John 13:7
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
611 [e]Ἀπεκρίθη
apekrithē
AnsweredV-AIP-3S
2424 [e]Ἰησοῦς
Iēsous
JesusN-NMS
2532 [e]καὶ
kai
andConj
3004 [e]εἶπεν
eipen
saidV-AIA-3S
846 [e]αὐτῷ
autō
to him,PPro-DM3S
3739 [e]
HO
WhatRelPro-ANS
1473 [e]ἐγὼ
egō
IPPro-N1S
4160 [e]ποιῶ
poiō
doV-PIA-1S
4771 [e]σὺ
sy
youPPro-N2S
3756 [e]οὐκ
ouk
notAdv
1492 [e]οἶδας
oidas
knowV-RIA-2S
737 [e]ἄρτι,
arti
presently;Adv
1097 [e]γνώσῃ
gnōsē
you will knowV-FIM-2S
1161 [e]δὲ
de
howeverConj
3326 [e]μετὰ
meta
afterPrep
3778 [e]ταῦτα.
tauta
these things.DPro-ANP

Greek Texts
ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 13:7 Greek NT: Nestle 1904
ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ Ὃ ἐγὼ ποιῶ σὺ οὐκ οἶδας ἄρτι, γνώσῃ δὲ μετὰ ταῦτα.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 13:7 Greek NT: Westcott and Hort 1881
ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ Ὃ ἐγὼ ποιῶ σὺ οὐκ οἶδας ἄρτι, γνώσῃ δὲ μετὰ ταῦτα.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 13:7 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ Ὃ ἐγὼ ποιῶ σὺ οὐκ οἶδας ἄρτι, γνώσῃ δὲ μετὰ ταῦτα.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 13:7 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἴπεν αὐτῷ, Ὃ ἐγὼ ποιῶ, σὺ οὐκ ο ἴδας ἄρτι, γνώσῃ δὲ μετὰ ταῦτα.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 13:7 Greek NT: Greek Orthodox Church
ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ· Ὃ ἐγὼ ποιῶ, σὺ οὐκ οἶδας ἄρτι, γνώσῃ δὲ μετὰ ταῦτα.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 13:7 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ· ὃ ἐγὼ ποιῶ σὺ οὐκ οἶδας ἄρτι, γνώσῃ δὲ μετὰ ταῦτα.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 13:7 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ, Ὃ ἐγὼ ποιῶ, σὺ οὐκ οἶδας ἄρτι, γνώσῃ δὲ μετὰ ταῦτα.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 13:7 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ Ὃ ἐγὼ ποιῶ σὺ οὐκ οἶδας ἄρτι γνώσῃ δὲ μετὰ ταῦτα

John 13:7 Hebrew Bible
ויען ישוע ויאמר אליו את אשר אני עשה אינך ידע כעת ואחרי כן תדע׃

John 13:7 Aramaic NT: Peshitta
ܥܢܐ ܝܫܘܥ ܘܐܡܪ ܠܗ ܡܕܡ ܕܥܒܕ ܐܢܐ ܐܢܬ ܠܐ ܝܕܥ ܐܢܬ ܗܫܐ ܒܬܪܟܢ ܕܝܢ ܬܕܥ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
Jesus answered and said to him, "What I do you do not realize now, but you will understand hereafter."

King James Bible
Jesus answered and said unto him, What I do thou knowest not now; but thou shalt know hereafter.

Holman Christian Standard Bible
Jesus answered him, "What I'm doing you don't understand now, but afterward you will know.""
Treasury of Scripture Knowledge

What.

John 13:10-12 Jesus said to him, He that is washed needs not save to wash his feet, …

John 12:16 These things understood not his disciples at the first: but when …

John 14:26 But the Comforter, which is the Holy Ghost, whom the Father will …

Jeremiah 32:24,25,43 Behold the mounts, they are come to the city to take it; and the …

Daniel 12:8,12 And I heard, but I understood not: then said I, O my Lord, what shall …

Habakkuk 2:1-3 I will stand on my watch, and set me on the tower, and will watch …

James 5:7-11 Be patient therefore, brothers, to the coming of the Lord. Behold, …

Links
John 13:7John 13:7 NIVJohn 13:7 NLTJohn 13:7 ESVJohn 13:7 NASBJohn 13:7 KJVJohn 13:7 Bible AppsJohn 13:7 Biblia ParalelaJohn 13:7 Chinese BibleJohn 13:7 French BibleJohn 13:7 German BibleBible Hub
John 13:6
Top of Page
Top of Page