κλητοῖς
Englishman's Concordance
κλητοῖς (klētois) — 5 Occurrences

Romans 1:7 Adj-DMP
GRK: ἀγαπητοῖς θεοῦ κλητοῖς ἁγίοις χάρις
NAS: in Rome, called [as] saints:
KJV: of God, called [to be] saints:
INT: beloved of God called saints grace

Romans 8:28 Adj-DMP
GRK: κατὰ πρόθεσιν κλητοῖς οὖσιν
NAS: to those who are called according
KJV: to them who are the called according
INT: according to [his] purpose called are

1 Corinthians 1:2 Adj-DMP
GRK: Χριστῷ Ἰησοῦ κλητοῖς ἁγίοις σὺν
NAS: saints by calling, with all
KJV: Jesus, called [to be] saints,
INT: Christ Jesus called saints with

1 Corinthians 1:24 Adj-DMP
GRK: δὲ τοῖς κλητοῖς Ἰουδαίοις τε
NAS: but to those who are the called, both
KJV: unto them which are called, both Jews
INT: however the called Jews both

Jude 1:1 Adj-DMP
GRK: Χριστῷ τετηρημένοις κλητοῖς
NAS: To those who are the called, beloved
KJV: in Jesus Christ, [and] called:
INT: Christ kept called [ones]

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page