John 21:23
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
1831 [e]ἐξῆλθεν
exēlthen
Went outV-AIA-3S
3767 [e]οὖν
oun
thereforeConj
3778 [e]οὗτος
houtos
thisDPro-NMS
3588 [e]
ho
- Art-NMS
3056 [e]λόγος
logos
sayingN-NMS
1519 [e]εἰς
eis
amongPrep
3588 [e]τοὺς
tous
theArt-AMP
80 [e]ἀδελφοὺς
adelphous
brothers,N-AMP
3754 [e]ὅτι
hoti
thatConj
3588 [e]
ho
theArt-NMS
3101 [e]μαθητὴς
mathētēs
discipleN-NMS
1565 [e]ἐκεῖνος
ekeinos
that,DPro-NMS
3756 [e]οὐκ
ouk
notAdv
599 [e]ἀποθνήσκει·
apothnēskei
dies.V-PIA-3S
3756 [e]οὐκ
ouk
NotAdv
3004 [e]εἶπεν
eipen
saidV-AIA-3S
1161 [e]δὲ
de
howeverConj
846 [e]αὐτῷ
autō
to himPPro-DM3S
3588 [e]
ho
- Art-NMS
2424 [e]Ἰησοῦς
Iēsous
JesusN-NMS
3754 [e]ὅτι
hoti
thatConj
3756 [e]οὐκ
ouk
notAdv
599 [e]ἀποθνήσκει,
apothnēskei
he dies,V-PIA-3S
235 [e]ἀλλ’
all’
but,Conj
1437 [e]Ἐὰν
Ean
IfConj
846 [e]αὐτὸν
auton
himPPro-AM3S
2309 [e]θέλω
thelō
I desireV-PSA-1S
3306 [e]μένειν
menein
to remainV-PNA
2193 [e]ἕως
heōs
untilConj
2064 [e]ἔρχομαι,
erchomai
I come,V-PIM/P-1S
5101 [e]τί
ti
what [is it]IPro-NNS
4314 [e]πρὸς
pros
toPrep
4771 [e]σέ;
se
you?PPro-A2S









Greek Texts
ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 21:23 Greek NT: Nestle 1904
ἐξῆλθεν οὖν οὗτος ὁ λόγος εἰς τοὺς ἀδελφοὺς ὅτι ὁ μαθητὴς ἐκεῖνος οὐκ ἀποθνήσκει· οὐκ εἶπεν δὲ αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς ὅτι οὐκ ἀποθνήσκει, ἀλλ’ Ἐὰν αὐτὸν θέλω μένειν ἕως ἔρχομαι, τί πρὸς σέ;

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 21:23 Greek NT: Westcott and Hort 1881
Ἐξῆλθεν οὖν οὗτος ὁ λόγος εἰς τοὺς ἀδελφοὺς ὅτι ὁ μαθητὴς ἐκεῖνος οὐκ ἀποθνήσκει. οὐκ εἶπεν δὲ αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς ὅτι οὐκ ἀποθνήσκει, ἀλλ' Ἐὰν αὐτὸν θέλω μένειν ἕως ἔρχομαι, τί πρὸς σέ;

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 21:23 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
Ἐξῆλθεν οὖν οὗτος ὁ λόγος εἰς τοὺς ἀδελφοὺς ὅτι ὁ μαθητὴς ἐκεῖνος οὐκ ἀποθνήσκει. οὐκ εἶπεν δὲ αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς ὅτι οὐκ ἀποθνήσκει, ἀλλ' Ἐὰν αὐτὸν θέλω μένειν ἕως ἔρχομαι, τί πρὸς σέ;

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 21:23 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Ἐξῆλθεν οὖν ὁ λόγος οὗτος εἰς τοὺς ἀδελφούς, ὅτι ὁ μαθητὴς ἐκεῖνος οὐκ ἀποθνῄσκει· καὶ οὐκ εἴπεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, ὅτι οὐκ ἀποθνῄσκει· ἀλλ', Ἐὰν αὐτὸν θέλω μένειν ἕως ἔρχομαι, τί πρός σε;

