Jeremiah 35:15
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
7971 [e]וָאֶשְׁלַ֣ח
wā-’eš-laḥ
And I have sentConj-w | V-Qal-ConsecImperf-1cs
413 [e]אֲלֵיכֶ֣ם
’ă-lê-ḵem
to youPrep | 2mp
853 [e]אֶת־
’eṯ-
-DirObjM
3605 [e]כָּל־
kāl-
allN-msc
5650 [e]עֲבָדַ֣י
‘ă-ḇā-ḏay
My servantsN-mpc | 1cs
5030 [e]הַנְּבִאִ֣ים ׀
han-nə-ḇi-’îm
the prophetsArt | N-mp
7925 [e]הַשְׁכֵּ֣ים
haš-kêm
rising up earlyV-Hifil-InfAbs
7971 [e]וְשָׁלֹ֣חַ ׀
wə-šā-lō-aḥ
and sending [them]Conj-w | V-Qal-InfAbs
559 [e]לֵאמֹ֡ר
lê-mōr
sayingPrep-l | V-Qal-Inf
7725 [e]שֻׁבוּ־
šu-ḇū-
TurnV-Qal-Imp-mp
4994 [e]נָ֡א
nowInterjection
376 [e]אִישׁ֩
’îš
everyoneN-ms
1870 [e]מִדַּרְכּ֨וֹ
mid-dar-kōw
from his wayPrep-m | N-csc | 3ms
7451 [e]הָרָעָ֜ה
hā-rā-‘āh
evilArt | Adj-fs
3190 [e]וְהֵיטִ֣יבוּ
wə-hê-ṭî-ḇū
and amendConj-w | V-Hifil-Imp-mp
4611 [e]מַֽעַלְלֵיכֶ֗ם
ma-‘al-lê-ḵem,
your doingsN-mpc | 2mp
408 [e]וְאַל־
wə-’al-
and notConj-w | Adv
1980 [e]תֵּ֨לְכ֜וּ
tê-lə-ḵū
do goV-Qal-Imperf-2mp
310 [e]אַחֲרֵ֨י
’a-ḥă-rê
afterPrep
430 [e]אֱלֹהִ֤ים
’ĕ-lō-hîm
godsN-mp
312 [e]אֲחֵרִים֙
’ă-ḥê-rîm
otherAdj-mp
5647 [e]לְעָבְדָ֔ם
lə-‘ā-ḇə-ḏām,
to serve themPrep-l | V-Qal-Inf | 3mp
3427 [e]וּשְׁבוּ֙
ū-šə-ḇū
then you will dwellConj-w | V-Qal-Imp-mp
413 [e]אֶל־
’el-
inPrep
127 [e]הָ֣אֲדָמָ֔ה
hā-’ă-ḏā-māh,
the landArt | N-fs
834 [e]אֲשֶׁר־
’ă-šer-
whichPro-r
5414 [e]נָתַ֥תִּי
nā-ṯat-tî
I have givenV-Qal-Perf-1cs
  לָכֶ֖ם
lā-ḵem
youPrep | 2mp
1 [e]וְלַאֲבֹֽתֵיכֶ֑ם
wə-la-’ă-ḇō-ṯê-ḵem;
and your fathers'Conj-w, Prep-l | N-mpc | 2mp
3808 [e]וְלֹ֤א
wə-lō
but notConj-w | Adv-NegPrt
5186 [e]הִטִּיתֶם֙
hiṭ-ṭî-ṯem
you have inclinedV-Hifil-Perf-2mp
853 [e]אֶֽת־
’eṯ-
-DirObjM
241 [e]אָזְנְכֶ֔ם
’ā-zə-nə-ḵem,
your earN-fsc | 2mp
3808 [e]וְלֹ֥א
wə-lō
norConj-w | Adv-NegPrt
8085 [e]שְׁמַעְתֶּ֖ם
šə-ma‘-tem
obeyedV-Qal-Perf-2mp
413 [e]אֵלָֽי׃
’ê-lāy.
MePrep | 1cs

Hebrew Texts
ירמיה 35:15 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וָאֶשְׁלַ֣ח אֲלֵיכֶ֣ם אֶת־כָּל־עֲבָדַ֣י הַנְּבִאִ֣ים ׀ הַשְׁכֵּ֣ים וְשָׁלֹ֣חַ ׀ לֵאמֹ֡ר שֻׁבוּ־נָ֡א אִישׁ֩ מִדַּרְכֹּ֨ו הָרָעָ֜ה וְהֵיטִ֣יבוּ מַֽעַלְלֵיכֶ֗ם וְאַל־תֵּ֨לְכ֜וּ אַחֲרֵ֨י אֱלֹהִ֤ים אֲחֵרִים֙ לְעָבְדָ֔ם וּשְׁבוּ֙ אֶל־הָ֣אֲדָמָ֔ה אֲשֶׁר־נָתַ֥תִּי לָכֶ֖ם וְלַאֲבֹֽתֵיכֶ֑ם וְלֹ֤א הִטִּיתֶם֙ אֶֽת־אָזְנְכֶ֔ם וְלֹ֥א שְׁמַעְתֶּ֖ם אֵלָֽי׃

