διελογίζοντο
Englishman's Concordance
διελογίζοντο (dielogizonto) — 5 Occurrences

Matthew 16:7 V-IIM/P-3P
GRK: οἱ δὲ διελογίζοντο ἐν ἑαυτοῖς
NAS: They began to discuss [this] among
KJV: And they reasoned among themselves,
INT: moreover they reasoned among themselves

Matthew 21:25 V-IIM/P-3P
GRK: οἱ δὲ διελογίζοντο ἐν ἑαυτοῖς
NAS: from men? And they [began] reasoning among
KJV: And they reasoned with
INT: and they reasoned with themselves

Mark 8:16 V-IIM/P-3P
GRK: καὶ διελογίζοντο πρὸς ἀλλήλους
NAS: They [began] to discuss with one another
KJV: And they reasoned among themselves,
INT: And they reasoned with one another

Mark 11:31 V-IIM/P-3P
GRK: καὶ διελογίζοντο πρὸς ἑαυτοὺς
NAS: They [began] reasoning among
INT: And they reasoned with themselves

Luke 20:14 V-IIM/P-3P
GRK: οἱ γεωργοὶ διελογίζοντο πρὸς ἀλλήλους
NAS: saw him, they reasoned with one another,
KJV: him, they reasoned among
INT: the tenants reasoned among themselves

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page