κατοικοῦσιν
Englishman's Concordance
κατοικοῦσιν (katoikousin) — 5 Occurrences

Acts 1:19 V-PPA-DMP
GRK: πᾶσι τοῖς κατοικοῦσιν Ἰερουσαλήμ ὥστε
NAS: to all who were living in Jerusalem;
KJV: unto all the dwellers at Jerusalem;
INT: to all those dwelling in Jerusalem so that

Acts 4:16 V-PPA-DMP
GRK: πᾶσιν τοῖς κατοικοῦσιν Ἰερουσαλὴμ φανερόν
NAS: to all who live in Jerusalem,
KJV: to all them that dwell in Jerusalem;
INT: to all those inhabiting Jerusalem [is] evident

Acts 11:29 V-PPA-DMP
GRK: πέμψαι τοῖς κατοικοῦσιν ἐν τῇ
NAS: of the brethren living in Judea.
KJV: the brethren which dwelt in
INT: to send to those dwelling in

Acts 19:17 V-PPA-DMP
GRK: Ἕλλησιν τοῖς κατοικοῦσιν τὴν Ἔφεσον
NAS: and Greeks, who lived in Ephesus;
KJV: Greeks also dwelling at Ephesus; and
INT: Greeks those inhabiting Ephesus

Revelation 13:14 V-PPA-DMP
GRK: λέγων τοῖς κατοικοῦσιν ἐπὶ τῆς
NAS: those who dwell on the earth
KJV: saying to them that dwell on
INT: saying to those who dwell on the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page