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 21:23 Greek NT: Greek Orthodox Church
ἐξῆλθεν οὖν ὁ λόγος οὗτος εἰς τοὺς ἀδελφοὺς ὅτι ὁ μαθητὴς ἐκεῖνος οὐκ ἀποθνήσκει· καὶ οὐκ εἶπεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς ὅτι οὐκ ἀποθνήσκει, ἀλλ’ Ἐὰν αὐτὸν θέλω μένειν ἕως ἔρχομαι, τί πρὸς σέ;

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 21:23 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
ἐξῆλθεν οὖν οὗτος ὁ λόγος εἰς τοὺς ἀδελφοὺς ὅτι ὁ μαθητὴς ἐκεῖνος οὐκ ἀποθνήσκει· καὶ οὐκ εἶπεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς ὅτι οὐκ ἀποθνήσκει, ἀλλ’· ἐὰν αὐτὸν θέλω μένειν ἕως ἔρχομαι.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 21:23 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
ἐξῆλθεν οὖν ὁ λόγος οὗτος εἰς τοὺς ἀδελφούς, ὅτι ὁ μαθητὴς ἐκεῖνος οὐκ ἀποθνῄσκει· καὶ οὐκ εἶπεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, ὅτι οὐκ ἀποθνήσκει· ἀλλ’, Ἐὰν αὐτὸν θέλω μένειν ἕως ἔρχομαι, τί πρός σε;

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 21:23 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
ἐξῆλθεν οὖν ὁ λόγος οὗτος εἰς τοὺς ἀδελφοὺς ὅτι ὁ μαθητὴς ἐκεῖνος οὐκ ἀποθνῄσκει καὶ οὐκ εἶπεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς ὅτι οὐκ ἀποθνῄσκει· ἀλλ' Ἐὰν αὐτὸν θέλω μένειν ἕως ἔρχομαι τί πρὸς σέ

John 21:23 Hebrew Bible
על כן יצא הדבר הזה בין האחים כי התלמיד ההוא לא ימות וישוע לא אמר לו כי לא ימות אך אמר אם חפצי כי ישאר עד באי מה זה לך׃

John 21:23 Aramaic NT: Peshitta
ܘܢܦܩܬ ܗܕܐ ܡܠܬܐ ܒܝܬ ܐܚܐ ܕܗܘ ܬܠܡܝܕܐ ܠܐ ܡܐܬ ܝܫܘܥ ܕܝܢ ܠܐ ܗܘܐ ܕܠܐ ܡܐܬ ܐܡܪ ܐܠܐ ܕܐܢ ܨܒܐ ܐܢܐ ܕܢܩܘܐ ܗܢܐ ܥܕܡܐ ܕܐܬܐ ܐܢܐ ܠܟ ܡܐ ܠܟ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
Therefore this saying went out among the brethren that that disciple would not die; yet Jesus did not say to him that he would not die, but only, "If I want him to remain until I come, what is that to you?"

King James Bible
Then went this saying abroad among the brethren, that that disciple should not die: yet Jesus said not unto him, He shall not die; but, If I will that he tarry till I come, what is that to thee?

Holman Christian Standard Bible
So this report spread to the brothers that this disciple would not die. Yet Jesus did not tell him that he would not die, but, "If I want him to remain until I come, what is that to you?"
Treasury of Scripture Knowledge

what.

Deuteronomy 29:29 The secret things belong to the LORD our God: but those things which …

Job 28:28 And to man he said, Behold, the fear of the LORD, that is wisdom; …

Job 33:13 Why do you strive against him? for he gives not account of any of his matters.

Daniel 4:35 And all the inhabitants of the earth are reputed as nothing: and …

Links
John 21:23John 21:23 NIVJohn 21:23 NLTJohn 21:23 ESVJohn 21:23 NASBJohn 21:23 KJVJohn 21:23 Bible AppsJohn 21:23 Biblia ParalelaJohn 21:23 Chinese BibleJohn 21:23 French BibleJohn 21:23 German BibleBible Hub
John 21:22
Top of Page
Top of Page