1 Chronicles 8
Parallel Study Bible STU ▾ 
English Study BibleHebrew Study Bible
1Benjamin was the father of Bela, his firstborn; Ashbel was second born, Aharah third, 1וּבִ֨נְיָמִ֔ן הוֹלִ֖יד אֶת־ בֶּ֣לַע בְּכֹר֑וֹ אַשְׁבֵּל֙ הַשֵּׁנִ֔י וְאַחְרַ֖ח הַשְּׁלִישִֽׁי׃
2Nohah fourth, and Rapha fifth. 2נוֹחָה֙ הָֽרְבִיעִ֔י וְרָפָ֖א הַחֲמִישִֽׁי׃ ס
3The sons of Bela: Addar, Gera, Abihud, 3וַיִּהְי֥וּ בָנִ֖ים לְבָ֑לַע אַדָּ֥ר וְגֵרָ֖א וַאֲבִיהֽוּד׃
4Abishua, Naaman, Ahoah, 4וַאֲבִישׁ֥וּעַ וְנַעֲמָ֖ן וַאֲחֽוֹחַ׃
5Gera, Shephuphan, and Huram. 5וְגֵרָ֥א וּשְׁפוּפָ֖ן וְחוּרָֽם׃
6These [were] the descendants of Ehud, who were the heads of the families living in Geba and were exiled to Manahath: 6וְאֵ֖לֶּה בְּנֵ֣י אֵח֑וּד אֵ֣לֶּה הֵ֞ם רָאשֵׁ֤י אָבוֹת֙ לְי֣וֹשְׁבֵי גֶ֔בַע וַיַּגְל֖וּם אֶל־ מָנָֽחַת׃
7Naaman, Ahijah, and Gera, who led them into exile and was the father of Uzza and Ahihud. 7וְנַעֲמָ֧ן וַאֲחִיָּ֛ה וְגֵרָ֖א ה֣וּא הֶגְלָ֑ם וְהוֹלִ֥יד אֶת־ עֻזָּ֖א וְאֶת־ אֲחִיחֻֽד׃
8Shaharaim had sons in the country of Moab after he had divorced his wives Hushim and Baara. 8וְשַׁחֲרַ֗יִם הוֹלִיד֙ בִּשְׂדֵ֣ה מוֹאָ֔ב מִן־ שִׁלְח֖וֹ אֹתָ֑ם חוּשִׁ֥ים וְאֶֽת־ בַּעֲרָ֖א נָשָֽׁיו׃
9His sons by his wife Hodesh: Jobab, Zibia, Mesha, Malcam, 9וַיּ֖וֹלֶד מִן־ חֹ֣דֶשׁ אִשְׁתּ֑וֹ אֶת־ יוֹבָב֙ וְאֶת־ צִבְיָ֔א וְאֶת־ מֵישָׁ֖א וְאֶת־ מַלְכָּֽם׃
10Jeuz, Sachia, and Mirmah. These were his sons, heads of families. 10וְאֶת־ יְע֥וּץ וְאֶת־ שָֽׂכְיָ֖ה וְאֶת־ מִרְמָ֑ה אֵ֥לֶּה בָנָ֖יו רָאשֵׁ֥י אָבֽוֹת׃
11He also had sons by Hushim: Abitub and Elpaal. 11וּמֵחֻשִׁ֛ים הוֹלִ֥יד אֶת־ אֲבִיט֖וּב וְאֶת־ אֶלְפָּֽעַל׃
12The sons of Elpaal: Eber, Misham, Shemed (who built Ono and Lod with its villages), 12וּבְנֵ֣י אֶלְפַּ֔עַל עֵ֥בֶר וּמִשְׁעָ֖ם וָשָׁ֑מֶד ה֚וּא בָּנָ֣ה אֶת־ אוֹנ֔וֹ וְאֶת־ לֹ֖ד וּבְנֹתֶֽיהָ׃
13Beriah and Shema (who were the heads of families of the inhabitants of Aijalon and who drove out the inhabitants of Gath). 13וּבְרִעָ֣ה וָשֶׁ֔מַע הֵ֚מָּה רָאשֵׁ֣י הָאָב֔וֹת לְיוֹשְׁבֵ֖י אַיָּל֑וֹן הֵ֥מָּה הִבְרִ֖יחוּ אֶת־ י֥וֹשְׁבֵי גַֽת׃
14Ahio, Shashak, Jeremoth, 14וְאַחְי֥וֹ שָׁשָׁ֖ק וִירֵמֽוֹת׃
