Matthew 26:51
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
2532 [e]καὶ
kai
AndConj
3708 [e]ἰδοὺ
idou
behold,V-AMA-2S
1520 [e]εἷς
heis
oneAdj-NMS
3588 [e]τῶν
tōn
of thoseArt-GMP
3326 [e]μετὰ
meta
withPrep
2424 [e]Ἰησοῦ
Iēsou
Jesus,N-GMS
1614 [e]ἐκτείνας
ekteinas
having stretched outV-APA-NMS
3588 [e]τὴν
tēn
theArt-AFS
5495 [e]χεῖρα
cheira
hand,N-AFS
645 [e]ἀπέσπασεν
apespasen
drewV-AIA-3S
3588 [e]τὴν
tēn
theArt-AFS
3162 [e]μάχαιραν
machairan
swordN-AFS
846 [e]αὐτοῦ,
autou
of him,PPro-GM3S
2532 [e]καὶ
kai
andConj
3960 [e]πατάξας
pataxas
having struckV-APA-NMS
3588 [e]τὸν
ton
theArt-AMS
1401 [e]δοῦλον
doulon
servantN-AMS
3588 [e]τοῦ
tou
of theArt-GMS
749 [e]ἀρχιερέως
archiereōs
high priest,N-GMS
851 [e]ἀφεῖλεν
apheilen
cut offV-AIA-3S
846 [e]αὐτοῦ
autou
of himPPro-GM3S
3588 [e]τὸ
to
theArt-ANS
5621 [e]ὠτίον.
ōtion
ear.N-ANS

Greek Texts
ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 26:51 Greek NT: Nestle 1904
καὶ ἰδοὺ εἷς τῶν μετὰ Ἰησοῦ ἐκτείνας τὴν χεῖρα ἀπέσπασεν τὴν μάχαιραν αὐτοῦ, καὶ πατάξας τὸν δοῦλον τοῦ ἀρχιερέως ἀφεῖλεν αὐτοῦ τὸ ὠτίον.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 26:51 Greek NT: Westcott and Hort 1881
καὶ ἰδοὺ εἷς τῶν μετὰ Ἰησοῦ ἐκτείνας τὴν χεῖρα ἀπέσπασεν τὴν μάχαιραν αὐτοῦ καὶ πατάξας τὸν δοῦλον τοῦ ἀρχιερέως ἀφεῖλεν αὐτοῦ τὸ ὠτίον.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 26:51 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
καὶ ἰδοὺ εἷς τῶν μετὰ Ἰησοῦ ἐκτείνας τὴν χεῖρα ἀπέσπασεν τὴν μάχαιραν αὐτοῦ καὶ πατάξας τὸν δοῦλον τοῦ ἀρχιερέως ἀφεῖλεν αὐτοῦ τὸ ὠτίον.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 26:51 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Καὶ ἰδού, εἷς τῶν μετὰ Ἰησοῦ, ἐκτείνας τὴν χεῖρα, ἀπέσπασεν τὴν μάχαιραν αὐτοῦ, καὶ πατάξας τὸν δοῦλον τοῦ ἀρχιερέως ἀφεῖλεν αὐτοῦ τὸ ὠτίον.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 26:51 Greek NT: Greek Orthodox Church
καὶ ἰδοὺ εἷς τῶν μετὰ Ἰησοῦ ἐκτείνας τὴν χεῖρα ἀπέσπασε τὴν μάχαιραν αὐτοῦ, καὶ πατάξας τὸν δοῦλον τοῦ ἀρχιερέως ἀφεῖλεν αὐτοῦ τὸ ὠτίον.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 26:51 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
καὶ ἰδοὺ εἷς τῶν μετὰ Ἰησοῦ ἐκτείνας τὴν χεῖρα ἀπέσπασεν τὴν μάχαιραν αὐτοῦ καὶ πατάξας τὸν δοῦλον τοῦ ἀρχιερέως ἀφεῖλεν αὐτοῦ τὸ ὠτίον.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 26:51 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
καὶ ἰδού, εἷς τῶν μετὰ Ἰησοῦ, ἐκτείνας τὴν χεῖρα, ἀπέσπασε τὴν μάχαιραν αὐτοῦ, καὶ πατάξας τὸν δοῦλον τοῦ ἀρχιερέως ἀφεῖλεν αὐτοῦ τὸ ὠτίον.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 26:51 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
καὶ ἰδού, εἷς τῶν μετὰ Ἰησοῦ ἐκτείνας τὴν χεῖρα ἀπέσπασεν τὴν μάχαιραν αὖτοῦ καὶ πατάξας τὸν δοῦλον τοῦ ἆρχιερέως ἆφεῖλεν αὖτοῦ τὸ ὦτίον

Matthew 26:51 Hebrew Bible
והנה אחד מן האנשים אשר עם ישוע שלח ידו וישלף חרבו ויך את עבד הכהן הגדול ויקצץ את אזנו׃

Matthew 26:51 Aramaic NT: Peshitta
ܘܗܐ ܚܕ ܡܢ ܗܢܘܢ ܕܥܡ ܝܫܘܥ ܐܘܫܛ ܐܝܕܗ ܘܫܡܛ ܤܦܤܪܐ ܘܡܚܝܗܝ ܠܥܒܕܗ ܕܪܒ ܟܗܢܐ ܘܫܩܠܗ ܐܕܢܗ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
And behold, one of those who were with Jesus reached and drew out his sword, and struck the slave of the high priest and cut off his ear.

King James Bible
And, behold, one of them which were with Jesus stretched out his hand, and drew his sword, and struck a servant of the high priest's, and smote off his ear.

Holman Christian Standard Bible
At that moment one of those with Jesus reached out his hand and drew his sword. He struck the high priest's slave and cut off his ear.
Treasury of Scripture Knowledge

Matthew 26:35 Peter said to him, Though I should die with you, yet will I not deny …

Mark 14:47 And one of them that stood by drew a sword, and smote a servant of …

Luke 9:55 But he turned, and rebuked them, and said, You know not what manner …

Luke 22:36-38,49-51 Then said he to them, But now, he that has a purse, let him take …

John 18:10,11,36 Then Simon Peter having a sword drew it, and smote the high priest's …

2 Corinthians 10:4 (For the weapons of our warfare are not carnal, but mighty through …

Links
Matthew 26:51Matthew 26:51 NIVMatthew 26:51 NLTMatthew 26:51 ESVMatthew 26:51 NASBMatthew 26:51 KJVMatthew 26:51 Bible AppsMatthew 26:51 Biblia ParalelaMatthew 26:51 Chinese BibleMatthew 26:51 French BibleMatthew 26:51 German BibleBible Hub
Matthew 26:50
Top of Page
Top of Page