John 10:21
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
243 [e]Ἄλλοι
alloi
OthersAdj-NMP
3004 [e]ἔλεγον
elegon
were saying,V-IIA-3P
3778 [e]Ταῦτα
Tauta
TheseDPro-NNP
3588 [e]τὰ
ta
- Art-NNP
4487 [e]ῥήματα
rhēmata
sayingsN-NNP
3756 [e]οὐκ
ouk
notAdv
1510 [e]ἔστιν
estin
are [those]V-PIA-3S
1139 [e]δαιμονιζομένου·
daimonizomenou
of one possessed by a demon.V-PPM/P-GMS
3361 [e]μὴ
NotAdv
1140 [e]δαιμόνιον
daimonion
a demonN-NNS
1410 [e]δύναται
dynatai
is ableV-PIM/P-3S
5185 [e]τυφλῶν
typhlōn
of [the] blindAdj-GMP
3788 [e]ὀφθαλμοὺς
ophthalmous
[the] eyesN-AMP
455 [e]ἀνοῖξαι;
anoixai
to open?V-ANA

Greek Texts
ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 10:21 Greek NT: Nestle 1904
ἄλλοι ἔλεγον Ταῦτα τὰ ῥήματα οὐκ ἔστιν δαιμονιζομένου· μὴ δαιμόνιον δύναται τυφλῶν ὀφθαλμοὺς ἀνοῖξαι;

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 10:21 Greek NT: Westcott and Hort 1881
ἄλλοι ἔλεγον Ταῦτα τὰ ῥήματα οὐκ ἔστιν δαιμονιζομένου· μὴ δαιμόνιον δύναται τυφλῶν ὀφθαλμοὺς ἀνοῖξαι;

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 10:21 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
ἄλλοι ἔλεγον Ταῦτα τὰ ῥήματα οὐκ ἔστιν δαιμονιζομένου· μὴ δαιμόνιον δύναται τυφλῶν ὀφθαλμοὺς ἀνοῖξαι;

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 10:21 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Ἄλλοι ἔλεγον, Tαῦτα τὰ ῥήματα οὐκ ἔστιν δαιμονιζομένου· μὴ δαιμόνιον δύναται τυφλῶν ὀφθαλμοὺς ἀνοίγειν;

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 10:21 Greek NT: Greek Orthodox Church
ἄλλοι ἔλεγον· Ταῦτα τὰ ῥήματα οὐκ ἔστι δαιμονιζομένου· μὴ δαιμόνιον δύναται τυφλῶν ὀφθαλμοὺς ἀνοῖγειν;

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 10:21 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
ἄλλοι ἔλεγον· ταῦτα τὰ ῥήματα οὐκ ἔστιν δαιμονιζομένου· μὴ δαιμόνιον δύναται τυφλῶν ὀφθαλμοὺς ἀνοῖξαι;

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 10:21 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
ἄλλοι ἔλεγον, Ταῦτα τὰ ῥήματα οὐκ ἔστι δαιμονιζομένου· μὴ δαιμόνιον δύναται τυφλῶν ὀφθαλμοὺς ἀνοίγειν;

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 10:21 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
ἄλλοι ἔλεγον Ταῦτα τὰ ῥήματα οὐκ ἔστιν δαιμονιζομένου· μὴ δαιμόνιον δύναται τυφλῶν ὀφθαλμοὺς ἀνοίγειν

John 10:21 Hebrew Bible
ואחרים אמרו לא כאלה ידבר איש אחוז שד היוכל שד לפקח עיני עורים׃

John 10:21 Aramaic NT: Peshitta
ܐܚܪܢܐ ܕܝܢ ܐܡܪܝܢ ܗܘܘ ܗܠܝܢ ܡܠܐ ܠܐ ܗܘܝ ܕܕܝܘܢܐ ܠܡܐ ܕܝܘܐ ܡܫܟܚ ܥܝܢܐ ܕܤܡܝܐ ܠܡܦܬܚܘ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
Others were saying, "These are not the sayings of one demon-possessed. A demon cannot open the eyes of the blind, can he?"

King James Bible
Others said, These are not the words of him that hath a devil. Can a devil open the eyes of the blind?

Holman Christian Standard Bible
Others were saying, "These aren't the words of someone demon-possessed. Can a demon open the eyes of the blind?"
Treasury of Scripture Knowledge

Can.

John 9:6,32 When he had thus spoken, he spat on the ground, and made clay of …

Exodus 4:11 And the LORD said to him, Who has made man's mouth? or who makes …

Exodus 8:19 Then the magicians said to Pharaoh, This is the finger of God: and …

Psalm 94:9 He that planted the ear, shall he not hear? he that formed the eye, …

Psalm 146:8 The LORD opens the eyes of the blind: the LORD raises them that are …

Proverbs 20:12 The hearing ear, and the seeing eye, the LORD has made even both of them.

Isaiah 35:5,6 Then the eyes of the blind shall be opened, and the ears of the deaf …

Matthew 11:5 The blind receive their sight, and the lame walk, the lepers are …

Links
John 10:21John 10:21 NIVJohn 10:21 NLTJohn 10:21 ESVJohn 10:21 NASBJohn 10:21 KJVJohn 10:21 Bible AppsJohn 10:21 Biblia ParalelaJohn 10:21 Chinese BibleJohn 10:21 French BibleJohn 10:21 German BibleBible Hub
John 10:20
Top of Page
Top of Page