λογίζεσθαι
Englishman's Concordance
λογίζεσθαι (logizesthai) — 1 Occurrence

Romans 4:24 V-PNM/P
GRK: οἷς μέλλει λογίζεσθαι τοῖς πιστεύουσιν
NAS: it will be credited, as those
KJV: it shall be imputed, if we believe
INT: to whom it is about to be credited to those that believe

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page