Revelation 10:8
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
2532 [e]Καὶ
Kai
AndConj
3588 [e]
theArt-NFS
5456 [e]φωνὴ
phōnē
voiceN-NFS
3739 [e]ἣν
hēn
thatRelPro-AFS
191 [e]ἤκουσα
ēkousa
I heardV-AIA-1S
1537 [e]ἐκ
ek
out ofPrep
3588 [e]τοῦ
tou
- Art-GMS
3772 [e]οὐρανοῦ,
ouranou
heavenN-GMS
3825 [e]πάλιν
palin
againAdv
2980 [e]λαλοῦσαν
lalousan
was speakingV-PPA-AFS
3326 [e]μετ’
met’
withPrep
1473 [e]ἐμοῦ
emou
me,PPro-G1S
2532 [e]καὶ
kai
andConj
3004 [e]λέγουσαν
legousan
saying,V-PPA-AFS
5217 [e]Ὕπαγε
Hypage
Go,V-PMA-2S
2983 [e]λάβε
labe
takeV-AMA-2S
3588 [e]τὸ
to
theArt-ANS
975 [e]βιβλίον
biblion
little scrollN-ANS
3588 [e]τὸ
to
- Art-ANS
455 [e]ἠνεῳγμένον
ēneōgmenon
having been openedV-RPM/P-ANS
1722 [e]ἐν
en
inPrep
3588 [e]τῇ
theArt-DFS
5495 [e]χειρὶ
cheiri
handN-DFS
3588 [e]τοῦ
tou
of theArt-GMS
32 [e]ἀγγέλου
angelou
angelN-GMS
3588 [e]τοῦ
tou
- Art-GMS
2476 [e]ἑστῶτος
hestōtos
standingV-RPA-GMS
1909 [e]ἐπὶ
epi
uponPrep
3588 [e]τῆς
tēs
theArt-GFS
2281 [e]θαλάσσης
thalassēs
sea,N-GFS
2532 [e]καὶ
kai
andConj
1909 [e]ἐπὶ
epi
uponPrep
3588 [e]τῆς
tēs
theArt-GFS
1093 [e]γῆς.
gēs
land.N-GFS

Greek Texts
ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 10:8 Greek NT: Nestle 1904
Καὶ ἡ φωνὴ ἣν ἤκουσα ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, πάλιν λαλοῦσαν μετ’ ἐμοῦ καὶ λέγουσαν Ὕπαγε λάβε τὸ βιβλίον τὸ ἠνεῳγμένον ἐν τῇ χειρὶ τοῦ ἀγγέλου τοῦ ἑστῶτος ἐπὶ τῆς θαλάσσης καὶ ἐπὶ τῆς γῆς.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 10:8 Greek NT: Westcott and Hort 1881
Καὶ ἡ φωνὴ ἣν ἤκουσα ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, πάλιν λαλοῦσαν μετ' ἐμοῦ καὶ λέγουσαν Ὕπαγε λάβε τὸ βιβλίον τὸ ἠνεῳγμένον ἐν τῇ χειρὶ τοῦ ἀγγέλου τοῦ ἑστῶτος ἐπὶ τῆς θαλάσσης καὶ ἐπὶ τῆς γῆς.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 10:8 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
Καὶ ἡ φωνὴ ἣν ἤκουσα ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, πάλιν λαλοῦσαν μετ' ἐμοῦ καὶ λέγουσαν Ὕπαγε λάβε τὸ βιβλίον τὸ ἠνεῳγμένον ἐν τῇ χειρὶ τοῦ ἀγγέλου τοῦ ἑστῶτος ἐπὶ τῆς θαλάσσης καὶ ἐπὶ τῆς γῆς.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 10:8 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Καὶ ἡ φωνὴ ἣν ἤκουσα ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, πάλιν λαλοῦσα μετ’ ἐμοῦ, καὶ λέγουσα, Ὕπαγε, λάβε τὸ βιβλιδάριον τὸ ἀνεῳγμένον ἐν τῇ χειρὶ τοῦ ἀγγέλου τοῦ ἑστῶτος ἐπὶ τῆς θαλάσσης καὶ ἐπὶ τῆς γῆς.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 10:8 Greek NT: Greek Orthodox Church
Καὶ ἡ φωνὴ ἣν ἤκουσα ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, πάλιν λαλοῦσα μετ’ ἐμοῦ καὶ λέγουσα· Ὕπαγε λάβε τὸ βιβλιδάριον τὸ ἀνεῳγμένον ἐν τῇ χειρὶ τοῦ ἀγγέλου τοῦ ἑστῶτος ἐπὶ τῆς θαλάσσης καὶ ἐπὶ τῆς γῆς.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 10:8 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
καί ὁ φωνή ὅς ἀκούω ἐκ ὁ οὐρανός πάλιν λαλέω μετά ἐγώ καί λέγω ὑπάγω λαμβάνω ὁ βιβλιαρίδιον ὁ ἀνοίγω ἐν ὁ χείρ ὁ ἄγγελος ὁ ἵστημι ἐπί ὁ θάλασσα καί ἐπί ὁ γῆ

