περιβάληται
Englishman's Concordance
περιβάληται (peribalētai) — 1 Occurrence

Revelation 19:8 V-ASM-3S
GRK: αὐτῇ ἵνα περιβάληται βύσσινον λαμπρὸν
NAS: It was given to her to clothe herself in fine
KJV: that she should be arrayed in fine linen,
INT: to her that she could be clothed in fine linen bright

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page