Acts 3:3
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
3739 [e]ὃς
hos
whoRelPro-NMS
3708 [e]ἰδὼν
idōn
having seenV-APA-NMS
4074 [e]Πέτρον
Petron
PeterN-AMS
2532 [e]καὶ
kai
andConj
2491 [e]Ἰωάννην
Iōannēn
JohnN-AMS
3195 [e]μέλλοντας
mellontas
being aboutV-PPA-AMP
1524 [e]εἰσιέναι
eisienai
to enterV-PNA
1519 [e]εἰς
eis
intoPrep
3588 [e]τὸ
to
theArt-ANS
2411 [e]ἱερὸν
hieron
temple,N-ANS
2065 [e]ἠρώτα
ērōta
was askingV-IIA-3S
1654 [e]ἐλεημοσύνην
eleēmosynēn
almsN-AFS
2983 [e]λαβεῖν.
labein
to receive.V-ANA

Greek Texts
ΠΡΑΞΕΙΣ 3:3 Greek NT: Nestle 1904
ὃς ἰδὼν Πέτρον καὶ Ἰωάνην μέλλοντας εἰσιέναι εἰς τὸ ἱερὸν ἠρώτα ἐλεημοσύνην λαβεῖν.

ΠΡΑΞΕΙΣ 3:3 Greek NT: Westcott and Hort 1881
ὃς ἰδὼν Πέτρον καὶ Ἰωάνην μέλλοντας εἰσιέναι εἰς τὸ ἱερὸν ἠρώτα ἐλεημοσύνην λαβεῖν.

ΠΡΑΞΕΙΣ 3:3 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
ὃς ἰδὼν Πέτρον καὶ Ἰωάνην / Ἰωάννην μέλλοντας εἰσιέναι εἰς τὸ ἱερὸν ἠρώτα ἐλεημοσύνην λαβεῖν.

ΠΡΑΞΕΙΣ 3:3 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Ὃς ἰδὼν Πέτρον καὶ Ἰωάννην μέλλοντας εἰσιέναι εἰς τὸ ἱερόν, ἠρώτα ἐλεημοσύνην.

ΠΡΑΞΕΙΣ 3:3 Greek NT: Greek Orthodox Church
ὃς ἰδὼν Πέτρον καὶ Ἰωάννην μέλλοντας εἰσιέναι εἰς τὸ ἱερὸν ἠρώτα ἐλεημοσύνην.

ΠΡΑΞΕΙΣ 3:3 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
ὃς ἰδὼν Πέτρον καὶ Ἰωάννην μέλλοντας εἰσιέναι εἰς τὸ ἱερὸν ἠρώτα ἐλεημοσύνην λαβεῖν.

ΠΡΑΞΕΙΣ 3:3 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
ὃς ἰδὼν Πέτρον καὶ Ἰωάννην μέλλοντας εἰσιέναι εἰς τὸ ἱερόν, ἠρώτα ἐλεημοσύνην

ΠΡΑΞΕΙΣ 3:3 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
ὃς ἰδὼν Πέτρον καὶ Ἰωάννην μέλλοντας εἰσιέναι εἰς τὸ ἱερὸν ἠρώτα ἐλεημοσύνην λαβεῖν

Acts 3:3 Hebrew Bible
ויהי כראותו את פטרוס ואת יוחנן באים אל המקדש ויבקש לקחת מאתם צדקה׃

Acts 3:3 Aramaic NT: Peshitta
ܗܢܐ ܟܕ ܚܙܐ ܠܫܡܥܘܢ ܘܠܝܘܚܢܢ ܕܥܐܠܝܢ ܠܗܝܟܠܐ ܒܥܐ ܗܘܐ ܡܢܗܘܢ ܕܢܬܠܘܢ ܠܗ ܙܕܩܬܐ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
When he saw Peter and John about to go into the temple, he began asking to receive alms.

King James Bible
Who seeing Peter and John about to go into the temple asked an alms.

Holman Christian Standard Bible
When he saw Peter and John about to enter the temple complex, he asked for help.
Treasury of Scripture Knowledge
Links
Acts 3:3Acts 3:3 NIVActs 3:3 NLTActs 3:3 ESVActs 3:3 NASBActs 3:3 KJVActs 3:3 Bible AppsActs 3:3 Biblia ParalelaActs 3:3 Chinese BibleActs 3:3 French BibleActs 3:3 German BibleBible Hub
Acts 3:2
Top of Page
Top of Page