Revelation 10:9
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
2532 [e]Καὶ
kai
AndConj
565 [e]ἀπῆλθα
apēltha
I wentV-AIA-1S
4314 [e]πρὸς
pros
toPrep
3588 [e]τὸν
ton
theArt-AMS
32 [e]ἄγγελον,
angelon
angel,N-AMS
3004 [e]λέγων
legōn
sayingV-PPA-NMS
846 [e]αὐτῷ
autō
to himPPro-DM3S
1325 [e]Δοῦναί
dounai
GiveV-ANA
1473 [e]μοι
moi
mePPro-D1S
3588 [e]τὸ
to
theArt-ANS
974 [e]βιβλαρίδιον.
biblaridion
little scroll.N-ANS
2532 [e]Καὶ
kai
AndConj
3004 [e]λέγει
legei
he saysV-PIA-3S
1473 [e]μοι
moi
to me,PPro-D1S
2983 [e]Λάβε
Labe
TakeV-AMA-2S
2532 [e]καὶ
kai
andConj
2719 [e]κατάφαγε
kataphage
eatV-AMA-2S
846 [e]αὐτό,
auto
it;PPro-AN3S
2532 [e]καὶ
kai
andConj
4087 [e]πικρανεῖ
pikranei
it will make bitterV-FIA-3S
4771 [e]σου
sou
yourPPro-G2S
3588 [e]τὴν
tēn
- Art-AFS
2836 [e]κοιλίαν,
koilian
stomach,N-AFS
235 [e]ἀλλ’
all’
butConj
1722 [e]ἐν
en
inPrep
3588 [e]τῷ
theArt-DNS
4750 [e]στόματί
stomati
mouthN-DNS
4771 [e]σου
sou
of youPPro-G2S
1510 [e]ἔσται
estai
it will beV-FIM-3S
1099 [e]γλυκὺ
glyky
sweetAdj-NNS
5613 [e]ὡς
hōs
asAdv
3192 [e]μέλι.
meli
honey.”N-NNS

Greek Texts
ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 10:9 Greek NT: Nestle 1904
καὶ ἀπῆλθα πρὸς τὸν ἄγγελον, λέγων αὐτῷ δοῦναί μοι τὸ βιβλαρίδιον. καὶ λέγει μοι Λάβε καὶ κατάφαγε αὐτό, καὶ πικρανεῖ σου τὴν κοιλίαν, ἀλλ’ ἐν τῷ στόματί σου ἔσται γλυκὺ ὡς μέλι.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 10:9 Greek NT: Westcott and Hort 1881
καὶ ἀπῆλθα πρὸς τὸν ἄγγελον λέγων αὐτῷ δοῦναί μοι τὸ βιβλαρίδιον. καὶ λέγει μοι Λάβε καὶ κατάφαγε αὐτό, καὶ πικρανεῖ σου τὴν κοιλίαν, ἀλλ' ἐν τῷ στόματί σου ἔσται γλυκὺ ὡς μέλι.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 10:9 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
καὶ ἀπῆλθα πρὸς τὸν ἄγγελον λέγων αὐτῷ δοῦναί μοι τὸ βιβλαρίδιον. καὶ λέγει μοι Λάβε καὶ κατάφαγε αὐτό, καὶ πικρανεῖ σου τὴν κοιλίαν, ἀλλ' ἐν τῷ στόματί σου ἔσται γλυκὺ ὡς μέλι.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 10:9 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Καὶ ἀπῆλθον πρὸς τὸν ἄγγελον, λέγων αὐτῷ δοῦναί μοι τὸ βιβλιδάριον. Καὶ λέγει μοι, Λάβε καὶ κατάφαγε αὐτό· καὶ πικρανεῖ σου τὴν κοιλίαν, ἀλλ’ ἐν τῷ στόματί σου ἔσται γλυκὺ ὡς μέλι.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 10:9 Greek NT: Greek Orthodox Church
καὶ ἀπῆλθα πρὸς τὸν ἄγγελον, λέγων αὐτῷ δοῦναί μοι τὸ βιβλιδάριον. καὶ λέγει μοι· Λάβε καὶ κατάφαγε αὐτό, καὶ πικρανεῖ σου τὴν κοιλίαν, ἀλλ’ ἐν τῷ στόματί σου ἔσται γλυκὺ ὡς μέλι.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 10:9 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
καί ἀπέρχομαι πρός ὁ ἄγγελος λέγω αὐτός δίδωμι ἐγώ ὁ βιβλιαρίδιον καί λέγω ἐγώ λαμβάνω καί κατεσθίω αὐτός καί πικραίνω σύ ὁ κοιλία ἀλλά ἐν ὁ στόμα σύ εἰμί γλυκύς ὡς μέλι

