Acts 20:13
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
1473 [e]Ἡμεῖς
Hēmeis
WePPro-N1P
1161 [e]δὲ
de
however,Conj
4281 [e]προελθόντες
proelthontes
having gone aheadV-APA-NMP
1909 [e]ἐπὶ
epi
toPrep
3588 [e]τὸ
to
theArt-ANS
4143 [e]πλοῖον
ploion
ship,N-ANS
321 [e]ἀνήχθημεν
anēchthēmen
sailedV-AIP-1P
1909 [e]ἐπὶ
epi
toPrep
3588 [e]τὴν
tēn
- Art-AFS
789 [e]Ἆσσον,
Asson
Assos,N-AFS
1564 [e]ἐκεῖθεν
ekeithen
thereAdv
3195 [e]μέλλοντες
mellontes
being aboutV-PPA-NMP
353 [e]ἀναλαμβάνειν
analambanein
to take inV-PNA
3588 [e]τὸν
ton
- Art-AMS
3972 [e]Παῦλον·
Paulon
Paul.N-AMS
3779 [e]οὕτως
houtōs
ThusAdv
1063 [e]γὰρ
gar
forConj
1299 [e]διατεταγμένος
diatetagmenos
having arranged,V-RPM/P-NMS
1510 [e]ἦν,
ēn
he wasV-IIA-3S
3195 [e]μέλλων
mellōn
readyingV-PPA-NMS
846 [e]αὐτὸς
autos
himselfPPro-NM3S
3978 [e]πεζεύειν.
pezeuein
to go on foot.V-PNA

Greek Texts
ΠΡΑΞΕΙΣ 20:13 Greek NT: Nestle 1904
Ἡμεῖς δὲ προελθόντες ἐπὶ τὸ πλοῖον ἀνήχθημεν ἐπὶ τὴν Ἆσσον, ἐκεῖθεν μέλλοντες ἀναλαμβάνειν τὸν Παῦλον· οὕτως γὰρ διατεταγμένος ἦν, μέλλων αὐτὸς πεζεύειν.

ΠΡΑΞΕΙΣ 20:13 Greek NT: Westcott and Hort 1881
Ἡμεῖς δὲ προελθόντες ἐπὶ τὸ πλοῖον ἀνήχθημεν ἐπὶ τὴν Ἄσσον, ἐκεῖθεν μέλλοντες ἀναλαμβάνειν τὸν Παῦλον, οὕτως γὰρ διατεταγμένος ἦν μέλλων αὐτὸς πεζεύειν.

ΠΡΑΞΕΙΣ 20:13 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
Ἡμεῖς δὲ προελθόντες ἐπὶ τὸ πλοῖον ἀνήχθημεν ἐπὶ τὴν Ἄσσον, ἐκεῖθεν μέλλοντες ἀναλαμβάνειν τὸν Παῦλον, οὕτως γὰρ διατεταγμένος ἦν μέλλων αὐτὸς πεζεύειν.

ΠΡΑΞΕΙΣ 20:13 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Ἡμεῖς δέ, προσελθόντες ἐπὶ τὸ πλοῖον, ἀνήχθημεν εἰς τὴν Ἄσσον, ἐκεῖθεν μέλλοντες ἀναλαμβάνειν τὸν Παῦλον· οὕτως γὰρ ἦν διατεταγμένος, μέλλων αὐτὸς πεζεύειν.

ΠΡΑΞΕΙΣ 20:13 Greek NT: Greek Orthodox Church
Ἡμεῖς δὲ προελθόντες ἐπὶ τὸ πλοῖον ἀνήχθημεν εἰς τὴν Ἆσσον, ἐκεῖθεν μέλλοντες ἀναλαμβάνειν τὸν Παῦλον· οὕτω γὰρ ἦν διατεταγμένος, μέλλων αὐτὸς πεζεύειν.

ΠΡΑΞΕΙΣ 20:13 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
Ἡμεῖς δὲ προελθόντες ἐπὶ τὸ πλοῖον ἀνήχθημεν ἐπὶ τὴν Ἄσσον, ἐκεῖθεν μέλλοντες ἀναλαμβάνειν τὸν Παῦλον· οὕτως γὰρ διατεταγμένος ἦν μέλλων αὐτὸς πεζεύειν.

ΠΡΑΞΕΙΣ 20:13 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
Ἡμεῖς δὲ, προελθόντες ἐπὶ τὸ πλοῖον, ἀνήχθημεν εἰς τὴν Ἄσσον, ἐκεῖθεν μέλλοντες ἀναλαμβάνειν τὸν Παῦλον· οὕτω γὰρ ἦν διατεταγμένος, μέλλων αὐτὸς πεζεύειν.

ΠΡΑΞΕΙΣ 20:13 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
Ἡμεῖς δὲ προελθόντες ἐπὶ τὸ πλοῖον ἀνήχθημεν εἲς τὴν Ἆσσον ἐκεῖθεν μέλλοντες ἀναλαμβάνειν τὸν Παῦλον· οὕτως γὰρ ἦν διατεταγμένος μέλλων αὐτὸς πεζεύειν

Acts 20:13 Hebrew Bible
ואנחנו קדמנו לרדת באניה ונעבר אסוסה למען נקח שם אתנו את פולוס כי כן צוה והוא חשב בלבו ללכת שמה ברגליו׃

Acts 20:13 Aramaic NT: Peshitta
ܚܢܢ ܕܝܢ ܢܚܬܢ ܠܐܠܦܐ ܘܪܕܝܢ ܠܘܥܕܐ ܕܬܤܘܤ ܡܛܠ ܕܡܢ ܬܡܢ ܥܬܝܕܝܢ ܗܘܝܢ ܕܢܩܒܠܝܘܗܝ ܠܦܘܠܘܤ ܗܟܢܐ ܓܝܪ ܦܩܕ ܗܘܐ ܠܢ ܟܕ ܐܙܠ ܗܘܐ ܗܘ ܒܝܒܫܐ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
But we, going ahead to the ship, set sail for Assos, intending from there to take Paul on board; for so he had arranged it, intending himself to go by land.

King James Bible
And we went before to ship, and sailed unto Assos, there intending to take in Paul: for so had he appointed, minding himself to go afoot.

Holman Christian Standard Bible
Then we went on ahead to the ship and sailed for Assos, intending to take Paul on board there. For these were his instructions, since he himself was going by land.
Treasury of Scripture Knowledge

minding.

Mark 1:35 And in the morning, rising up a great while before day, he went out, …

Mark 6:31-33,46 And he said to them, Come you yourselves apart into a desert place, …

Links
Acts 20:13Acts 20:13 NIVActs 20:13 NLTActs 20:13 ESVActs 20:13 NASBActs 20:13 KJVActs 20:13 Bible AppsActs 20:13 Biblia ParalelaActs 20:13 Chinese BibleActs 20:13 French BibleActs 20:13 German BibleBible Hub
Acts 20:12
Top of Page
Top of Page