Matthew 16:11
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
4459 [e]πῶς
pōs
HowAdv
3756 [e]οὐ
ou
notAdv
3539 [e]νοεῖτε
noeite
understand youV-PIA-2P
3754 [e]ὅτι
hoti
that,Conj
3756 [e]οὐ
ou
notAdv
4012 [e]περὶ
peri
concerningPrep
740 [e]ἄρτων
artōn
breadN-GMP
3004 [e]εἶπον
eipon
I spokeV-AIA-1S
4771 [e]ὑμῖν;
hymin
to you,PPro-D2P
4337 [e]προσέχετε
prosechete
to bewareV-PMA-2P
1161 [e]δὲ
de
alsoConj
575 [e]ἀπὸ
apo
ofPrep
3588 [e]τῆς
tēs
theArt-GFS
2219 [e]ζύμης
zymēs
leavenN-GFS
3588 [e]τῶν
tōn
of theArt-GMP
5330 [e]Φαρισαίων
Pharisaiōn
PhariseesN-GMP
2532 [e]καὶ
kai
andConj
4523 [e]Σαδδουκαίων.
Saddoukaiōn
Sadducees?N-GMP

Greek Texts
ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 16:11 Greek NT: Nestle 1904
πῶς οὐ νοεῖτε ὅτι οὐ περὶ ἄρτων εἶπον ὑμῖν; προσέχετε δὲ ἀπὸ τῆς ζύμης τῶν Φαρισαίων καὶ Σαδδουκαίων.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 16:11 Greek NT: Westcott and Hort 1881
πῶς οὐ νοεῖτε ὅτι οὐ περὶ ἄρτων εἶπον ὑμῖν; προσέχετε δὲ ἀπὸ τῆς ζύμης τῶν Φαρισαίων καὶ Σαδδουκαίων.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 16:11 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
πῶς οὐ νοεῖτε ὅτι οὐ περὶ ἄρτων εἶπον ὑμῖν; προσέχετε δὲ ἀπὸ τῆς ζύμης τῶν Φαρισαίων καὶ Σαδδουκαίων.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 16:11 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Πῶς οὐ νοεῖτε, ὅτι οὐ περὶ ἄρτου εἴπον ὑμῖν προσέχειν ἀπὸ τῆς ζύμης τῶν Φαρισαίων καὶ Σαδδουκαίων;

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 16:11 Greek NT: Greek Orthodox Church
πῶς οὐ νοεῖτε ὅτι οὐ περὶ ἄρτων εἶπον ὑμῖν προσέχειν ἀπὸ τῆς ζύμης τῶν Φαρισαίων καὶ Σαδδουκαίων;

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 16:11 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
πῶς οὐ νοεῖτε ὅτι οὐ περὶ ἄρτων εἶπον ὑμῖν; προσέχετε δὲ ἀπὸ τῆς ζύμης τῶν Φαρισαίων καὶ Σαδδουκαίων.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 16:11 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
πῶς οὐ νοεῖτε, ὅτι οὐ περὶ ἄρτοῦ εἶπον ὑμῖν προσέχειν ἀπὸ τῆς ζύμης τῶν Φαρισαίων καὶ Σαδδουκαίων;

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 16:11 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
πῶς οὐ νοεῖτε ὅτι οὐ περὶ ἄρτοῦ εἶπον ὑμῖν προσέχειν ἀπὸ τῆς ζύμης τῶν Φαρισαίων καὶ Σαδδουκαίων

Matthew 16:11 Hebrew Bible
איך לא תבינו כי לא על הלחם אמרתי אליכם השמרו לכם משאר הפרושים והצדוקים׃

Matthew 16:11 Aramaic NT: Peshitta
ܐܝܟܢ ܠܐ ܐܤܬܟܠܬܘܢ ܕܠܐ ܗܘܐ ܥܠ ܠܚܡܐ ܐܡܪܬ ܠܟܘܢ ܐܠܐ ܕܬܙܕܗܪܘܢ ܡܢ ܚܡܝܪܐ ܕܦܪܝܫܐ ܘܕܙܕܘܩܝܐ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
"How is it that you do not understand that I did not speak to you concerning bread? But beware of the leaven of the Pharisees and Sadducees."

King James Bible
How is it that ye do not understand that I spake it not to you concerning bread, that ye should beware of the leaven of the Pharisees and of the Sadducees?

Holman Christian Standard Bible
Why is it you don't understand that when I told you, Beware of the yeast of the Pharisees and Sadducees,' it wasn't about bread?"
Treasury of Scripture Knowledge

Mark 4:40 And he said to them, Why are you so fearful? how is it that you have no faith?

Mark 8:21 And he said to them, How is it that you do not understand?

Luke 12:56 You hypocrites, you can discern the face of the sky and of the earth; …

John 8:43 Why do you not understand my speech? even because you cannot hear my word.

Links
Matthew 16:11Matthew 16:11 NIVMatthew 16:11 NLTMatthew 16:11 ESVMatthew 16:11 NASBMatthew 16:11 KJVMatthew 16:11 Bible AppsMatthew 16:11 Biblia ParalelaMatthew 16:11 Chinese BibleMatthew 16:11 French BibleMatthew 16:11 German BibleBible Hub
Matthew 16:10
Top of Page
Top of Page