Matthew 18:9
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
2532 [e]καὶ
kai
AndConj
1487 [e]εἰ
ei
ifConj
3588 [e]
ho
theArt-NMS
3788 [e]ὀφθαλμός
ophthalmos
eyeN-NMS
4771 [e]σου
sou
of youPPro-G2S
4624 [e]σκανδαλίζει
skandalizei
causes to sinV-PIA-3S
4771 [e]σε,
se
you,PPro-A2S
1807 [e]ἔξελε
exele
gouge outV-AMA-2S
846 [e]αὐτὸν
auton
itPPro-AM3S
2532 [e]καὶ
kai
andConj
906 [e]βάλε
bale
cast [it]V-AMA-2S
575 [e]ἀπὸ
apo
fromPrep
4771 [e]σοῦ·
sou
you;PPro-G2S
2570 [e]καλόν
kalon
betterAdj-NNS
4771 [e]σοί
soi
for youPPro-D2S
1510 [e]ἐστιν
estin
it isV-PIA-3S
3442 [e]μονόφθαλμον
monophthalmon
one-eyedAdj-AMS
1519 [e]εἰς
eis
intoPrep
3588 [e]τὴν
tēn
- Art-AFS
2222 [e]ζωὴν
zōēn
lifeN-AFS
1525 [e]εἰσελθεῖν,
eiselthein
to enter,V-ANA
2228 [e]
ē
thanConj
1417 [e]δύο
dyo
twoAdj-AMP
3788 [e]ὀφθαλμοὺς
ophthalmous
eyesN-AMP
2192 [e]ἔχοντα
echonta
havingV-PPA-AMS
906 [e]βληθῆναι
blēthēnai
to be castV-ANP
1519 [e]εἰς
eis
intoPrep
3588 [e]τὴν
tēn
theArt-AFS
1067 [e]γέενναν
geennan
hellN-AFS
3588 [e]τοῦ
tou
of theArt-GNS
4442 [e]πυρός.
pyros
fire.N-GNS

Greek Texts
ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 18:9 Greek NT: Nestle 1904
καὶ εἰ ὁ ὀφθαλμός σου σκανδαλίζει σε, ἔξελε αὐτὸν καὶ βάλε ἀπὸ σοῦ· καλόν σοί ἐστιν μονόφθαλμον εἰς τὴν ζωὴν εἰσελθεῖν, ἢ δύο ὀφθαλμοὺς ἔχοντα βληθῆναι εἰς τὴν γέενναν τοῦ πυρός.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 18:9 Greek NT: Westcott and Hort 1881
καὶ εἰ ὁ ὀφθαλμός σου σκανδαλίζει σε, ἔξελε αὐτὸν καὶ βάλε ἀπὸ σοῦ· καλόν σοί ἐστιν μονόφθαλμον εἰς τὴν ζωὴν εἰσελθεῖν, ἢ δύο ὀφθαλμοὺς ἔχοντα βληθῆναι εἰς τὴν γέενναν τοῦ πυρός.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 18:9 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
καὶ εἰ ὁ ὀφθαλμός σου σκανδαλίζει σε, ἔξελε αὐτὸν καὶ βάλε ἀπὸ σοῦ· καλόν σοί ἐστιν μονόφθαλμον εἰς τὴν ζωὴν εἰσελθεῖν, ἢ δύο ὀφθαλμοὺς ἔχοντα βληθῆναι εἰς τὴν γέενναν τοῦ πυρός.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 18:9 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Καὶ εἰ ὁ ὀφθαλμός σου σκανδαλίζει σε, ἔξελε αὐτὸν καὶ βάλε ἀπὸ σοῦ· καλόν σοι ἐστὶν μονόφθαλμον εἰς τὴν ζωὴν εἰσελθεῖν, ἢ δύο ὀφθαλμοὺς ἔχοντα βληθῆναι εἰς τὴν γέενναν τοῦ πυρός.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 18:9 Greek NT: Greek Orthodox Church
καὶ εἰ ὁ ὀφθαλμός σου σκανδαλίζει σε, ἔξελε αὐτὸν καὶ βάλε ἀπὸ σοῦ· καλόν σοί ἐστι μονόφθαλμον εἰς τὴν ζωὴν εἰσελθεῖν, ἢ δύο ὀφθαλμοὺς ἔχοντα βληθῆναι εἰς τὴν γέενναν τοῦ πυρός.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 18:9 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
καὶ εἰ ὁ ὀφθαλμός σου σκανδαλίζει σε, ἔξελε αὐτὸν καὶ βάλε ἀπὸ σοῦ· καλόν σοί ἐστιν μονόφθαλμον εἰς τὴν ζωὴν εἰσελθεῖν, ἢ δύο ὀφθαλμοὺς ἔχοντα βληθῆναι εἰς τὴν γέενναν τοῦ πυρός.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 18:9 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
καὶ εἰ ὁ ὀφθαλμός σου σκανδαλίζει σε, ἔξελε αὐτὸν καὶ βάλε ἀπὸ σοῦ· καλόν σοί ἐστὶ μονόφθαλμον εἰς τὴν ζωὴν εἰσελθεῖν, ἢ δύο ὀφθαλμοὺς ἔχοντα βληθῆναι εἰς τὴν γέενναν τοῦ πυρός.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 18:9 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
καὶ εἰ ὁ ὀφθαλμός σου σκανδαλίζει σε ἔξελε αὐτὸν καὶ βάλε ἀπὸ σοῦ· καλόν σοι ἐστὶν μονόφθαλμον εἰς τὴν ζωὴν εἰσελθεῖν ἢ δύο ὀφθαλμοὺς ἔχοντα βληθῆναι εἰς τὴν γέενναν τοῦ πυρός

