ἵππος
Englishman's Concordance
ἵππος (hippos) — 5 Occurrences

Revelation 6:2 N-NMS
GRK: καὶ ἰδοὺ ἵππος λευκός καὶ
NAS: a white horse, and he who sat
KJV: behold a white horse: and he that sat
INT: and behold a horse white and

Revelation 6:4 N-NMS
GRK: ἐξῆλθεν ἄλλος ἵππος πυρρός καὶ
NAS: a red horse, went
KJV: another horse [that was] red:
INT: went forth another horse red and

Revelation 6:5 N-NMS
GRK: καὶ ἰδοὺ ἵππος μέλας καὶ
NAS: a black horse; and he who sat
KJV: lo a black horse; and he that sat
INT: And behold a horse black and

Revelation 6:8 N-NMS
GRK: καὶ ἰδοὺ ἵππος χλωρός καὶ
NAS: an ashen horse; and he who sat
KJV: behold a pale horse: and his
INT: and behold a horse pale and

Revelation 19:11 N-NMS
GRK: καὶ ἰδοὺ ἵππος λευκός καὶ
NAS: a white horse, and He who sat
KJV: behold a white horse; and he that sat
INT: and behold a horse white and

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page