15Zebadiah, Arad, Eder, 15וּזְבַדְיָ֥ה וַעֲרָ֖ד וָעָֽדֶר׃
16Michael, Ishpah, and Joha [were] the sons of Beriah. 16וּמִיכָאֵ֧ל וְיִשְׁפָּ֛ה וְיוֹחָ֖א בְּנֵ֥י בְרִיעָֽה׃
17Zebadiah, Meshullam, Hizki, Heber, 17וּזְבַדְיָ֥ה וּמְשֻׁלָּ֖ם וְחִזְקִ֥י וָחָֽבֶר׃
18Ishmerai, Izliah, and Jobab [were] the sons of Elpaal. 18וְיִשְׁמְרַ֧י וְיִזְלִיאָ֛ה וְיוֹבָ֖ב בְּנֵ֥י אֶלְפָּֽעַל׃
19Jakim, Zichri, Zabdi, 19וְיָקִ֥ים וְזִכְרִ֖י וְזַבְדִּֽי׃
20Elienai, Zillethai, Eliel, 20וֶאֱלִיעֵנַ֥י וְצִלְּתַ֖י וֶאֱלִיאֵֽל׃
21Adaiah, Beraiah, and Shimrath [were] the sons of Shimei. 21וַעֲדָיָ֧ה וּבְרָאיָ֛ה וְשִׁמְרָ֖ת בְּנֵ֥י שִׁמְעִֽי׃
22Ishpan, Eber, Eliel, 22וְיִשְׁפָּ֥ן וָעֵ֖בֶר וֶאֱלִיאֵֽל׃
23Abdon, Zichri, Hanan, 23וְעַבְדּ֥וֹן וְזִכְרִ֖י וְחָנָֽן׃
24Hananiah, Elam, Anthothijah, 24וַחֲנַנְיָ֥ה וְעֵילָ֖ם וְעַנְתֹתִיָּֽה׃
25Iphdeiah, and Penuel [were] the sons of Shashak. 25וְיִפְדְיָ֥ה [ופניאל] (וּפְנוּאֵ֖ל) בְּנֵ֥י שָׁשָֽׁק׃
26Shamsherai, Shehariah, Athaliah, 26וְשַׁמְשְׁרַ֥י וּשְׁחַרְיָ֖ה וַעֲתַלְיָֽה׃
27Jaareshiah, Elijah, and Zichri [were] the sons of Jeroham. 27וְיַעֲרֶשְׁיָ֧ה וְאֵלִיָּ֛ה וְזִכְרִ֖י בְּנֵ֥י יְרֹחָֽם׃
28All these were heads of families, the chiefs according to their genealogies, and they lived in Jerusalem. 28אֵ֣לֶּה רָאשֵׁ֥י אָב֛וֹת לְתֹלְדוֹתָ֖ם רָאשִׁ֑ים אֵ֖לֶּה יָשְׁב֥וּ בִירוּשָׁלִָֽם׃ ס
29[Jeiel was] the father of Gibeon and lived in Gibeon. His wife’s name was Maacah, 29וּבְגִבְע֥וֹן יָשְׁב֖וּ אֲבִ֣י גִבְע֑וֹן וְשֵׁ֥ם אִשְׁתּ֖וֹ מַעֲכָֽה׃
30and Abdon was his firstborn son, then Zur, Kish, Baal, Nadab, 30וּבְנ֥וֹ הַבְּכ֖וֹר עַבְדּ֑וֹן וְצ֥וּר וְקִ֖ישׁ וּבַ֥עַל וְנָדָֽב׃
31Gedor, Ahio, Zecher, 31וּגְד֥וֹר וְאַחְי֖וֹ וָזָֽכֶר׃
32and Mikloth, who was the father of Shimeah. These also lived alongside their relatives in Jerusalem. 32וּמִקְל֖וֹת הוֹלִ֣יד אֶת־ שִׁמְאָ֑ה וְאַף־ הֵ֗מָּה נֶ֧גֶד אֲחֵיהֶ֛ם יָשְׁב֥וּ בִירוּשָׁלִַ֖ם עִם־ אֲחֵיהֶֽם׃ ס
33Ner was the father of Kish, Kish was the father of Saul, and Saul was the father of Jonathan, Malchishua, Abinadab, and Esh-baal. 33וְנֵר֙ הוֹלִ֣יד אֶת־ קִ֔ישׁ וְקִ֖ישׁ הוֹלִ֣יד אֶת־ שָׁא֑וּל וְשָׁא֗וּל הוֹלִ֤יד אֶת־ יְהֽוֹנָתָן֙ וְאֶת־ מַלְכִּי־ שׁ֔וּעַ וְאֶת־ אֲבִֽינָדָ֖ב וְאֶת־ אֶשְׁבָּֽעַל׃