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 10:9 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
καὶ ἀπῆλθον πρὸς τὸν ἄγγελον, λέγων αὐτῷ, Δός μοι τὸ βιβλαρίδιον. καὶ λέγει μοι, Λάβε καὶ κατάφαγε αὐτό· καὶ πικρανεῖ σου τὴν κοιλίαν, ἀλλ’ ἐν τῷ στόματί σου ἔσται γλυκὺ ὡς μέλι.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 10:9 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
καὶ ἀπῆλθον πρὸς τὸν ἄγγελον λέγων αὐτῷ, Δός μοι τὸ βιβλαρίδιον καὶ λέγει μοι Λάβε καὶ κατάφαγε αὐτό καὶ πικρανεῖ σου τὴν κοιλίαν ἀλλ' ἐν τῷ στόματί σου ἔσται γλυκὺ ὡς μέλι

Revelation 10:9 Hebrew Bible
ואבא אל המלאך ואמר לו תנה לי את הספר ויאמר אלי קח ואכל אתו וימר לבטנך אבל בפיך יהיה מתוק כדבש׃

Revelation 10:9 Aramaic NT: Peshitta
ܘܐܙܠܬ ܠܘܬ ܡܠܐܟܐ ܟܕ ܐܡܪ ܐܢܐ ܠܗ ܠܡܬܠ ܠܝ ܠܟܬܒܘܢܐ ܘܐܡܪ ܠܝ ܤܒ ܘܐܟܘܠܝܗܝ ܘܢܡܪ ܠܟ ܟܪܤܟ ܐܠܐ ܒܦܘܡܟ ܢܗܘܐ ܐܝܟ ܕܒܫܐ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
So I went to the angel, telling him to give me the little book. And he said to me, "Take it and eat it; it will make your stomach bitter, but in your mouth it will be sweet as honey."

King James Bible
And I went unto the angel, and said unto him, Give me the little book. And he said unto me, Take it, and eat it up; and it shall make thy belly bitter, but it shall be in thy mouth sweet as honey.

Holman Christian Standard Bible
So I went to the angel and asked him to give me the little scroll. He said to me, "Take and eat it; it will be bitter in your stomach, but it will be as sweet as honey in your mouth."
Treasury of Scripture Knowledge

Take.

Job 23:12 Neither have I gone back from the commandment of his lips; I have …

Jeremiah 15:16 Your words were found, and I did eat them; and your word was to me …

Ezekiel 2:8 But you, son of man, hear what I say to you; Be not you rebellious …

Ezekiel 3:1-3,14 Moreover he said to me, Son of man, eat that you find; eat this roll, …

Colossians 3:6 For which things' sake the wrath of God comes on the children of disobedience:

Links
Revelation 10:9Revelation 10:9 NIVRevelation 10:9 NLTRevelation 10:9 ESVRevelation 10:9 NASBRevelation 10:9 KJVRevelation 10:9 Bible AppsRevelation 10:9 Biblia ParalelaRevelation 10:9 Chinese BibleRevelation 10:9 French BibleRevelation 10:9 German BibleBible Hub
Revelation 10:8
Top of Page
Top of Page