Revelation 6:5
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
2532 [e]Καὶ
Kai
AndConj
3753 [e]ὅτε
hote
whenAdv
455 [e]ἤνοιξεν
ēnoixen
He openedV-AIA-3S
3588 [e]τὴν
tēn
theArt-AFS
4973 [e]σφραγῖδα
sphragida
sealN-AFS
3588 [e]τὴν
tēn
- Art-AFS
5154 [e]τρίτην,
tritēn
third,Adj-AFS
191 [e]ἤκουσα
ēkousa
I heardV-AIA-1S
3588 [e]τοῦ
tou
theArt-GNS
5154 [e]τρίτου
tritou
thirdAdj-GNS
2226 [e]ζῴου
zōou
living creatureN-GNS
3004 [e]λέγοντος
legontos
saying,V-PPA-GNS
2064 [e]Ἔρχου.
Erchou
Come!V-PMM/P-2S
2532 [e]Καὶ
kai
AndConj
3708 [e]εἶδον,
eidon
I looked,V-AIA-1S
2532 [e]καὶ
kai
andConj
3708 [e]ἰδοὺ
idou
behold,V-AMA-2S
2462 [e]ἵππος
hippos
a horseN-NMS
3189 [e]μέλας,
melas
black,Adj-NMS
2532 [e]καὶ
kai
andConj
3588 [e]
ho
the [one]Art-NMS
2521 [e]καθήμενος
kathēmenos
sittingV-PPM/P-NMS
1909 [e]ἐπ’
ep’
onPrep
846 [e]αὐτὸν
auton
itPPro-AM3S
2192 [e]ἔχων
echōn
havingV-PPA-NMS
2218 [e]ζυγὸν
zygon
a pair of scalesN-AMS
1722 [e]ἐν
en
inPrep
3588 [e]τῇ
theArt-DFS
5495 [e]χειρὶ
cheiri
handN-DFS
846 [e]αὐτοῦ.
autou
of him.PPro-GM3S

Greek Texts
ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 6:5 Greek NT: Nestle 1904
Καὶ ὅτε ἤνοιξεν τὴν σφραγῖδα τὴν τρίτην, ἤκουσα τοῦ τρίτου ζῴου λέγοντος Ἔρχου. καὶ εἶδον, καὶ ἰδοὺ ἵππος μέλας, καὶ ὁ καθήμενος ἐπ’ αὐτὸν ἔχων ζυγὸν ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 6:5 Greek NT: Westcott and Hort 1881
Καὶ ὅτε ἤνοιξε τὴν σφραγῖδα τὴν τρίτην, ἤκουσα τοῦ τρίτου ζῴου λέγοντος Ἔρχου. καὶ εἶδον, καὶ ἰδοὺ ἵππος μέλας, καὶ ὁ καθήμενος ἐπ' αὐτὸν ἔχων ζυγὸν ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 6:5 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
Καὶ ὅτε ἤνοιξε / ἤνοιξεν τὴν σφραγῖδα τὴν τρίτην, ἤκουσα τοῦ τρίτου ζῴου λέγοντος Ἔρχου. καὶ εἶδον, καὶ ἰδοὺ ἵππος μέλας, καὶ ὁ καθήμενος ἐπ' αὐτὸν ἔχων ζυγὸν ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 6:5 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Καὶ ὅτε ἤνοιξεν τὴν σφραγῖδα τὴν τρίτην, ἤκουσα τοῦ τρίτου ζῴου λέγοντος, Ἔρχου καὶ ἴδε. Καὶ ἰδού, ἵππος μέλας, καὶ ὁ καθήμενος ἐπ’ αὐτὸν ἔχων ζυγὸν ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 6:5 Greek NT: Greek Orthodox Church
Καὶ ὅτε ἤνοιξε τὴν σφραγῖδα τὴν τρίτην, ἤκουσα τοῦ τρίτου ζῴου λέγοντος· Ἔρχου. καὶ εἶδον, καὶ ἰδοὺ ἵππος μέλας, καὶ ὁ καθήμενος ἐπ’ αὐτὸν ἔχων ζυγὸν ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ·

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 6:5 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
καί ὅτε ἀνοίγω ὁ σφραγίς ὁ τρίτος ἀκούω ὁ τρίτος ζῶον λέγω ἔρχομαι καί ὁράω καί ὁράω ἵππος μέλας καί ὁ κάθημαι ἐπί αὐτός ἔχω ζυγός ἐν ὁ χείρ αὐτός

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 6:5 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
Καὶ ὅτε ἤνοιξε τὴν τρίτην σφραγῖδα, ἤκουσα τοῦ τρίτου ζώου λέγοντος, Ἔρχου καὶ βλέπε. καὶ εἶδον, καὶ ἰδοὺ, ἵππος μέλας, καὶ ὁ καθήμενος ἐπ’ αὐτῷ ἔχων ζυγὸν ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 6:5 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
Καὶ ὅτε ἤνοιξεν τὴν τρίτην σφραγῖδα ἤκουσα τοῦ τρίτου ζῴου λέγοντος Ἔρχου καὶ βλέπε καὶ εἶδον καὶ ἰδού, ἵππος μέλας Καὶ ὁ καθήμενος ἐπ' αὐτῷ ἔχων ζυγὸν ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ

Revelation 6:5 Hebrew Bible
וכפתחו את החותם השלישי ואשמע את החיה השלישית אמרת בא וראה ואביט והנה סוס שחר והרכב עליו מאזנים בידו׃

Revelation 6:5 Aramaic NT: Peshitta
ܘܟܕ ܐܬܦܬܚ ܛܒܥܐ ܕܬܠܬܐ ܫܡܥܬ ܠܚܝܘܬܐ ܕܬܠܬ ܕܐܡܪܐ ܬܐ ܘܗܐ ܤܘܤܝܐ ܐܘܟܡܐ ܘܕܝܬܒ ܥܠܘܗܝ ܐܝܬ ܡܐܤܬܐ ܒܐܝܕܗ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
When He broke the third seal, I heard the third living creature saying, "Come." I looked, and behold, a black horse; and he who sat on it had a pair of scales in his hand.

King James Bible
And when he had opened the third seal, I heard the third beast say, Come and see. And I beheld, and lo a black horse; and he that sat on him had a pair of balances in his hand.

Holman Christian Standard Bible
When He opened the third seal, I heard the third living creature say, "Come!" And I looked, and there was a black horse. The horseman on it had a set of scales in his hand.
Treasury of Scripture Knowledge

he had. See on ver.

Revelation 6:1 And I saw when the Lamb opened one of the seals, and I heard, as …

Revelation 4:6,7 And before the throne there was a sea of glass like to crystal: and …

Revelation 5:5,9 And one of the elders said to me, Weep not: behold, the Lion of the …

a black.

Zechariah 6:2,6 In the first chariot were red horses; and in the second chariot black horses…

had.

Leviticus 26:26 And when I have broken the staff of your bread, ten women shall bake …

Lamentations 5:10 Our skin was black like an oven because of the terrible famine.

Ezekiel 4:10,16 And your meat which you shall eat shall be by weight, twenty shekels …

Links
Revelation 6:5Revelation 6:5 NIVRevelation 6:5 NLTRevelation 6:5 ESVRevelation 6:5 NASBRevelation 6:5 KJVRevelation 6:5 Bible AppsRevelation 6:5 Biblia ParalelaRevelation 6:5 Chinese BibleRevelation 6:5 French BibleRevelation 6:5 German BibleBible Hub
Revelation 6:4
Top of Page
Top of Page