Devarim 32
Deuteronomy 32 Aleppo Codex
1א האזינו השמים ואדברה  {ס}  ותשמע הארץ אמרי פי  {ר}

2ב יערף כמטר לקחי  {ס}  תזל כטל אמרתי  {ר} כשעירם עלי דשא  {ס}  וכרביבים עלי עשב  {ר}

3ג כי שם יהוה אקרא  {ס}  הבו גדל לאלהינו  {ר}

4ד הצור תמים פעלו  {ס}  כי כל דרכיו משפט  {ר} אל אמונה ואין עול  {ס}  צדיק וישר הוא  {ר}

5ה שחת לו לא בניו מומם  {ס}  דור עקש ופתלתל  {ר}

6ו ה ליהוה תגמלו זאת--  {ס}  עם נבל ולא חכם  {ר} הלוא הוא אביך קנך  {ס}  הוא עשך ויכננך  {ר}

7ז זכר ימות עולם בינו שנות דר ודר  {ס}  שאל אביך ויגדך זקניך ויאמרו לך  {ר}

8ח בהנחל עליון גוים  {ס}  בהפרידו בני אדם  {ר} יצב גבלת עמים  {ס}  למספר בני ישראל  {ר}

9ט כי חלק יהוה עמו  {ס}  יעקב חבל נחלתו  {ר}

10י ימצאהו בארץ מדבר  {ס}  ובתהו ילל ישמן  {ר} יסבבנהו יבוננהו--  {ס}  יצרנהו כאישון עינו  {ר}

11יא כנשר יעיר קנו על גוזליו ירחף  {ס}  יפרש כנפיו יקחהו ישאהו על אברתו  {ר}

12יב יהוה בדד ינחנו  {ס}  ואין עמו אל נכר  {ר}

13יג ירכבהו על במותי (במתי) ארץ  {ס}  ויאכל תנובת שדי  {ר} וינקהו דבש מסלע  {ס}  ושמן מחלמיש צור  {ר}

14יד חמאת בקר וחלב צאן  {ס}  עם חלב כרים ואילים  {ר} בני בשן ועתודים  {ס}  עם חלב כליות חטה  {ר} ודם ענב תשתה חמר  {ס}

15טו וישמן ישרון ויבעט  {ר} שמנת עבית כשית  {ס}  ויטש אלוה עשהו  {ר} וינבל צור ישעתו  {ס}

16טז יקנאהו בזרים  {ר} בתועבת יכעיסהו  {ס}

17יז יזבחו לשדים לא אלה--  {ר} אלהים לא ידעום  {ס}  חדשים מקרב באו  {ר} לא שערום אבתיכם  {ס}

18יח צור ילדך תשי  {ר} ותשכח אל מחללך  {ס}

19יט וירא יהוה וינאץ  {ר} מכעס בניו ובנתיו  {ס}

20כ ויאמר אסתירה פני מהם--  {ר} אראה מה אחריתם  {ס}  כי דור תהפכת המה  {ר} בנים לא אמן בם  {ס}

21כא הם קנאוני בלא אל  {ר} כעסוני בהבליהם  {ס}  ואני אקניאם בלא עם  {ר} בגוי נבל אכעיסם  {ס}

22כב כי אש קדחה באפי  {ר} ותיקד עד שאול תחתית  {ס}  ותאכל ארץ ויבלה  {ר} ותלהט מוסדי הרים  {ס}

23כג אספה עלימו רעות  {ר} חצי אכלה בם  {ס}

24כד מזי רעב ולחמי רשף  {ר} וקטב מרירי  {ס}  ושן בהמת אשלח בם  {ר} עם חמת זחלי עפר  {ס}

25כה מחוץ תשכל חרב ומחדרים אימה גם בחור  {ר} גם בתולה--יונק עם איש שיבה  {ס}

26כו אמרתי אפאיהם  {ר} אשביתה מאנוש זכרם  {ס}

27כז לולי כעס אויב אגור--  {ר} פן ינכרו צרימו  {ס}  פן יאמרו ידנו רמה  {ר} ולא יהוה פעל כל זאת  {ס}

