μετασχηματιζόμενοι
Englishman's Concordance
μετασχηματιζόμενοι (metaschēmatizomenoi) — 1 Occurrence

2 Corinthians 11:13 V-PPM-NMP
GRK: ἐργάται δόλιοι μετασχηματιζόμενοι εἰς ἀποστόλους
NAS: workers, disguising themselves as apostles
KJV: workers, transforming themselves into
INT: workers deceitful disguising themselves as apostles

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page