lə·šā·p̄ə·ṭê·nū
Englishman's Concordance
lə·šā·p̄ə·ṭê·nū — 2 Occurrences

1 Samuel 8:5
HEB: לָּ֥נוּ מֶ֛לֶךְ לְשָׁפְטֵ֖נוּ כְּכָל־ הַגּוֹיִֽם׃
NAS: a king for us to judge us like all
KJV: us a king to judge us like all the nations.
INT: appoint A king to judge all the nations

1 Samuel 8:6
HEB: לָּ֥נוּ מֶ֖לֶךְ לְשָׁפְטֵ֑נוּ וַיִּתְפַּלֵּ֥ל שְׁמוּאֵ֖ל
NAS: us a king to judge us. And Samuel
KJV: us a king to judge us. And Samuel
INT: Give A king to judge prayed and Samuel

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Hebrew 8199
203 Occurrences


bə·hiš·šā·p̄ə·ṭōw — 1 Occ.
bə·hiš·šā·p̄ə·ṭōw — 1 Occ.
’eš·pə·ṭe·ḵā — 1 Occ.
’eš·pə·ṭêm — 1 Occ.
’eš·pōṭ — 6 Occ.
hă·šō·p̄êṭ — 1 Occ.
haš·šō·p̄êṭ — 7 Occ.
haš·šō·p̄ə·ṭîm — 4 Occ.
hă·ṯiš·pōṭ — 5 Occ.
’iš·šā·p̄êṭ — 1 Occ.
kə·hiš·šā·p̄êṭ — 1 Occ.
lə·miš·pāṭ — 1 Occ.
lə·šā·p̄ə·ṭê·nū — 2 Occ.
lim·šō·p̄ə·ṭî — 1 Occ.
liš·pōṭ — 9 Occ.
miš·šō·p̄ə·ṭê — 1 Occ.
miš·šō·p̄ə·ṭî — 1 Occ.
niš·pāṭ — 4 Occ.
niš·paṭ·tî — 1 Occ.
niš·pāṭ — 1 Occ.
niš·šā·p̄ə·ṭāh — 1 Occ.
šā·p̄aṭ — 4 Occ.
šā·p̄ā·ṭū — 1 Occ.
šā·p̄ə·ṭāh — 2 Occ.
šā·p̄ə·ṭê·nî — 4 Occ.
šā·p̄ə·ṭū — 1 Occ.
šā·p̄ō·wṭ — 1 Occ.
šə·p̄ā·ṭə·ḵā — 1 Occ.
šə·p̄ā·ṭōw — 1 Occ.
šə·p̄aṭ·tîm — 1 Occ.
šə·p̄ā·ṭūḵ — 1 Occ.
šə·p̄ā·ṭū·nū — 1 Occ.
šə·p̄ōṭ — 2 Occ.
šə·p̄ō·ṭū — 1 Occ.
šip̄·ṭū- — 4 Occ.
šō·p̄êṭ — 16 Occ.
šō·p̄ə·ṭāh — 1 Occ.
šō·p̄ə·ṭa·yiḵ — 1 Occ.
šō·p̄ə·ṭê — 6 Occ.
šō·p̄ə·ṭê·ḵem — 1 Occ.
šō·p̄ə·ṭe·hā — 2 Occ.
šō·p̄ə·ṭê·hem — 3 Occ.
šō·p̄ə·ṭê·nū — 1 Occ.
šō·p̄ə·ṭê·nū — 1 Occ.
šō·p̄ə·ṭîm — 9 Occ.
tiš·pə·ṭū — 3 Occ.
tiš·pōṭ — 4 Occ.
ū·lə·šō·p̄ə·ṭāw — 2 Occ.
ū·lə·šō·p̄ə·ṭîm — 1 Occ.
ū·šə·p̄ā·ṭā·nū — 1 Occ.
ū·šə·p̄aṭ·tem — 1 Occ.
ū·šə·p̄aṭ·tîḵ — 3 Occ.
ū·šə·p̄ā·ṭūḵ — 1 Occ.
ū·šə·p̄ā·ṭūm — 1 Occ.
way·yiš·pōṭ — 14 Occ.
wə·haš·šō·p̄êṭ — 1 Occ.
wə·haš·šō·p̄ə·ṭîm — 1 Occ.
wə·’iš·šā·p̄ə·ṭāh — 1 Occ.
wə·laš·šō·p̄ə·ṭîm — 1 Occ.
wə·niš·paṭ·tî — 4 Occ.
wə·šā·p̄aṭ — 5 Occ.
wə·šā·p̄aṭ·tā — 2 Occ.
wə·šā·p̄aṭ·tî — 3 Occ.
ḇə·šā·p̄ə·ṭe·ḵā — 1 Occ.
wə·šā·p̄ə·ṭū — 4 Occ.
wə·šō·p̄êṭ — 1 Occ.
wə·šō·p̄ə·ṭāw — 1 Occ.
wə·šō·p̄ə·ṭe·ḵā — 2 Occ.
wə·šō·p̄ə·ṭe·hā — 1 Occ.
wə·šō·p̄ə·ṭîm — 2 Occ.
wə·yiš·pə·ṭê·nî — 1 Occ.
wə·yiš·pōṭ — 1 Occ.
yiš·pə·ṭū — 3 Occ.
yiš·pə·ṭū·hū — 1 Occ.
yiš·pōṭ — 14 Occ.
yiš·pō·ṭū — 3 Occ.
yiš·pū·ṭū — 1 Occ.
yiš·šā·p̄ə·ṭū — 1 Occ.
Additional Entries
’eš·pə·ṭe·ḵā — 1 Occ.
’eš·pə·ṭêm — 1 Occ.
’eš·pōṭ — 6 Occ.
hă·šō·p̄êṭ — 1 Occ.
haš·šō·p̄êṭ — 7 Occ.
haš·šō·p̄ə·ṭîm — 4 Occ.
hă·ṯiš·pōṭ — 5 Occ.
’iš·šā·p̄êṭ — 1 Occ.
kə·hiš·šā·p̄êṭ — 1 Occ.
lə·miš·pāṭ — 1 Occ.
lim·šō·p̄ə·ṭî — 1 Occ.
liš·pōṭ — 9 Occ.
miš·šō·p̄ə·ṭê — 1 Occ.
miš·šō·p̄ə·ṭî — 1 Occ.
niš·pāṭ — 4 Occ.
niš·paṭ·tî — 1 Occ.
niš·pāṭ — 1 Occ.
niš·šā·p̄ə·ṭāh — 1 Occ.
šā·p̄aṭ — 4 Occ.
šā·p̄ā·ṭū — 1 Occ.
Prev
Top of Page
Top of Page