Mark 7:8
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
863 [e]Ἀφέντες
aphentes
Having neglectedV-APA-NMP
3588 [e]τὴν
tēn
theArt-AFS
1785 [e]ἐντολὴν
entolēn
commandmentN-AFS
3588 [e]τοῦ
tou
- Art-GMS
2316 [e]Θεοῦ
Theou
of God,N-GMS
2902 [e]κρατεῖτε
krateite
you holdV-PIA-2P
3588 [e]τὴν
tēn
to theArt-AFS
3862 [e]παράδοσιν
paradosin
traditionN-AFS
3588 [e]τῶν
tōn
- Art-GMP
444 [e]ἀνθρώπων.
anthrōpōn
of men.”N-GMP
909 [e]⧼βαπτισμοὺς
baptismous
the washingsN-AMP
3582 [e]ξεστῶν
xestōn
of vesselsN-GMP
2532 [e]καὶ
kai
andConj
4221 [e]ποτηρίων·
potēriōn
cups;N-GNP
2532 [e]καὶ
kai
andConj
243 [e]ἄλλα
alla
otherAdj-ANP
3946 [e]παρόμοια
paromoia
like [things]Adj-ANP
5108 [e]τοιαῦτα
toiauta
suchDPro-ANP
4183 [e]πολλὰ
polla
muchAdj-NNP
4160 [e]ποιεῖτε⧽.
poieite
you do.V-PIA-2P

Greek Texts
ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 7:8 Greek NT: Nestle 1904
ἀφέντες τὴν ἐντολὴν τοῦ Θεοῦ κρατεῖτε τὴν παράδοσιν τῶν ἀνθρώπων.

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 7:8 Greek NT: Westcott and Hort 1881
ἀφέντες τὴν ἐντολὴν τοῦ θεοῦ κρατεῖτε τὴν παράδοσιν τῶν ἀνθρώπων.

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 7:8 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
ἀφέντες τὴν ἐντολὴν τοῦ θεοῦ κρατεῖτε τὴν παράδοσιν τῶν ἀνθρώπων.

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 7:8 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Ἀφέντες γὰρ τὴν ἐντολὴν τοῦ θεοῦ, κρατεῖτε τὴν παράδοσιν τῶν ἀνθρώπων, βαπτισμοὺς ξεστῶν καὶ ποτηρίων· καὶ ἄλλα παρόμοια τοιαῦτα πολλὰ ποιεῖτε.

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 7:8 Greek NT: Greek Orthodox Church
ἀφέντες γὰρ τὴν ἐντολὴν τοῦ Θεοῦ κρατεῖτε τὴν παράδοσιν τῶν ἀνθρώπων, βαπτισμοὺς ξεστῶν καὶ ποτηρίων, καὶ ἄλλα παρόμοια τοιαῦτα πολλὰ ποιεῖτε.

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 7:8 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
ἀφέντες τὴν ἐντολὴν τοῦ θεοῦ κρατεῖτε τὴν παράδοσιν τῶν ἀνθρώπων.

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 7:8 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
ἀφέντες γὰρ τὴν ἐντολὴν τοῦ Θεοῦ, κρατεῖτε τὴν παράδοσιν τῶν ἀνθρώπων, βαπτισμοὺς ξεστῶν καὶ ποτηρίων· καὶ ἄλλα παρόμοια τοιαῦτα πολλὰ ποιεῖτε.

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 7:8 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
ἀφέντες γὰρ τὴν ἐντολὴν τοῦ θεοῦ κρατεῖτε τὴν παράδοσιν τῶν ἀνθρώπων βαπτισμοὺς ξεστῶν καὶ ποτηρίων· καὶ ἀλλὰ παρόμοια τοιαῦτα πολλὰ ποιεῖτε

Mark 7:8 Hebrew Bible
כי עזבתם את מצות אלהים לאחז בקבלת בני אדם טבילות כדים וכסות וכאלה רבות אתם עשים׃

Mark 7:8 Aramaic NT: Peshitta
ܫܒܩܬܘܢ ܓܝܪ ܦܘܩܕܢܐ ܕܐܠܗܐ ܘܐܚܝܕܝܢ ܐܢܬܘܢ ܡܫܠܡܢܘܬܐ ܕܒܢܝ ܐܢܫܐ ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܕܟܤܐ ܘܕܩܤܛܐ ܘܤܓܝܐܬܐ ܐܝܠܝܢ ܕܠܗܠܝܢ ܕܡܝܢ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
"Neglecting the commandment of God, you hold to the tradition of men."

King James Bible
For laying aside the commandment of God, ye hold the tradition of men, as the washing of pots and cups: and many other such like things ye do.

Holman Christian Standard Bible
Disregarding the command of God, you keep the tradition of men."
Treasury of Scripture Knowledge

laying.

Isaiah 1:12 When you come to appear before me, who has required this at your …

the tradition.

Mark 7:3,4 For the Pharisees, and all the Jews, except they wash their hands …

Links
Mark 7:8Mark 7:8 NIVMark 7:8 NLTMark 7:8 ESVMark 7:8 NASBMark 7:8 KJVMark 7:8 Bible AppsMark 7:8 Biblia ParalelaMark 7:8 Chinese BibleMark 7:8 French BibleMark 7:8 German BibleBible Hub
Mark 7:7
Top of Page
Top of Page