λογισθῆναι
Englishman's Concordance
λογισθῆναι (logisthēnai) — 2 Occurrences

Acts 19:27 V-ANP
GRK: εἰς οὐθὲν λογισθῆναι μέλλειν τε
NAS: Artemis be regarded as worthless
INT: for nothing be reckoned be about and

Romans 4:11 V-ANP
GRK: εἰς τὸ λογισθῆναι καὶ αὐτοῖς
NAS: that righteousness might be credited to them,
KJV: righteousness might be imputed unto them
INT: for to be credited moreover to them

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page