Acts 27:41
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
4045 [e]περιπεσόντες
peripesontes
Having fallenV-APA-NMP
1161 [e]δὲ
de
howeverConj
1519 [e]εἰς
eis
intoPrep
5117 [e]τόπον
topon
a placeN-AMS
1337 [e]διθάλασσον
dithalasson
between two seas,Adj-AMS
2027 [e]ἐπέκειλαν
epekeilan
they ran agroundV-AIA-3P
3588 [e]τὴν
tēn
theArt-AFS
3491 [e]ναῦν,
naun
vessel;N-AFS
2532 [e]καὶ
kai
andConj
3588 [e]
theArt-NFS
3303 [e]μὲν
men
indeedConj
4408 [e]πρῷρα
prōra
bowN-NFS
2043 [e]ἐρείσασα
ereisasa
having stuck fast,V-APA-NFS
3306 [e]ἔμεινεν
emeinen
it remainedV-AIA-3S
761 [e]ἀσάλευτος,
asaleutos
immovable,Adj-NFS
3588 [e]
- Art-NFS
1161 [e]δὲ
de
andConj
4403 [e]πρύμνα
prymna
the sternN-NFS
3089 [e]ἐλύετο
elyeto
was being broken upV-IIM/P-3S
5259 [e]ὑπὸ
hypo
byPrep
3588 [e]τῆς
tēs
theArt-GFS
970 [e]βίας.
bias
violenceN-GFS
3588 [e][τῶν
tōn
of theArt-GMP
2949 [e]κυμάτων]
kymatōn
waves.N-GNP

Greek Texts
ΠΡΑΞΕΙΣ 27:41 Greek NT: Nestle 1904
περιπεσόντες δὲ εἰς τόπον διθάλασσον ἐπέκειλαν τὴν ναῦν, καὶ ἡ μὲν πρῷρα ἐρείσασα ἔμεινεν ἀσάλευτος, ἡ δὲ πρύμνα ἐλύετο ὑπὸ τῆς βίας.

ΠΡΑΞΕΙΣ 27:41 Greek NT: Westcott and Hort 1881
περιπεσόντες δὲ εἰς τόπον διθάλασσον ἐπέκειλαν τὴν ναῦν, καὶ ἡ μὲν πρῷρα ἐρείσασα ἔμεινεν ἀσάλευτος, ἡ δὲ πρύμνα ἐλύετο ὑπὸ τῆς βίας.

ΠΡΑΞΕΙΣ 27:41 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
περιπεσόντες δὲ εἰς τόπον διθάλασσον ἐπέκειλαν τὴν ναῦν, καὶ ἡ μὲν πρῷρα ἐρείσασα ἔμεινεν ἀσάλευτος, ἡ δὲ πρύμνα ἐλύετο ὑπὸ τῆς βίας. [τῶν κυμάτων]

ΠΡΑΞΕΙΣ 27:41 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Περιπεσόντες δὲ εἰς τόπον διθάλασσον ἐπώκειλαν τὴν ναῦν· καὶ ἡ μὲν πρῷρα ἐρείσασα ἔμεινεν ἀσάλευτος, ἡ δὲ πρύμνα ἐλύετο ὑπὸ τῆς βίας τῶν κυμάτων.

ΠΡΑΞΕΙΣ 27:41 Greek NT: Greek Orthodox Church
περιπεσόντες δὲ εἰς τόπον διθάλασσον ἐπώκειλαν τὴν ναῦν, καὶ ἡ μὲν πρῷρα ἐρείσασα ἔμεινεν ἀσάλευτος, ἡ δὲ πρύμνα ἐλύετο ὑπὸ τῆς βίας τῶν κυμάτων.

ΠΡΑΞΕΙΣ 27:41 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
περιπεσόντες δὲ εἰς τόπον διθάλασσον ἐπέκειλαν τὴν ναῦν, καὶ ἡ μὲν πρῷρα ἐρείσασα ἔμεινεν ἀσάλευτος, ἡ δὲ πρύμνα ἐλύετο ὑπὸ τῆς βίας.

ΠΡΑΞΕΙΣ 27:41 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
περιπεσόντες δὲ εἰς τόπον διθάλασσον ἐπώκειλαν τὴν ναῦν· καὶ ἡ μὲν πρώρα ἐρείσασα ἔμεινεν ἀσάλευτος, ἡ δὲ πρύμνα ἐλύετο ὑπὸ τῆς βίας τῶν κυμάτων.

ΠΡΑΞΕΙΣ 27:41 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
περιπεσόντες δὲ εἰς τόπον διθάλασσον ἐπώκειλαν τὴν ναῦν καὶ ἡ μὲν πρῷρα ἐρείσασα ἔμεινεν ἀσάλευτος ἡ δὲ πρύμνα ἐλύετο ὑπὸ τῆς βίας τῶν κυμάτων

Acts 27:41 Hebrew Bible
ויפגעו במקום אשר הים משני עבריו ותדבק בו האניה ותעמד ראשה לא ינוע ואחוריה נשברו משאון הגלים׃

Acts 27:41 Aramaic NT: Peshitta
ܘܓܫܬ ܐܠܦܐ ܒܕܘܟܬܐ ܕܪܡܐ ܒܝܢܬ ܬܪܝܢ ܥܘܡܩܝܢ ܕܝܡܐ ܘܐܬܚܪܝܬ ܒܗ ܘܩܡ ܥܠܝܗ ܓܒܗ ܩܕܡܝܐ ܘܠܐ ܡܬܬܙܝܥ ܗܘܐ ܓܒܗ ܕܝܢ ܐܚܪܝܐ ܐܫܬܪܝ ܡܢ ܩܛܝܪܐ ܕܓܠܠܐ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
But striking a reef where two seas met, they ran the vessel aground; and the prow stuck fast and remained immovable, but the stern began to be broken up by the force of the waves.

King James Bible
And falling into a place where two seas met, they ran the ship aground; and the forepart stuck fast, and remained unmoveable, but the hinder part was broken with the violence of the waves.

Holman Christian Standard Bible
But they struck a sandbar and ran the ship aground. The bow jammed fast and remained immovable, while the stern began to break up by the pounding of the waves.
Treasury of Scripture Knowledge

they ran.

Acts 27:17,26-29 Which when they had taken up, they used helps, under girding the …

2 Corinthians 11:25 Thrice was I beaten with rods, once was I stoned, thrice I suffered …

broken.

1 Kings 22:48 Jehoshaphat made ships of Tharshish to go to Ophir for gold: but …

2 Chronicles 20:37 Then Eliezer the son of Dodavah of Mareshah prophesied against Jehoshaphat, …

Ezekiel 27:26,34 Your rowers have brought you into great waters: the east wind has …

2 Corinthians 11:25,26 Thrice was I beaten with rods, once was I stoned, thrice I suffered …

Links
Acts 27:41Acts 27:41 NIVActs 27:41 NLTActs 27:41 ESVActs 27:41 NASBActs 27:41 KJVActs 27:41 Bible AppsActs 27:41 Biblia ParalelaActs 27:41 Chinese BibleActs 27:41 French BibleActs 27:41 German BibleBible Hub
Acts 27:40
Top of Page
Top of Page