John 21:24
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
3778 [e]Οὗτός
Houtos
ThisDPro-NMS
1510 [e]ἐστιν
estin
isV-PIA-3S
3588 [e]
ho
theArt-NMS
3101 [e]μαθητὴς
mathētēs
discipleN-NMS
3588 [e]
ho
- Art-NMS
3140 [e]μαρτυρῶν
martyrōn
bearing witnessV-PPA-NMS
4012 [e]περὶ
peri
concerningPrep
3778 [e]τούτων
toutōn
these things,DPro-GNP
2532 [e]καὶ
kai
andConj
3588 [e]
ho
the [one]Art-NMS
1125 [e]γράψας
grapsas
having writtenV-APA-NMS
3778 [e]ταῦτα,
tauta
these things,DPro-ANP
2532 [e]καὶ
kai
andConj
1492 [e]οἴδαμεν
oidamen
we knowV-RIA-1P
3754 [e]ὅτι
hoti
thatConj
227 [e]ἀληθὴς
alēthēs
TRUEAdj-NFS
846 [e]αὐτοῦ
autou
of himPPro-GM3S
3588 [e]
theArt-NFS
3141 [e]μαρτυρία
martyria
testimonyN-NFS
1510 [e]ἐστίν.
estin
is.V-PIA-3S

Greek Texts
ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 21:24 Greek NT: Nestle 1904
Οὗτός ἐστιν ὁ μαθητὴς ὁ μαρτυρῶν περὶ τούτων καὶ ὁ γράψας ταῦτα, καὶ οἴδαμεν ὅτι ἀληθὴς αὐτοῦ ἡ μαρτυρία ἐστίν.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 21:24 Greek NT: Westcott and Hort 1881
Οὗτός ἐστιν ὁ μαθητὴς ὁ μαρτυρῶν περὶ τούτων καὶ ὁ γράψας ταῦτα, καὶ οἴδαμεν ὅτι ἀληθὴς αὐτοῦ ἡ μαρτυρία ἐστίν.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 21:24 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
Οὗτός ἐστιν ὁ μαθητὴς ὁ μαρτυρῶν περὶ τούτων καὶ ὁ γράψας ταῦτα, καὶ οἴδαμεν ὅτι ἀληθὴς αὐτοῦ ἡ μαρτυρία ἐστίν.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 21:24 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Οὗτός ἐστιν ὁ μαθητὴς ὁ μαρτυρῶν περὶ τούτων, καὶ γράψας ταῦτα· καὶ οἴδαμεν ὅτι ἀληθής ἐστιν ἡ μαρτυρία αὐτοῦ.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 21:24 Greek NT: Greek Orthodox Church
Οὗτός ἐστιν ὁ μαθητὴς ὁ μαρτυρῶν περὶ τούτων καὶ γράψας ταῦτα, καὶ οἴδαμεν ὅτι ἀληθὴς ἐστιν ἡ μαρτυρία αὐτοῦ.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 21:24 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
Οὗτός ἐστιν ὁ μαθητὴς ὁ μαρτυρῶν περὶ τούτων καὶ γράψας ταῦτα, καὶ οἴδαμεν ὅτι ἀληθὴς αὐτοῦ ἡ μαρτυρία ἐστίν.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 21:24 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
Οὗτός ἐστιν ὁ μαθητὴς ὁ μαρτυρῶν περὶ τούτων, καὶ γράψας ταῦτα· καὶ οἴδαμεν ὅτι ἀληθής ἐστιν ἡ μαρτυρία αὐτοῦ.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 21:24 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
Οὗτός ἐστιν ὁ μαθητὴς ὁ μαρτυρῶν περὶ τούτων καὶ γράψας ταῦτα καὶ οἴδαμεν ὅτι ἀληθὴς ἐστίν ἡ μαρτυρία αὐτοῦ

John 21:24 Hebrew Bible
זה הוא התלמיד המעיד על אלה ואשר כתב כל זאת וידענו כי עדותו נאמנה׃

John 21:24 Aramaic NT: Peshitta
ܗܢܘ ܬܠܡܝܕܐ ܕܐܤܗܕ ܥܠ ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܘܐܦ ܟܬܒ ܐܢܝܢ ܘܝܕܥܝܢ ܚܢܢ ܕܫܪܝܪܐ ܗܝ ܤܗܕܘܬܗ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
This is the disciple who is testifying to these things and wrote these things, and we know that his testimony is true.

King James Bible
This is the disciple which testifieth of these things, and wrote these things: and we know that his testimony is true.

Holman Christian Standard Bible
This is the disciple who testifies to these things and who wrote them down. We know that his testimony is true.
Treasury of Scripture Knowledge

we know.

John 19:35 And he that saw it bore record, and his record is true: and he knows …

1 John 1:1,2 That which was from the beginning, which we have heard, which we …

1 John 5:6 This is he that came by water and blood, even Jesus Christ; not by …

3 John 1:12 Demetrius has good report of all men, and of the truth itself: yes, …

Links
John 21:24John 21:24 NIVJohn 21:24 NLTJohn 21:24 ESVJohn 21:24 NASBJohn 21:24 KJVJohn 21:24 Bible AppsJohn 21:24 Biblia ParalelaJohn 21:24 Chinese BibleJohn 21:24 French BibleJohn 21:24 German BibleBible Hub
John 21:23
Top of Page
Top of Page