1 Corinthians 12:21
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
3756 [e]Οὐ
ou
NotAdv
1410 [e]δύναται
dynatai
is ableV-PIM/P-3S
1161 [e]δὲ
de
nowConj
3588 [e]
ho
theArt-NMS
3788 [e]ὀφθαλμὸς
ophthalmos
eyeN-NMS
3004 [e]εἰπεῖν
eipein
to sayV-ANA
3588 [e]τῇ
to theArt-DFS
5495 [e]χειρί
cheiri
hand,N-DFS
5532 [e]Χρείαν
Chreian
NeedN-AFS
4771 [e]σου
sou
of youPPro-G2S
3756 [e]οὐκ
ouk
notAdv
2192 [e]ἔχω,
echō
I have.V-PIA-1S
2228 [e]
ē
OrConj
3825 [e]πάλιν
palin
againAdv
3588 [e]
theArt-NFS
2776 [e]κεφαλὴ
kephalē
headN-NFS
3588 [e]τοῖς
tois
to theArt-DMP
4228 [e]ποσίν
posin
feet,N-DMP
5532 [e]Χρείαν
Chreian
NeedN-AFS
4771 [e]ὑμῶν
hymōn
of youPPro-G2P
3756 [e]οὐκ
ouk
notAdv
2192 [e]ἔχω·
echō
I have.V-PIA-1S

Greek Texts
ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 12:21 Greek NT: Nestle 1904
οὐ δύναται δὲ ὁ ὀφθαλμὸς εἰπεῖν τῇ χειρί Χρείαν σου οὐκ ἔχω, ἢ πάλιν ἡ κεφαλὴ τοῖς ποσίν Χρείαν ὑμῶν οὐκ ἔχω·

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 12:21 Greek NT: Westcott and Hort 1881
οὐ δύναται δὲ ὁ ὀφθαλμὸς εἰπεῖν τῇ χειρί Χρείαν σου οὐκ ἔχω, ἢ πάλιν ἡ κεφαλὴ τοῖς ποσίν Χρείαν ὑμῶν οὐκ ἔχω·

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 12:21 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
οὐ δύναται δὲ ὁ ὀφθαλμὸς εἰπεῖν τῇ χειρί Χρείαν σου οὐκ ἔχω, ἢ πάλιν ἡ κεφαλὴ τοῖς ποσίν Χρείαν ὑμῶν οὐκ ἔχω·

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 12:21 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Οὐ δύναται δὲ ὁ ὀφθαλμὸς εἰπεῖν τῇ χειρί, Χρείαν σου οὐκ ἔχω· ἢ πάλιν ἡ κεφαλὴ τοῖς ποσίν, Χρείαν ὑμῶν οὐκ ἔχω.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 12:21 Greek NT: Greek Orthodox Church
οὐ δύναται δὲ ὁ ὀφθαλμὸς εἰπεῖν τῇ χειρί· χρείαν σου οὐκ ἔχω· ἢ πάλιν ἡ κεφαλὴ τοῖς ποσί· χρείαν ὑμῶν οὐκ ἔχω·

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 12:21 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
οὐ δύναται δὲ ὁ ὀφθαλμὸς εἰπεῖν τῇ χειρί, χρείαν σου οὐκ ἔχω, ἢ πάλιν ἡ κεφαλὴ τοῖς ποσίν, χρείαν ὑμῶν οὐκ ἔχω·

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 12:21 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
οὐ δύναται δὲ ὀφθαλμὸς εἰπεῖν τῇ χειρί, Χρείαν σου οὐκ ἔχω· ἢ πάλιν ἡ κεφαλὴ τοῖς ποσί, Χρείαν ὑμῶν οὐκ ἔχω·

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 12:21 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
οὐ δύναται δὲ ὀφθαλμὸς εἰπεῖν τῇ χειρί Χρείαν σου οὐκ ἔχω ἢ πάλιν ἡ κεφαλὴ τοῖς ποσίν Χρείαν ὑμῶν οὐκ ἔχω·

1 Corinthians 12:21 Hebrew Bible
העין לא תוכל דבר אל היד לאמר לא אצטרך לך וגם הראש לא יוכל דבר אל הרגלים לאמר לא אצטרך לכן׃

1 Corinthians 12:21 Aramaic NT: Peshitta
ܠܐ ܡܫܟܚܐ ܥܝܢܐ ܕܬܐܡܪ ܠܐܝܕܐ ܕܠܐ ܡܬܒܥܝܐ ܐܢܬܝ ܠܝ ܐܦܠܐ ܪܫܐ ܡܫܟܚ ܕܢܐܡܪ ܠܪܓܠܐ ܕܠܐ ܡܬܒܥܝܢ ܐܢܬܝܢ ܠܝ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
And the eye cannot say to the hand, "I have no need of you"; or again the head to the feet, "I have no need of you."

King James Bible
And the eye cannot say unto the hand, I have no need of thee: nor again the head to the feet, I have no need of you.

Holman Christian Standard Bible
So the eye cannot say to the hand, "I don't need you!" Or again, the head can't say to the feet, "I don't need you!"
Treasury of Scripture Knowledge

Numbers 10:31,32 And he said, Leave us not, I pray you; for as much as you know how …

1 Samuel 25:32 And David said to Abigail, Blessed be the LORD God of Israel, which …

Ezra 10:1-5 Now when Ezra had prayed, and when he had confessed, weeping and …

Nehemiah 4:16-21 And it came to pass from that time forth, that the half of my servants …

Job 29:11 When the ear heard me, then it blessed me; and when the eye saw me, …

Links
1 Corinthians 12:211 Corinthians 12:21 NIV1 Corinthians 12:21 NLT1 Corinthians 12:21 ESV1 Corinthians 12:21 NASB1 Corinthians 12:21 KJV1 Corinthians 12:21 Bible Apps1 Corinthians 12:21 Biblia Paralela1 Corinthians 12:21 Chinese Bible1 Corinthians 12:21 French Bible1 Corinthians 12:21 German BibleBible Hub
1 Corinthians 12:20
Top of Page
Top of Page