Ἰσκαριώτου
Englishman's Concordance
Ἰσκαριώτου (Iskariōtou) — 3 Occurrences

John 6:71 N-GMS
GRK: Ἰούδαν Σίμωνος Ἰσκαριώτου οὗτος γὰρ
NAS: [the son] of Simon Iscariot, for he, one
KJV: of Judas Iscariot [the son] of Simon:
INT: of Judas [son] of Simon Iscariot he indeed

John 13:2 N-NMS
GRK: Ἰούδας Σίμωνος Ἰσκαριώτου
NAS: of Judas Iscariot, [the son] of Simon,
KJV: of Judas Iscariot, Simon's
INT: of Judas [son] of Simon Iscariot

John 13:26 N-GMS
GRK: Ἰούδᾳ Σίμωνος Ἰσκαριώτου
NAS: [the son] of Simon Iscariot.
KJV: [it] to Judas Iscariot, [the son] of Simon.
INT: to Judas [son] of Simon Iscariot

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page