John 1:50
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
611 [e]Ἀπεκρίθη
apekrithē
AnsweredV-AIP-3S
2424 [e]Ἰησοῦς
Iēsous
JesusN-NMS
2532 [e]καὶ
kai
andConj
3004 [e]εἶπεν
eipen
saidV-AIA-3S
846 [e]αὐτῷ
autō
to him,PPro-DM3S
3754 [e]Ὅτι
Hoti
BecauseConj
3004 [e]εἶπόν
eipon
I saidV-AIA-1S
4771 [e]σοι
soi
to youPPro-D2S
3754 [e]ὅτι
hoti
thatConj
3708 [e]εἶδόν
eidon
I sawV-AIA-1S
4771 [e]σε
se
youPPro-A2S
5270 [e]ὑποκάτω
hypokatō
underPrep
3588 [e]τῆς
tēs
theArt-GFS
4808 [e]συκῆς,
sykēs
fig tree,N-GFS
4100 [e]πιστεύεις;
pisteueis
believe you?V-PIA-2S
3173 [e]μείζω
meizō
Greater thingsAdj-ANP-C
3778 [e]τούτων
toutōn
than theseDPro-GNP
3708 [e]ὄψῃ.
opsē
You will see.V-FIM-2SGreek Texts
ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 1:50 Greek NT: Nestle 1904
ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ Ὅτι εἶπόν σοι ὅτι εἶδόν σε ὑποκάτω τῆς συκῆς, πιστεύεις; μείζω τούτων ὄψῃ.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 1:50 Greek NT: Westcott and Hort 1881
ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ Ὅτι εἶπόν σοι ὅτι εἶδόν σε ὑποκάτω τῆς συκῆς πιστεύεις; μείζω τούτων ὄψῃ.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 1:50 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ Ὅτι εἶπόν σοι ὅτι εἶδόν σε ὑποκάτω τῆς συκῆς πιστεύεις; μείζω τούτων ὄψῃ.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 1:50 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἴπεν αὐτῷ, Ὅτι εἴπόν σοι, εἴδόν σε ὑποκάτω τῆς συκῆς, πιστεύεις; Μείζω τούτων ὄψει.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 1:50 Greek NT: Greek Orthodox Church
ἀπεκρίθη Ναθαναήλ καὶ λέγει αὐτῷ· Ραββί, σὺ εἶ ὁ υἱὸς τοῦ Θεοῦ, σὺ εἶ ὁ βασιλεὺς τοῦ Ἰσραήλ.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 1:50 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
ἀπεκρίθη αὐτῷ Ναθαναήλ· ῥαββεί, σὺ εἶ ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ, σὺ βασιλεὺς εἶ τοῦ Ἰσραήλ.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 1:50 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ, Ὅτι εἶπόν σοι, εἶδόν σε ὑποκάτω τῆς συκῆς, πιστεύεις; μείζω τούτων ὄψει.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 1:50 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ Ὅτι εἶπόν σοι εἶδόν σε ὑποκάτω τῆς συκῆς πιστεύεις μείζω τούτων ὄψει

John 1:50 Hebrew Bible
ויען ישוע ויאמר אליו על אמרי לך כי תחת התאנה ראיתיך האמנת הנה גדלות מאלה תראה׃

John 1:50 Aramaic NT: Peshitta
ܐܡܪ ܠܗ ܝܫܘܥ ܥܠ ܕܐܡܪܬ ܠܟ ܕܚܙܝܬܟ ܬܚܝܬ ܬܬܐ ܡܗܝܡܢ ܐܢܬ ܕܪܘܪܒܢ ܡܢ ܗܠܝܢ ܬܚܙܐ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
Jesus answered and said to him, "Because I said to you that I saw you under the fig tree, do you believe? You will see greater things than these."

King James Bible
Jesus answered and said unto him, Because I said unto thee, I saw thee under the fig tree, believest thou? thou shalt see greater things than these.

Holman Christian Standard Bible
Jesus responded to him, "Do you believe only because I told you I saw you under the fig tree? You will see greater things than this."
Treasury of Scripture Knowledge

Because.

John 20:29 Jesus said to him, Thomas, because you have seen me, you have believed: …

Luke 1:45 And blessed is she that believed: for there shall be a performance …

Luke 7:9 When Jesus heard these things, he marveled at him, and turned him …

thou shalt.

John 11:40 Jesus said to her, Said I not to you, that, if you would believe, …

Matthew 13:12 For whoever has, to him shall be given, and he shall have more abundance: …

Matthew 25:29 For to every one that has shall be given, and he shall have abundance…

Links
John 1:50John 1:50 NIVJohn 1:50 NLTJohn 1:50 ESVJohn 1:50 NASBJohn 1:50 KJVJohn 1:50 Bible AppsJohn 1:50 Biblia ParalelaJohn 1:50 Chinese BibleJohn 1:50 French BibleJohn 1:50 German BibleBible Hub
John 1:49
Top of Page
Top of Page