Matthew 18:9 Hebrew Bible
ואם עינך תכשליך נקר אותה והשלך ממך טוב לך לבוא לחיים בעין אחת מהיות לך שתי עינים ותשלך אל אש גיהנם׃

Matthew 18:9 Aramaic NT: Peshitta
ܘܐܢ ܗܘ ܕܥܝܢܟ ܡܟܫܠܐ ܠܟ ܚܨܝܗ ܘܫܕܝܗ ܡܢܟ ܛܒ ܗܘ ܠܟ ܕܒܚܕܐ ܥܝܢܐ ܬܥܘܠ ܠܚܝܐ ܘܠܐ ܟܕ ܐܝܬ ܠܟ ܬܪܬܝܢ ܥܝܢܝܢ ܬܦܠ ܒܓܗܢܐ ܕܢܘܪܐ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
"If your eye causes you to stumble, pluck it out and throw it from you. It is better for you to enter life with one eye, than to have two eyes and be cast into the fiery hell.

King James Bible
And if thine eye offend thee, pluck it out, and cast it from thee: it is better for thee to enter into life with one eye, rather than having two eyes to be cast into hell fire.

Holman Christian Standard Bible
And if your eye causes your downfall, gouge it out and throw it away. It is better for you to enter life with one eye, rather than to have two eyes and be thrown into hellfire!
Treasury of Scripture Knowledge

to enter.

Matthew 19:17,23,24 And he said to him, Why call you me good? there is none good but …

Acts 14:22 Confirming the souls of the disciples, and exhorting them to continue …

Hebrews 4:11 Let us labor therefore to enter into that rest, lest any man fall …

Revelation 21:27 And there shall in no wise enter into it any thing that defiles, …

rather.

Matthew 16:26 For what is a man profited, if he shall gain the whole world, and …

Luke 9:24,25 For whoever will save his life shall lose it: but whoever will lose …

Links
Matthew 18:9Matthew 18:9 NIVMatthew 18:9 NLTMatthew 18:9 ESVMatthew 18:9 NASBMatthew 18:9 KJVMatthew 18:9 Bible AppsMatthew 18:9 Biblia ParalelaMatthew 18:9 Chinese BibleMatthew 18:9 French BibleMatthew 18:9 German BibleBible Hub
Matthew 18:8
Top of Page
Top of Page