δεξάμενος
Englishman's Concordance
δεξάμενος (dexamenos) — 3 Occurrences

Luke 22:17 V-APM-NMS
GRK: καὶ δεξάμενος ποτήριον εὐχαριστήσας
NAS: And when He had taken a cup
KJV: And he took the cup, and gave thanks,
INT: And having received a cup having given thanks

Acts 22:5 V-APM-NMS
GRK: καὶ ἐπιστολὰς δεξάμενος πρὸς τοὺς
NAS: From them I also received letters
KJV: whom also I received letters unto
INT: also letters having received to the

Philippians 4:18 V-APM-NMS
GRK: περισσεύω πεπλήρωμαι δεξάμενος παρὰ Ἐπαφροδίτου
NAS: I am amply supplied, having received from Epaphroditus
KJV: I am full, having received of
INT: abound I am full having received from Epaphroditus

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page