λογιζέσθω
Englishman's Concordance
λογιζέσθω (logizesthō) — 3 Occurrences

1 Corinthians 4:1 V-PMM/P-3S
GRK: Οὕτως ἡμᾶς λογιζέσθω ἄνθρωπος ὡς
NAS: Let a man regard us in this manner,
KJV: a man so account of us, as
INT: So of us let reckon a man as

2 Corinthians 10:7 V-PMM/P-3S
GRK: εἶναι τοῦτο λογιζέσθω πάλιν ἐφ'
NAS: that he is Christ's, let him consider this
KJV: of himself think this again,
INT: to be this let him reckon again within

2 Corinthians 10:11 V-PMM/P-3S
GRK: τοῦτο λογιζέσθω ὁ τοιοῦτος
NAS: a person consider this,
KJV: Let such an one think this, that,
INT: This let reckon such a one

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page