34The son of Jonathan: Merib-baal, and Merib-baal was the father of Micah. 34וּבֶן־ יְהוֹנָתָ֖ן מְרִ֣יב בָּ֑עַל וּמְרִ֥יב בַּ֖עַל הוֹלִ֥יד אֶת־ מִיכָֽה׃ ס
35The sons of Micah: Pithon, Melech, Tarea, and Ahaz. 35וּבְנֵ֖י מִיכָ֑ה פִּית֥וֹן וָמֶ֖לֶךְ וְתַאְרֵ֥עַ וְאָחָֽז׃
36Ahaz was the father of Jehoaddah, Jehoaddah was the father of Alemeth, Azmaveth, and Zimri, and Zimri was the father of Moza. 36וְאָחָז֙ הוֹלִ֣יד אֶת־ יְהוֹעַדָּ֔ה וִיהֽוֹעַדָּ֗ה הוֹלִ֛יד אֶת־ עָלֶ֥מֶת וְאֶת־ עַזְמָ֖וֶת וְאֶת־ זִמְרִ֑י וְזִמְרִ֖י הוֹלִ֥יד אֶת־ מוֹצָֽא׃
37Moza was the father of Binea. Rapha [was] his son, Eleasah his son, [and] Azel his son. 37וּמוֹצָ֖א הוֹלִ֣יד אֶת־ בִּנְעָ֑א רָפָ֥ה בְנ֛וֹ אֶלְעָשָׂ֥ה בְנ֖וֹ אָצֵ֥ל בְּנֽוֹ׃
38Azel had six sons, and these were their names: Azrikam, Bocheru, Ishmael, Sheariah, Obadiah, and Hanan. All these [were] the sons of Azel. 38וּלְאָצֵל֮ שִׁשָּׁ֣ה בָנִים֒ וְאֵ֣לֶּה שְׁמוֹתָ֗ם עַזְרִיקָ֥ם ׀ בֹּ֙כְרוּ֙ וְיִשְׁמָעֵ֣אל וּשְׁעַרְיָ֔ה וְעֹבַדְיָ֖ה וְחָנָ֑ן כָּל־ אֵ֖לֶּה בְּנֵ֥י אָצַֽל׃
39The sons of his brother Eshek: Ulam was his firstborn, Jeush second, and Eliphelet third. 39וּבְנֵ֖י עֵ֣שֶׁק אָחִ֑יו אוּלָ֣ם בְּכֹר֔וֹ יְעוּשׁ֙ הַשֵּׁנִ֔י וֶֽאֱלִיפֶ֖לֶט הַשְּׁלִשִֽׁי׃
40The sons of Ulam were mighty warriors, archers, and they had many sons and grandsons— 150 [in all]. All these [were] the descendants of Benjamin. 40וַֽיִּהְי֣וּ בְנֵי־ א֠וּלָם אֲנָשִׁ֨ים גִּבֹּרֵי־ חַ֜יִל דֹּ֣רְכֵי קֶ֗שֶׁת וּמַרְבִּ֤ים בָּנִים֙ וּבְנֵ֣י בָנִ֔ים מֵאָ֖ה וַחֲמִשִּׁ֑ים כָּל־ אֵ֖לֶּה מִבְּנֵ֥י בִנְיָמִֽן׃ פ
Greek and Hebrew Study Bible courtesy Bible Hub and the Discovery Bible team.

Westminster Leningrad Codex text courtesy of www.tanach.us
Hebrew Transliteration Via ALittleHebrew.com
Strong's Tagging via Open Scriptures, David Troidl and Christopher Kimball
Morphology in partnership with Helps Bible

Section Headings Courtesy INT Bible © 2012, Used by Permission

Bible Hub
1 Chronicles 7
Top of Page
Top of Page