John 5:45
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
3361 [e]Μὴ
NotAdv
1380 [e]δοκεῖτε
dokeite
thinkV-PMA-2P
3754 [e]ὅτι
hoti
thatConj
1473 [e]ἐγὼ
egō
IPPro-N1S
2723 [e]κατηγορήσω
katēgorēsō
will accuseV-FIA-1S
4771 [e]ὑμῶν
hymōn
youPPro-G2P
4314 [e]πρὸς
pros
toPrep
3588 [e]τὸν
ton
theArt-AMS
3962 [e]Πατέρα·
Patera
Father.N-AMS
1510 [e]ἔστιν
estin
There isV-PIA-3S
3588 [e]
ho
[one]Art-NMS
2723 [e]κατηγορῶν
katēgorōn
accusingV-PPA-NMS
4771 [e]ὑμῶν
hymōn
you,PPro-G2P
3475 [e]Μωϋσῆς,
Mōusēs
Moses,N-NMS
1519 [e]εἰς
eis
inPrep
3739 [e]ὃν
hon
whomRelPro-AMS
4771 [e]ὑμεῖς
hymeis
youPPro-N2P
1679 [e]ἠλπίκατε.
ēlpikate
have hoped.V-RIA-2P

Greek Texts
ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 5:45 Greek NT: Nestle 1904
μὴ δοκεῖτε ὅτι ἐγὼ κατηγορήσω ὑμῶν πρὸς τὸν Πατέρα· ἔστιν ὁ κατηγορῶν ὑμῶν Μωϋσῆς, εἰς ὃν ὑμεῖς ἠλπίκατε.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 5:45 Greek NT: Westcott and Hort 1881
μὴ δοκεῖτε ὅτι ἐγὼ κατηγορήσω ὑμῶν πρὸς τὸν πατέρα· ἔστιν ὁ κατηγορῶν ὑμῶν Μωυσῆς, εἰς ὃν ὑμεῖς ἠλπίκατε.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 5:45 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
μὴ δοκεῖτε ὅτι ἐγὼ κατηγορήσω ὑμῶν πρὸς τὸν πατέρα· ἔστιν ὁ κατηγορῶν ὑμῶν Μωυσῆς, εἰς ὃν ὑμεῖς ἠλπίκατε.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 5:45 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Μὴ δοκεῖτε ὅτι ἐγὼ κατηγορήσω ὑμῶν πρὸς τὸν πατέρα· ἔστιν ὁ κατηγορῶν ὑμῶν, Μωσῆς, εἰς ὃν ὑμεῖς ἠλπίκατε.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 5:45 Greek NT: Greek Orthodox Church
μὴ δοκεῖτε ὅτι ἐγὼ κατηγορήσω ὑμῶν πρὸς τὸν πατέρα· ἔστιν ὁ κατηγορῶν ὑμῶν Μωϋσῆς, εἰς ὃν ὑμεῖς ἠλπίκατε.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 5:45 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
μὴ δοκεῖτε ὅτι ἐγὼ κατηγορήσω ὑμῶν πρὸς τὸν πατέρα· ἔστιν ὁ κατηγορῶν ὑμῶν Μωϋσῆς, εἰς ὃν ὑμεῖς ἠλπίκατε.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 5:45 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
μὴ δοκεῖτε ὅτι ἐγὼ κατηγορήσω ὑμῶν πρὸς τὸν πατέρα· ἔστιν ὁ κατηγορῶν ὑμῶν, Μωσῆς, εἰς ὃν ὑμεῖς ἠλπίκατε.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 5:45 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
μὴ δοκεῖτε ὅτι ἐγὼ κατηγορήσω ὑμῶν πρὸς τὸν πατέρα· ἔστιν ὁ κατηγορῶν ὑμῶν Μωσῆς, εἰς ὃν ὑμεῖς ἠλπίκατε

John 5:45 Hebrew Bible
אל תחשבו כי אנכי אטען עליכם לפני אבי משה הוא הטען עליכם אשר לו תיחלו׃

John 5:45 Aramaic NT: Peshitta
ܠܡܐ ܤܒܪܝܢ ܐܢܬܘܢ ܕܐܢܐ ܐܟܠ ܐܢܐ ܩܪܨܝܟܘܢ ܩܕܡ ܐܒܐ ܐܝܬܘܗܝ ܡܢ ܕܐܟܠ ܩܪܨܝܟܘܢ ܡܘܫܐ ܗܘ ܕܒܗ ܤܒܪܬܘܢ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
"Do not think that I will accuse you before the Father; the one who accuses you is Moses, in whom you have set your hope.

King James Bible
Do not think that I will accuse you to the Father: there is one that accuseth you, even Moses, in whom ye trust.

Holman Christian Standard Bible
Do not think that I will accuse you to the Father. Your accuser is Moses, on whom you have set your hope.
Treasury of Scripture Knowledge

there.

John 7:19 Did not Moses give you the law, and yet none of you keeps the law? …

John 8:5,9 Now Moses in the law commanded us, that such should be stoned: but …

Romans 2:12,17 For as many as have sinned without law shall also perish without …

Romans 3:19,20 Now we know that what things soever the law said, it said to them …

Romans 7:9-14 For I was alive without the law once: but when the commandment came, …

2 Corinthians 3:7-11 But if the ministration of death, written and engraved in stones, …

Galatians 3:10 For as many as are of the works of the law are under the curse: for …

in.

John 8:5,6 Now Moses in the law commanded us, that such should be stoned: but …

John 9:28,29 Then they reviled him, and said, You are his disciple; but we are …

Matthew 19:7,8 They say to him, Why did Moses then command to give a writing of …

Romans 10:5-10 For Moses describes the righteousness which is of the law, That the …

Links
John 5:45John 5:45 NIVJohn 5:45 NLTJohn 5:45 ESVJohn 5:45 NASBJohn 5:45 KJVJohn 5:45 Bible AppsJohn 5:45 Biblia ParalelaJohn 5:45 Chinese BibleJohn 5:45 French BibleJohn 5:45 German BibleBible Hub
John 5:44
Top of Page
Top of Page