28כח כי גוי אבד עצות המה  {ר} ואין בהם תבונה  {ס}

29כט לו חכמו ישכילו זאת  {ר} יבינו לאחריתם  {ס}

30ל איכה ירדף אחד אלף  {ר} ושנים יניסו רבבה  {ס}  אם לא כי צורם מכרם  {ר} ויהוה הסגירם  {ס}

31לא כי לא כצורנו צורם  {ר} ואיבינו פלילים  {ס}

32לב כי מגפן סדם גפנם  {ר} ומשדמת עמרה  {ס}  ענבמו ענבי רוש--  {ר} אשכלת מררת למו  {ס}

33לג חמת תנינם יינם  {ר} וראש פתנים אכזר  {ס}

34לד הלא הוא כמס עמדי  {ר} חתום באוצרתי  {ס}

35לה לי נקם ושלם  {ר} לעת תמוט רגלם  {ס}  כי קרוב יום אידם  {ר} וחש עתדת למו  {ס}

36לו כי ידין יהוה עמו  {ר} ועל עבדיו יתנחם  {ס}  כי יראה כי אזלת יד  {ר} ואפס עצור ועזוב  {ס}

37לז ואמר אי אלהימו--  {ר} צור חסיו בו  {ס}

38לח אשר חלב זבחימו יאכלו  {ר} ישתו יין נסיכם  {ס}  יקומו ויעזרכם--  {ר} יהי עליכם סתרה  {ס}

39לט ראו עתה כי אני אני הוא  {ר} ואין אלהים עמדי  {ס}  אני אמית ואחיה  {ר} מחצתי ואני ארפא  {ס}  ואין מידי מציל  {ר}

40מ כי אשא אל שמים ידי  {ס}  ואמרתי חי אנכי לעלם  {ר}

41מא אם שנותי ברק חרבי  {ס}  ותאחז במשפט ידי  {ר} אשיב נקם לצרי  {ס}  ולמשנאי אשלם  {ר}

42מב אשכיר חצי מדם  {ס}  וחרבי תאכל בשר  {ר} מדם חלל ושביה  {ס}  מראש פרעות אויב  {ר}

43מג הרנינו גוים עמו  {ס}  כי דם עבדיו יקום  {ר} ונקם ישיב לצריו  {ס}  וכפר אדמתו עמו  {ר} {ש}

44מד ויבא משה וידבר את כל דברי השירה הזאת--באזני העם  הוא והושע בן נון 45מה ויכל משה לדבר את כל הדברים האלה--אל כל ישראל 46מו ויאמר אלהם שימו לבבכם לכל הדברים אשר אנכי מעיד בכם היום  אשר תצום את בניכם לשמר לעשות את כל דברי התורה הזאת 47מז כי לא דבר רק הוא מכם--כי הוא חייכם ובדבר הזה תאריכו ימים על האדמה אשר אתם עברים את הירדן שמה לרשתה  {פ}

48מח וידבר יהוה אל משה בעצם היום הזה לאמר 49מט עלה אל הר העברים הזה הר נבו אשר בארץ מואב אשר על פני ירחו וראה את ארץ כנען אשר אני נתן לבני ישראל לאחזה 50נ ומת בהר אשר אתה עלה שמה והאסף אל עמיך  כאשר מת אהרן אחיך בהר ההר ויאסף אל עמיו 51נא על אשר מעלתם בי בתוך בני ישראל במי מריבת קדש מדבר צן--על אשר לא קדשתם אותי בתוך בני ישראל 52נב כי מנגד תראה את הארץ ושמה לא תבוא--אל הארץ אשר אני נתן לבני ישראל  {פ}

The Aleppo Codex without Vowel Points or Punctuation Based on the electronic edition at mechon-mamre.org.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Bible Hub

Deuteronomy 31
Top of Page
Top of Page