Jeremiah 16:10
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
1961 [e]וְהָיָ֗ה
wə-hā-yāh,
And it shall beConj-w | V-Qal-ConjPerf-3ms
3588 [e]כִּ֤י
whenConj
5046 [e]תַגִּיד֙
ṯag-gîḏ
you showV-Hifil-Imperf-2ms
5971 [e]לָעָ֣ם
lā-‘ām
peoplePrep-l, Art | N-ms
2088 [e]הַזֶּ֔ה
haz-zeh,
thisArt | Pro-ms
853 [e]אֵ֥ת
’êṯ
-DirObjM
3605 [e]כָּל־
kāl-
allN-msc
1697 [e]הַדְּבָרִ֖ים
had-də-ḇā-rîm
wordsArt | N-mp
428 [e]הָאֵ֑לֶּה
hā-’êl-leh;
theseArt | Pro-cp
559 [e]וְאָמְר֣וּ
wə-’ā-mə-rū
and they sayConj-w | V-Qal-ConjPerf-3cp
413 [e]אֵלֶ֗יךָ
’ê-le-ḵā,
to youPrep | 2ms
5921 [e]עַל־
‘al-
whyPrep
4100 [e]מֶה֩
meh
for whatInterrog
1696 [e]דִבֶּ֨ר
ḏib-ber
has pronouncedV-Piel-Perf-3ms
3068 [e]יְהוָ֤ה
Yah-weh
YahwehN-proper-ms
5921 [e]עָלֵ֙ינוּ֙
‘ā-lê-nū
against usPrep | 1cp
853 [e]אֵ֣ת
’êṯ
-DirObjM
3605 [e]כָּל־
kāl-
allN-msc
7451 [e]הָרָעָ֤ה
hā-rā-‘āh
disasterArt | Adj-fs
1419 [e]הַגְּדוֹלָה֙
hag-gə-ḏō-w-lāh
greatArt | Adj-fs
2063 [e]הַזֹּ֔את
haz-zōṯ,
thisArt | Pro-fs
4100 [e]וּמֶ֤ה
ū-meh
Or what [is]Conj-w | Interrog
5771 [e]עֲוֺנֵ֙נוּ֙
‘ă-wō-nê-nū
our iniquityN-csc | 1cp
4100 [e]וּמֶ֣ה
ū-meh
Or what [is]Conj-w | Interrog
2403 [e]חַטָּאתֵ֔נוּ
ḥaṭ-ṭā-ṯê-nū,
our sinN-fsc | 1cp
834 [e]אֲשֶׁ֥ר
’ă-šer
thatPro-r
2398 [e]חָטָ֖אנוּ
ḥā-ṭā-nū
we have committedV-Qal-Perf-1cp
3068 [e]לַֽיהוָ֥ה
Yah-weh
against YahwehPrep-l | N-proper-ms
430 [e]אֱלֹהֵֽינוּ׃
’ĕ-lō-hê-nū.
our GodN-mpc | 1cp

Hebrew Texts
ירמיה 16:10 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְהָיָ֗ה כִּ֤י תַגִּיד֙ לָעָ֣ם הַזֶּ֔ה אֵ֥ת כָּל־הַדְּבָרִ֖ים הָאֵ֑לֶּה וְאָמְר֣וּ אֵלֶ֗יךָ עַל־מֶה֩ דִבֶּ֨ר יְהוָ֤ה עָלֵ֙ינוּ֙ אֵ֣ת כָּל־הָרָעָ֤ה הַגְּדֹולָה֙ הַזֹּ֔את וּמֶ֤ה עֲוֹנֵ֙נוּ֙ וּמֶ֣ה חַטָּאתֵ֔נוּ אֲשֶׁ֥ר חָטָ֖אנוּ לַֽיהוָ֥ה אֱלֹהֵֽינוּ׃

ירמיה 16:10 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
והיה כי תגיד לעם הזה את כל־הדברים האלה ואמרו אליך על־מה דבר יהוה עלינו את כל־הרעה הגדולה הזאת ומה עוננו ומה חטאתנו אשר חטאנו ליהוה אלהינו׃

ירמיה 16:10 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
והיה כי תגיד לעם הזה את כל־הדברים האלה ואמרו אליך על־מה דבר יהוה עלינו את כל־הרעה הגדולה הזאת ומה עוננו ומה חטאתנו אשר חטאנו ליהוה אלהינו׃

ירמיה 16:10 Hebrew Bible
והיה כי תגיד לעם הזה את כל הדברים האלה ואמרו אליך על מה דבר יהוה עלינו את כל הרעה הגדולה הזאת ומה עוננו ומה חטאתנו אשר חטאנו ליהוה אלהינו׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
"Now when you tell this people all these words, they will say to you, 'For what reason has the LORD declared all this great calamity against us? And what is our iniquity, or what is our sin which we have committed against the LORD our God?'

King James Bible
And it shall come to pass, when thou shalt shew this people all these words, and they shall say unto thee, Wherefore hath the LORD pronounced all this great evil against us? or what is our iniquity? or what is our sin that we have committed against the LORD our God?

Holman Christian Standard Bible
"When you tell these people all these things, they will say to you, 'Why has the LORD declared all this great disaster against us? What is our guilt? What is our sin that we have committed against the LORD our God?'
Treasury of Scripture Knowledge

Wherefore.

Jeremiah 2:35 Yet you say, Because I am innocent, surely his anger shall turn from …

Jeremiah 5:19 And it shall come to pass, when you shall say, Why does the LORD …

Jeremiah 13:22 And if you say in your heart, Why come these things on me? For the …

Jeremiah 22:8,9 And many nations shall pass by this city, and they shall say every …

Deuteronomy 29:24,25 Even all nations shall say, Why has the LORD done thus to this land? …

1 Kings 9:8,9 And at this house, which is high, every one that passes by it shall …

Hosea 12:8 And Ephraim said, Yet I am become rich, I have found me out substance…

Links
Jeremiah 16:10Jeremiah 16:10 NIVJeremiah 16:10 NLTJeremiah 16:10 ESVJeremiah 16:10 NASBJeremiah 16:10 KJVJeremiah 16:10 Bible AppsJeremiah 16:10 Biblia ParalelaJeremiah 16:10 Chinese BibleJeremiah 16:10 French BibleJeremiah 16:10 German BibleBible Hub
Jeremiah 16:9
Top of Page
Top of Page