemian
noAdj-AFS
156 [e]αἰτίαν
aitian
chargeN-AFS
5342 [e]ἔφερον
epheron
were bringingV-IIA-3P
3739 [e]ὧν
hōn
of whichRelPro-GNP
1473 [e]ἐγὼ
egō
IPPro-N1S
5282 [e]ὑπενόουν
hypenooun
was expectingV-IIA-1S
4190 [e]πονηρῶν,
ponērōn
crimes.Adj-GNP

Greek Texts
ΠΡΑΞΕΙΣ 25:18 Greek NT: Nestle 1904
περὶ οὗ σταθέντες οἱ κατήγοροι οὐδεμίαν αἰτίαν ἔφερον ὧν ἐγὼ ὑπενόουν πονηρῶν,

ΠΡΑΞΕΙΣ 25:18 Greek NT: Westcott and Hort 1881
περὶ οὗ σταθέντες οἱ κατήγοροι οὐδεμίαν αἰτίαν ἔφερον ὧν ἐγὼ ὑπενόουν πονηρῶν,

ΠΡΑΞΕΙΣ 25:18 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
περὶ οὗ σταθέντες οἱ κατήγοροι οὐδεμίαν αἰτίαν ἔφερον ὧν ἐγὼ ὑπενόουν πονηρῶν,

ΠΡΑΞΕΙΣ 25:18 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
περὶ οὗ σταθέντες οἱ κατήγοροι οὐδεμίαν αἰτίαν ἐπέφερον ὧν ὑπενόουν ἐγώ,

ΠΡΑΞΕΙΣ 25:18 Greek NT: Greek Orthodox Church
περὶ οὗ σταθέντες οἱ κατήγοροι οὐδεμίαν αἰτίαν ἐπέφερον ὧν ὑπενόουν ἐγὼ,

ΠΡΑΞΕΙΣ 25:18 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
περὶ οὗ σταθέντες οἱ κατήγοροι οὐδεμίαν αἰτίαν ἔφερον ὧν ἐγὼ ὑπενόουν πονηράν,

ΠΡΑΞΕΙΣ 25:18 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
περὶ οὗ σταθέντες οἱ κατήγοροι οὐδεμίαν αἰτίαν ἐπέφερον ὧν ὑπενόουν ἐγώ,

ΠΡΑΞΕΙΣ 25:18 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
περὶ οὗ σταθέντες οἱ κατήγοροι οὐδεμίαν αἰτίαν ἐπέφερον ὧν ὑπενόουν ἐγὼ

Acts 25:18 Hebrew Bible
ויעמדו עליו שטניו ולא הביאו עליו דבר רע מאשר הייתי חשד אתו׃

Acts 25:18 Aramaic NT: Peshitta
ܘܩܡܘ ܥܡܗ ܩܛܪܓܢܘܗܝ ܘܠܐ ܐܫܟܚܘ ܡܕܡ ܪܫܝܢܐ ܒܝܫܐ ܕܢܚܘܘܢ ܥܠܘܗܝ ܐܝܟ ܡܐ ܕܤܒܪ ܗܘܝܬ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
"When the accusers stood up, they began bringing charges against him not of such crimes as I was expecting,

King James Bible
Against whom when the accusers stood up, they brought none accusation of such things as I supposed:

Holman Christian Standard Bible
Concerning him, the accusers stood up and brought no charge of the sort I was expecting.
Treasury of Scripture Knowledge
Links
Acts 25:18Acts 25:18 NIVActs 25:18 NLTActs 25:18 ESVActs 25:18 NASBActs 25:18 KJVActs 25:18 Bible AppsActs 25:18 Biblia ParalelaActs 25:18 Chinese BibleActs 25:18 French BibleActs 25:18 German BibleBible Hub
Acts 25:17
Top of Page
Top of Page