Acts 19:1
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
1096 [e]Ἐγένετο
Egeneto
It came to passV-AIM-3S
1161 [e]δὲ
de
now,Conj
1722 [e]ἐν
en
whilePrep
3588 [e]τῷ
- Art-DNS
3588 [e]τὸν
ton
- Art-AMS
625 [e]Ἀπολλῶ
Apollō
ApollosN-AMS
1510 [e]εἶναι
einai
wasV-PNA
1722 [e]ἐν
en
inPrep
2882 [e]Κορίνθῳ
Korinthō
Corinth,N-DFS
3972 [e]Παῦλον
Paulon
PaulN-AMS
1330 [e]διελθόντα
dielthonta
having passed throughV-APA-AMS
3588 [e]τὰ
ta
theArt-ANP
510 [e]ἀνωτερικὰ
anōterika
upperAdj-ANP
3313 [e]μέρη
merē
partsN-ANP
2064 [e]ἐλθεῖν
elthein
to comeV-ANA
1519 [e]εἰς
eis
toPrep
2181 [e]Ἔφεσον
Epheson
Ephesus,N-AFS
2532 [e]καὶ
kai
andConj
2147 [e]εὑρεῖν
heurein
having foundV-ANA
5100 [e]τινας
tinas
certainIPro-AMP
3101 [e]μαθητάς,
mathētas
disciples,N-AMP

Greek Texts
ΠΡΑΞΕΙΣ 19:1 Greek NT: Nestle 1904
Ἐγένετο δὲ ἐν τῷ τὸν Ἀπολλῶ εἶναι ἐν Κορίνθῳ Παῦλον διελθόντα τὰ ἀνωτερικὰ μέρη ἐλθεῖν εἰς Ἔφεσον καὶ εὑρεῖν τινας μαθητάς,

ΠΡΑΞΕΙΣ 19:1 Greek NT: Westcott and Hort 1881
Ἐγένετο δὲ ἐν τῷ τὸν Ἀπολλὼ εἶναι ἐν Κορίνθῳ Παῦλον διελθόντα τὰ ἀνωτερικὰ μέρη ἐλθεῖν εἰς Ἔφεσον καὶ εὑρεῖν τινὰς μαθητάς,

ΠΡΑΞΕΙΣ 19:1 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
Ἐγένετο δὲ ἐν τῷ τὸν Ἀπολλὼ εἶναι ἐν Κορίνθῳ Παῦλον διελθόντα τὰ ἀνωτερικὰ μέρη ἐλθεῖν / κατελθεῖν εἰς Ἔφεσον καὶ εὑρεῖν τινὰς μαθητάς,

ΠΡΑΞΕΙΣ 19:1 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Ἐγένετο δέ, ἐν τῷ τὸν Ἀπολλὼ εἴναι ἐν Κορίνθῳ, Παῦλον διελθόντα τὰ ἀνωτερικὰ μέρη ἐλθεῖν εἰς Ἔφεσον· καὶ εὑρών τινας μαθητὰσ

ΠΡΑΞΕΙΣ 19:1 Greek NT: Greek Orthodox Church
Ἐγένετο δὲ ἐν τῷ τὸν Ἀπολλὼ εἶναι ἐν Κορίνθῳ Παῦλον διελθόντα τὰ ἀνωτερικὰ μέρη ἐλθεῖν εἰς Ἔφεσον· καὶ εὑρὼν μαθητάς τινας

ΠΡΑΞΕΙΣ 19:1 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
Ἐγένετο δὲ ἐν τῷ τὸν Ἀπολλῶ εἶναι ἐν Κορίνθῳ Παῦλον διελθόντα τὰ ἀνωτερικὰ μέρη κατελθεῖν εἰς Ἔφεσον καὶ εὑρεῖν τινας μαθητάς,

ΠΡΑΞΕΙΣ 19:1 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
Ἐγένετο δέ, ἐν τῷ τὸν Ἀπολλὼ εἶναι ἐν Κορίνθῳ, Παῦλον διελθόντα τὰ ἀνωτερικὰ μέρη ἐλθεῖν εἰς Ἔφεσον· καὶ εὑρών τινας μαθητὰς

ΠΡΑΞΕΙΣ 19:1 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
Ἐγένετο δὲ ἐν τῷ τὸν Ἀπολλῶ εἶναι ἐν Κορίνθῳ Παῦλον διελθόντα τὰ ἀνωτερικὰ μέρη ἐλθεῖν εἰς Ἔφεσον καὶ εὑρών τινας μαθητάς

Acts 19:1 Hebrew Bible
ויהי בהיות אפולוס בקורנתוס ויעבר פולוס במדינות העליונת וירד אל אפסוס וימצא שם תלמידים׃

Acts 19:1 Aramaic NT: Peshitta
ܘܟܕ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܐܦܠܘ ܒܩܘܪܢܬܘܤ ܐܬܟܪܟ ܦܘܠܘܤ ܒܐܬܪܘܬܐ ܥܠܝܐ ܘܐܬܐ ܠܐܦܤܘܤ ܘܡܫܐܠ ܗܘܐ ܠܬܠܡܝܕܐ ܐܝܠܝܢ ܕܐܫܟܚ ܬܡܢ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
It happened that while Apollos was at Corinth, Paul passed through the upper country and came to Ephesus, and found some disciples.

King James Bible
And it came to pass, that, while Apollos was at Corinth, Paul having passed through the upper coasts came to Ephesus: and finding certain disciples,

Holman Christian Standard Bible
While Apollos was in Corinth, Paul traveled through the interior regions and came to Ephesus. He found some disciples
Treasury of Scripture Knowledge

that.

Acts 18:24-28 And a certain Jew named Apollos, born at Alexandria, an eloquent …

1 Corinthians 1:12 Now this I say, that every one of you said, I am of Paul; and I of …

1 Corinthians 3:4-7 For while one said, I am of Paul; and another, I am of Apollos; are …

1 Corinthians 16:12 As touching our brother Apollos, I greatly desired him to come to …

Paul.

Acts 18:23 And after he had spent some time there, he departed, and went over …

came.

Acts 18:19-21 And he came to Ephesus, and left them there: but he himself entered …

Links
Acts 19:1Acts 19:1 NIVActs 19:1 NLTActs 19:1 ESVActs 19:1 NASBActs 19:1 KJVActs 19:1 Bible AppsActs 19:1 Biblia ParalelaActs 19:1 Chinese BibleActs 19:1 French BibleActs 19:1 German BibleBible Hub
Acts 18:28
Top of Page
Top of Page