μεταπέμψασθαί
Englishman's Concordance
μεταπέμψασθαί (metapempsasthai) — 1 Occurrence

Acts 10:22 V-ANM
GRK: ἀγγέλου ἁγίου μεταπέμψασθαί σε εἰς
NAS: angel to send for you [to come] to his house
KJV: an holy angel to send for thee into
INT: angel a holy to send for you to

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page