John 11:47
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
4863 [e]Συνήγαγον
Synēgagon
GatheredV-AIA-3P
3767 [e]οὖν
oun
thereforeConj
3588 [e]οἱ
hoi
theArt-NMP
749 [e]ἀρχιερεῖς
archiereis
chief priestsN-NMP
2532 [e]καὶ
kai
andConj
3588 [e]οἱ
hoi
theArt-NMP
5330 [e]Φαρισαῖοι
Pharisaioi
PhariseesN-NMP
4892 [e]συνέδριον,
synedrion
a council,N-ANS
2532 [e]καὶ
kai
andConj
3004 [e]ἔλεγον
elegon
they were saying,V-IIA-3P
5101 [e]Τί
Ti
WhatIPro-ANS
4160 [e]ποιοῦμεν,
poioumen
are we to do?V-PIA-1P
3754 [e]ὅτι
hoti
ForConj
3778 [e]οὗτος
houtos
thisDPro-NMS
3588 [e]
ho
- Art-NMS
444 [e]ἄνθρωπος
anthrōpos
manN-NMS
4183 [e]πολλὰ
polla
manyAdj-ANP
4160 [e]ποιεῖ
poiei
doesV-PIA-3S
4592 [e]σημεῖα;
sēmeia
signs.N-ANP

Greek Texts
ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 11:47 Greek NT: Nestle 1904
Συνήγαγον οὖν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι συνέδριον, καὶ ἔλεγον Τί ποιοῦμεν, ὅτι οὗτος ὁ ἄνθρωπος πολλὰ ποιεῖ σημεῖα;

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 11:47 Greek NT: Westcott and Hort 1881
Συνήγαγον οὖν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι συνέδριον, καὶ ἔλεγον Τί ποιοῦμεν ὅτι οὗτος ὁ ἄνθρωπος πολλὰ ποιεῖ σημεῖα;

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 11:47 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
Συνήγαγον οὖν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι συνέδριον, καὶ ἔλεγον Τί ποιοῦμεν ὅτι οὗτος ὁ ἄνθρωπος πολλὰ ποιεῖ σημεῖα;

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 11:47 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Συνήγαγον οὖν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι συνέδριον, καὶ ἔλεγον, Tί ποιοῦμεν; Ὅτι οὗτος ὁ ἄνθρωπος πολλὰ σημεῖα ποιεῖ.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 11:47 Greek NT: Greek Orthodox Church
συνήγαγον οὖν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι συνέδριον καὶ ἔλεγον· Τί ποιοῦμεν, ὅτι οὗτος ὁ ἄνθρωπος πολλὰ σημεῖα ποιεῖ;

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 11:47 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
Συνήγαγον οὖν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι συνέδριον, καὶ ἔλεγον· τί ποιοῦμεν, ὅτι οὗτος ὁ ἄνθρωπος πολλὰ ποιεῖ σημεῖα;

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 11:47 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
Συνήγαγον οὖν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι συνέδριον, καὶ ἔλεγον, Τί ποιοῦμεν; ὅτι οὗτος ὁ ἄνθρωπος πολλὰ σημεῖα ποιεῖ.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 11:47 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
συνήγαγον οὖν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι συνέδριον καὶ ἔλεγον Τί ποιοῦμεν ὅτι οὗτος ὁ ἄνθρωπος πολλὰ σημεῖα ποιεῖ

John 11:47 Hebrew Bible
אז יקהילו הכהנים הגדולים והפרושים את הסנהדרין ויאמרו מה נעשה כי האיש הלזה עשה אתות הרבה׃

John 11:47 Aramaic NT: Peshitta
ܘܐܬܟܢܫܘ ܪܒܝ ܟܗܢܐ ܘܦܪܝܫܐ ܘܐܡܪܝܢ ܗܘܘ ܡܢܐ ܢܥܒܕ ܕܗܢܐ ܓܒܪܐ ܐܬܘܬܐ ܤܓܝܐܬܐ ܥܒܕ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
Therefore the chief priests and the Pharisees convened a council, and were saying, "What are we doing? For this man is performing many signs.

King James Bible
Then gathered the chief priests and the Pharisees a council, and said, What do we? for this man doeth many miracles.

Holman Christian Standard Bible
So the chief priests and the Pharisees convened the Sanhedrin and said, "What are we going to do since this man does many signs?
Treasury of Scripture Knowledge

gathered.

Psalm 2:2-4 The kings of the earth set themselves, and the rulers take counsel …

Matthew 26:3 Then assembled together the chief priests, and the scribes, and the …

Matthew 27:1,2 When the morning was come, all the chief priests and elders of the …

Mark 14:1 After two days was the feast of the passover, and of unleavened bread…

Luke 22:2 And the chief priests and scribes sought how they might kill him; …

Acts 4:5,6,27,28 And it came to pass on the morrow, that their rulers, and elders, and scribes…

Acts 5:21 And when they heard that, they entered into the temple early in the …

What.

John 12:19 The Pharisees therefore said among themselves, Perceive you how you …

Acts 4:16,17 Saying, What shall we do to these men…

Acts 5:24 Now when the high priest and the captain of the temple and the chief …

Links
John 11:47John 11:47 NIVJohn 11:47 NLTJohn 11:47 ESVJohn 11:47 NASBJohn 11:47 KJVJohn 11:47 Bible AppsJohn 11:47 Biblia ParalelaJohn 11:47 Chinese BibleJohn 11:47 French BibleJohn 11:47 German BibleBible Hub
John 11:46
Top of Page
Top of Page