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 10:8 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
καὶ ἡ φωνὴ ἣν ἤκουσα ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, πάλιν λαλοῦσα μετ’ ἐμοῦ, καὶ λέγουσα, Ὕπαγε λάβε τὸ βιβλαρίδιον τὸ ἠνεῳγμένον ἐν τῇ χειρὶ ἀγγέλου τοῦ ἑστῶτος ἐπὶ τῆς θαλάσσης καὶ ἐπὶ τῆς γῆς.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 10:8 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
Καὶ ἡ φωνὴ ἣν ἤκουσα ἐκ τοῦ οὐρανοῦ πάλιν λαλοῦσα μετ' ἐμοῦ καὶ λέγουσα, Ὕπαγε λάβε τὸ βιβλαρίδιον τὸ ἠνεῳγμένον ἐν τῇ χειρὶ ἀγγέλου τοῦ ἑστῶτος ἐπὶ τῆς θαλάσσης καὶ ἐπὶ τῆς γῆς

Revelation 10:8 Hebrew Bible
והקול אשר שמעתי מן השמים שב לדבר אלי לאמר לך וקח את הספר הקטן הפתוח אשר ביד המלאך העמד על הים ועל הארץ׃

Revelation 10:8 Aramaic NT: Peshitta
ܘܩܠܐ ܫܡܥܬ ܡܢ ܫܡܝܐ ܬܘܒ ܕܡܡܠܠ ܥܡܝ ܘܐܡܪ ܙܠ ܤܒ ܠܟܬܒܘܢܐ ܕܒܐܝܕܗ ܕܡܠܐܟܐ ܕܩܐܡ ܥܠ ܐܪܥܐ ܘܥܠ ܝܡܐ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
Then the voice which I heard from heaven, I heard again speaking with me, and saying, "Go, take the book which is open in the hand of the angel who stands on the sea and on the land."

King James Bible
And the voice which I heard from heaven spake unto me again, and said, Go and take the little book which is open in the hand of the angel which standeth upon the sea and upon the earth.

Holman Christian Standard Bible
Now the voice that I heard from heaven spoke to me again and said, "Go, take the scroll that lies open in the hand of the angel who is standing on the sea and on the land."
Treasury of Scripture Knowledge

the voice. See on ver.

Revelation 10:4,5 And when the seven thunders had uttered their voices, I was about …

Isaiah 30:21 And your ears shall hear a word behind you, saying, This is the way, …

Links
Revelation 10:8Revelation 10:8 NIVRevelation 10:8 NLTRevelation 10:8 ESVRevelation 10:8 NASBRevelation 10:8 KJVRevelation 10:8 Bible AppsRevelation 10:8 Biblia ParalelaRevelation 10:8 Chinese BibleRevelation 10:8 French BibleRevelation 10:8 German BibleBible Hub
Revelation 10:7
Top of Page
Top of Page