2469. Ἰσκαριώτης (Iskariótés)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2469. Ἰσκαριώτης (Iskariótés) — 11 Occurrences

Matthew 10:4 N-NMS
GRK: Ἰούδας ὁ Ἰσκαριώτης ὁ καὶ
NAS: and Judas Iscariot, the one who betrayed
KJV: and Judas Iscariot, who also
INT: Judas Iscariot who also

Matthew 26:14 N-NMS
GRK: λεγόμενος Ἰούδας Ἰσκαριώτης πρὸς τοὺς
NAS: Judas Iscariot, went
KJV: called Judas Iscariot, went unto
INT: being called Judas Iscariot to the

Mark 3:19 N
GRK: καὶ Ἰούδαν Ἰσκαριώθ ὃς καὶ
NAS: and Judas Iscariot, who betrayed
KJV: And Judas Iscariot, which also
INT: and Judas Iscariot who also

Mark 14:10 N
GRK: Καὶ Ἰούδας Ἰσκαριὼθ ὁ εἷς
NAS: Then Judas Iscariot, who was one
KJV: And Judas Iscariot, one of the twelve,
INT: And Judas Iscariot one

Luke 6:16 N
GRK: καὶ Ἰούδαν Ἰσκαριὼθ ὃς ἐγένετο
NAS: and Judas Iscariot, who
KJV: and Judas Iscariot, which also
INT: and Judas Iscariot who became

Luke 22:3 N-AMS
GRK: τὸν καλούμενον Ἰσκαριώτην ὄντα ἐκ
NAS: who was called Iscariot, belonging
KJV: Judas surnamed Iscariot, being of
INT: who is called Iscariot being of

John 6:71 N-GMS
GRK: Ἰούδαν Σίμωνος Ἰσκαριώτου οὗτος γὰρ
NAS: [the son] of Simon Iscariot, for he, one
KJV: of Judas Iscariot [the son] of Simon:
INT: of Judas [son] of Simon Iscariot he indeed

John 12:4 N-NMS
GRK: Ἰούδας ὁ Ἰσκαριώτης εἷς ἐκ
NAS: But Judas Iscariot, one
KJV: Judas Iscariot, Simon's
INT: Judas Iscariot one of

John 13:2 N-NMS
GRK: Ἰούδας Σίμωνος Ἰσκαριώτου
NAS: of Judas Iscariot, [the son] of Simon,
KJV: of Judas Iscariot, Simon's
INT: of Judas [son] of Simon Iscariot

John 13:26 N-GMS
GRK: Ἰούδᾳ Σίμωνος Ἰσκαριώτου
NAS: [the son] of Simon Iscariot.
KJV: [it] to Judas Iscariot, [the son] of Simon.
INT: to Judas [son] of Simon Iscariot

John 14:22 N-NMS
GRK: οὐχ ὁ Ἰσκαριώτης Κύριε καὶ
NAS: Judas (not Iscariot) said
KJV: unto him, not Iscariot, Lord, how
INT: not the Iscariot Lord then

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page