ירמיה 35:15 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ואשלח אליכם את־כל־עבדי הנבאים ׀ השכים ושלח ׀ לאמר שבו־נא איש מדרכו הרעה והיטיבו מעלליכם ואל־תלכו אחרי אלהים אחרים לעבדם ושבו אל־האדמה אשר־נתתי לכם ולאבתיכם ולא הטיתם את־אזנכם ולא שמעתם אלי׃

ירמיה 35:15 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ואשלח אליכם את־כל־עבדי הנבאים ׀ השכים ושלח ׀ לאמר שבו־נא איש מדרכו הרעה והיטיבו מעלליכם ואל־תלכו אחרי אלהים אחרים לעבדם ושבו אל־האדמה אשר־נתתי לכם ולאבתיכם ולא הטיתם את־אזנכם ולא שמעתם אלי׃

ירמיה 35:15 Hebrew Bible
ואשלח אליכם את כל עבדי הנבאים השכים ושלח לאמר שבו נא איש מדרכו הרעה והיטיבו מעלליכם ואל תלכו אחרי אלהים אחרים לעבדם ושבו אל האדמה אשר נתתי לכם ולאבתיכם ולא הטיתם את אזנכם ולא שמעתם אלי׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
"Also I have sent to you all My servants the prophets, sending them again and again, saying: 'Turn now every man from his evil way and amend your deeds, and do not go after other gods to worship them. Then you will dwell in the land which I have given to you and to your forefathers; but you have not inclined your ear or listened to Me.

King James Bible
I have sent also unto you all my servants the prophets, rising up early and sending them, saying, Return ye now every man from his evil way, and amend your doings, and go not after other gods to serve them, and ye shall dwell in the land which I have given to you and to your fathers: but ye have not inclined your ear, nor hearkened unto me.

Holman Christian Standard Bible
Time and time again I have sent you all My servants the prophets, proclaiming: Turn, each one from his evil way of life, and correct your actions. Stop following other gods to serve them. Live in the land that I gave you and your ancestors. But you would not pay attention or obey Me.
Treasury of Scripture Knowledge

I Have.

Luke 10:16 He that hears you hears me; and he that despises you despises me; …

1 Thessalonians 4:8 He therefore that despises, despises not man, but God, who has also …

return.

Jeremiah 3:14 Turn, O backsliding children, said the LORD; for I am married to …

Jeremiah 4:14 O Jerusalem, wash your heart from wickedness, that you may be saved. …

Jeremiah 7:3-5 Thus said the LORD of hosts, the God of Israel, Amend your ways and …

Jeremiah 17:20-23 And say to them, Hear you the word of the LORD, you kings of Judah, …

Jeremiah 18:11 Now therefore go to, speak to the men of Judah, and to the inhabitants …

Jeremiah 25:5 They said, Turn you again now every one from his evil way, and from …

Jeremiah 26:13 Therefore now amend your ways and your doings, and obey the voice …

Jeremiah 44:4,5 However, I sent to you all my servants the prophets, rising early …

Isaiah 1:16-19 Wash you, make you clean; put away the evil of your doings from before …

Ezekiel 18:30-32 Therefore I will judge you, O house of Israel, every one according …

Hosea 14:1-4 O Israel, return to the LORD your God; for you have fallen by your iniquity…

Zechariah 1:3,4 Therefore say you to them, Thus said the LORD of hosts; Turn you …

Acts 26:20 But showed first to them of Damascus, and at Jerusalem, and throughout …

ye shall dwell.

Jeremiah 7:5-7 For if you thoroughly amend your ways and your doings; if you thoroughly …

Jeremiah 17:24,25 And it shall come to pass, if you diligently listen to me, said the LORD…

Jeremiah 22:4 For if you do this thing indeed, then shall there enter in by the …

Jeremiah 25:5,6 They said, Turn you again now every one from his evil way, and from …

Deuteronomy 30:20 That you may love the LORD your God, and that you may obey his voice, …

ye have.

Luke 13:34,35 O Jerusalem, Jerusalem, which kill the prophets, and stone them that …

Links
Jeremiah 35:15Jeremiah 35:15 NIVJeremiah 35:15 NLTJeremiah 35:15 ESVJeremiah 35:15 NASBJeremiah 35:15 KJVJeremiah 35:15 Bible AppsJeremiah 35:15 Biblia ParalelaJeremiah 35:15 Chinese BibleJeremiah 35:15 French BibleJeremiah 35:15 German BibleBible Hub
Jeremiah 35:14
Top of Page
Top of Page